Меню сайта

Аналіз системи оплати праці

Розглянемо систему оплати праці службовців, фахівців, керівних працівників, які застосовуються на ВАТ «ММК ім. Ілліча». Аналіз системи оплати праці працівників на підставі державної звітності.

Згідно Положенню «Про систему оплати праці службовців, фахівців, керівних працівників ВАТ «ММК ім. Ілліча», структура заробітної плати визначається як сукупність різних видів оплат. Виплачувана заробітна плата може включати наступні елементи:

- базова заробітна плата;

- преміально-змінна частина базової заробітної плати стимулюючого характеру;

- соціальні стимули (пільги працівникам);

- премія за підсумками року;

- дивіденди;

- разові виплати за конкретні результати роботи (з директорського фонду);

- виплати різного характеру (доплата за роботу в нічний час, міжрозрядну різницю, підвищення кваліфікації, керівництво бригадами; оплата за роботу у вихідні і святкові дні, час знаходження в службових відрядженнях, час виконання державних і суспільних обов'язків, навчання учнів на виробництві; надбавки за високу кваліфікацію, класність, збільшення об'єму робіт, за освоєння комп'ютерних технологій).

Основою системи є два елементи заробітної плати: базова заробітна плата і преміально-змінна частина базової заробітної плати стимулюючого характеру. Останньою відводиться роль забезпечення ефективного стимулювання купа за рахунок ув'язки з результатами конкретної праці (індивідуальних результатів праці конкретного працівника), тоді як базова частина лежить в основі її розрахунку. Базова заробітна плата відповідає встановленим окладам і включає всі встановлені в даний період надбавки.

Динаміка основних показників діяльності і номінальної заробітної плати в цілому по комбінату ім. Ілліча за 2004 - 2006 рр. наведена у табл. 2.1

На підставі аналізу основних показників по праці і заробітній платі (Таблиця 2.5) можна зробити наступні висновки: у перебігу трьох років чисельність персоналу комбінату збільшилася на 18% як в еквіваленті повної зайнятості, так і по середньосписочному складу штатних працівників.

В порівнянні з динамікою чисельності, фонд оплати праці зростав вищими темпами: за аналізований період він збільшився більш ніж в півтора рази. Це свідчить про збільшення заробітної плати працівників комбінату. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників збільшилася на 28,5%, її основний приріст був досягнутий в 2005 р. У 2006 р. її приріст склав всього 3,6%. Майже такими ж темпами збільшувалася і середньочасова заробітна плата.

Таблиця 2.5.

Динаміка основних показників діяльності і номінальної заробітної плати в цілому по комбінату за 2004 - 2006 рр.

Показники

Од. вим

2004 р.

2005 р.

2006 р.

1

2

3

4

5

Явочна чисельність всіх працівників

чол.

47875

53476

56656

Співвідношення к 2004 року

%

100

111,7

118,4

Середньосписочна чисельність штатних працівників

чол.

49433

55397

58690

Співвідношення к 2004 року

%

100

112

118,7

Фонд оплати праці підприємства

т. грн.

369911,5

488108,2

556324,2

Співвідношення к 2004 року

%

100

132

150,4

Фонд оплати праці по штату

т. грн.

350152

468868,7

533818,8

Співвідношення к 2004 року

%

100

139

152,5

Кількість відпрацьованих людиногодин

чол.-час

8703748 6

96502691

1015444 21

Співвідношення к 2004 року

%

100

110,9

116,7

Кількість відпрацьованих людино-годин одним працівником

чол.

1818

1805

1792

Співвідношення к 2004 року

%

100

99,3

98,6

Середньомісячна заробітна плата працівників

грн.

644

761

818

Співвідношення к 2003 року

%

100

118

127

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

грн.

590

732

758

Співвідношення к 2004 року

%

100

124,1

128,5

Середньочасова заробітна плата

грн.

4,25

5,06

5,48

Співвідношення к 2004 року

%

100

119,1

128,9

Об'єм товарної продукції

тис. грн.

5045912

4771616

5594660

Співвідношення к 2004 року

%

100

94,6

110,9

Собівартість товарної продукції

тис.

грн

3723963

4381238

4419412

Співвідношення к 2004 року

%

100

117,6

118,7

Частина заробітної плати в собівартості товарної продукції

тис. грн.

9,93

11,14

12,59

Співвідношення к 2004 року

%

100

112,2

126,8

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...