Меню сайта

Фінансово − господарська діяльність підприємства

1. Реалізація товарної продукції

Таблиця 2.1. Реалізація продукції, робіт, послуг(тис. грн)

2005

2006

всього:

13994344.0

13869833,1

експорт в дальнє зарубіжжя:

9991767.0

9325314,0

із нього по бартеру:

1259.0

0

експорт в країни СНД

980262 .0

1378450,6

із нього по бартеру:

-

-

в межах України

3022315.0

3166068,4

із нього по бартеру:

29685,0

17049,0

Рисунок 2.1 − Реалізація товарної продукції

Об'єм реалізації товарної продукції скоротився на 124 млн. грн в порівнянні з 2005р., що обумовлено погіршенням кон'юнктури світового ринку чорних металів, а також зміцненням національної грошової одиниці України по відношенню до долара США і євровалюті на 5%. Оскільки частка експорту в Далеке Зарубіжжя складає 67,2% в загальному об'ємі реалізації, збільшення частки внутрішнього ринку в 1,057 рази і експорту в Ближнє Зарубіжжя в 1,004 разу не змогло повною мірою компенсувати втрати на курсовій різниці.

2. Фінансові результати.

За підсумками роботи в 2006 р. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 1 890 010 тис. грн., а чистий прибуток, що залишається у розпорядженні комбінату, склав 1 273 635 тис. грн. Істотне зниження величини чистого прибутку (у 1,566 разу) обумовлене як втратами доходу із-за зниження експортних цін і курсу долара, так і зростанням витрат із-за підвищення цін на енергоносії і тарифів на перевезення.

Рисунок 2.2 – Рентабельність реалізованої продукції по прибутку

підприємства

Дані графіка (див. рис.2) свідчать про падіння рівня рентабельності впродовж всього року(з 0,299 до 0,195, або в 1,533 разу).

3. Податки і обов'язкові платежі.

Таблиця 2.2. Податки і обов'язкові платежі, здійснювані за рахунок

прибутку (тис. грн):

Нараховано

Перераховано

2005

2006

2005

2006

Налог на прибуток

828664

615615

885636

681101

Плата за землю

23456

22999

23179

23036

Ітого

852120

638614

908815

704137

Таблиця 2.3. Податки і обов'язкові платежі у складі собівартості (тис. грн):

Нараховано

Перераховано

2005

2006

2005

2006

Забруднення навколишнього середовища

13162

14695

10308

14909

Плата за воду

11518

20914

10494

18171

Місцеві податки

353

5020

352

5066

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...