Меню сайта

Фінансово − господарська діяльність підприємства

Стан дебіторської заборгованості і ефективність управління нею характеризуються періодом погашення дебіторської заборгованості

Рисунок 2.4 – Період погашення дебіторської заборгованості

У звітному періоді тривалість обороту дебіторської заборгованості зросла на 22 дні.

6. Наявність власних оборотних коштів.

Рисунок 2.5 – Власні оборотні кошти

Власні оборотні кошти в порівнянні з 2005 р. зросли на 172 млн. грн, в тойж час підприємство відчуває недолік засобів для розрахунків зважаючи на зростання цін на енергоносії і тарифів на перевезення (+283,8 млн. грн) і збільшенням суми коштів в обороти по ПДВ на 51,2 млн. грн.

Рисунок 2.6 – Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Маневреність капіталу характеризує частку власних оборотних коштів в його складі. За рік коефіцієнт маневреності власного капіталу знизився з 0,39 до 0,35.

Рисунок 2.7 – Період одного обороту власних оборотних коштів

Дані приведених діаграм свідчать про стійке збільшення періоду обороту власних оборотних коштів на в другій половині 2006 р. не дивлячись на вжитим заходам адміністративного і економічного характеру.

  1. Кредитна політика підприємства.

У 2006 р. емітовано векселів на загальну суму 445367 тис. грн. (в т.ч. податкових векселів - 443330 тис. грн), з них погашено 405418 тис. грн. (в т.ч. податкових векселів - 403381 тис. грн.).

Одержані векселі, емітовані сторонніми організаціями на суму 16360,1тыс. грн., з них пред'явлено до погашення і одержано грошових коштів на суму 4174,6 тис. грн.

Протягом звітного періоду для поповнення оборотних коштів комбінат використовував кредитну лінію «овердрафт», відкриту у філіалі «Іллічівське МВ Промінвестбанку України в м. Маріуполь».

8. Фінансовий стан ВАТ «ММК ім. Ілліча»

Важливим показником платоспроможності підприємства є коефіцієнт ліквідності − Кл, який показує, скільки одиниць високоліквідних активів доводиться на одиницю термінових зобов'язань.

Рисунок 2.8 – коефіцієнт ліквідності

Значення Кл є достатнім в межах 1,0. Протягом року Кл знижувався і на кінець 2006 р. досяг значення 2,02. Не дивлячись на цю тенденцію, термінові зобов'язання мають більш, чим подвійне покриття ліквідними активами.

Рисунок 2.9 – Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) характеризує достатність оборотних коштів для погашення боргів в звітному періоді. Нормативне значення КОтл ≥1.

Значення коефіцієнта поточної ліквідності трохи знизилося і до кінця 2006 р. склало 3,28.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства негайно ліквідовувати короткострокову заборгованість. Рекомендоване значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинне знаходитися в межах від 0,2 до 0,35.

Рисунок 2.10 – Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2006 р. знизився з 0,756 до 0,725. Це означає, що підприємство в змозі негайно ліквідовувати свою короткострокову заборгованість за рахунок грошових коштів.

Для оцінки рівня ліквідності підприємства використовується також коефіцієнт фінансової незалежності. Впродовж звітного періоду коефіцієнт змінювався в межах 0,86 - 0,87(при нормативному значенні E 0,5), тобто комбінат в 2006 р. був фінансово незалежний від зовнішніх джерел фінансування, велика частина його зобов'язань фінансується за рахунок власних джерел.

Рисунок 2.11 – Коефіцієнт фінансової ліквідності

Представлені в даному розділі дані, свідчать, що підприємство в несприятливих ринкових умовах зберегло фінансову незалежність і високий рівень ліквідності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...