Меню сайта

Фінансово − господарська діяльність підприємства

1. Реалізація товарної продукції

Таблиця 2.1. Реалізація продукції, робіт, послуг(тис. грн)

2005

2006

всього:

13994344.0

13869833,1

експорт в дальнє зарубіжжя:

9991767.0

9325314,0

із нього по бартеру:

1259.0

0

експорт в країни СНД

980262 .0

1378450,6

із нього по бартеру:

-

-

в межах України

3022315.0

3166068,4

із нього по бартеру:

29685,0

17049,0

Рисунок 2.1 − Реалізація товарної продукції

Об'єм реалізації товарної продукції скоротився на 124 млн. грн в порівнянні з 2005р., що обумовлено погіршенням кон'юнктури світового ринку чорних металів, а також зміцненням національної грошової одиниці України по відношенню до долара США і євровалюті на 5%. Оскільки частка експорту в Далеке Зарубіжжя складає 67,2% в загальному об'ємі реалізації, збільшення частки внутрішнього ринку в 1,057 рази і експорту в Ближнє Зарубіжжя в 1,004 разу не змогло повною мірою компенсувати втрати на курсовій різниці.

2. Фінансові результати.

За підсумками роботи в 2006 р. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 1 890 010 тис. грн., а чистий прибуток, що залишається у розпорядженні комбінату, склав 1 273 635 тис. грн. Істотне зниження величини чистого прибутку (у 1,566 разу) обумовлене як втратами доходу із-за зниження експортних цін і курсу долара, так і зростанням витрат із-за підвищення цін на енергоносії і тарифів на перевезення.

Рисунок 2.2 – Рентабельність реалізованої продукції по прибутку

підприємства

Дані графіка (див. рис.2) свідчать про падіння рівня рентабельності впродовж всього року(з 0,299 до 0,195, або в 1,533 разу).

3. Податки і обов'язкові платежі.

Таблиця 2.2. Податки і обов'язкові платежі, здійснювані за рахунок

прибутку (тис. грн):

Нараховано

Перераховано

2005

2006

2005

2006

Налог на прибуток

828664

615615

885636

681101

Плата за землю

23456

22999

23179

23036

Ітого

852120

638614

908815

704137

Таблиця 2.3. Податки і обов'язкові платежі у складі собівартості (тис. грн):

Нараховано

Перераховано

2005

2006

2005

2006

Забруднення навколишнього середовища

13162

14695

10308

14909

Плата за воду

11518

20914

10494

18171

Місцеві податки

353

5020

352

5066

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...