Меню сайта

Аналіз системи оплати праці

Несправедливість в оплаті праці, зрівняльний підхід викликає незадоволеність, розчарування, що різко знижує стимули до праці. Тому оцінка ефективності системи оплати праці дуже важлива для вироблення правильної стратегії розвитку трудового потенціалу комбінату.

При оцінці рівня і справедливості оплати праці виявлена значна незадоволеність працівників тим, як вона враховує трудові зусилля, рівень кваліфікації (табл. 2.6).

Тільки 24-25% опитаних вважають, що їх заробіток відповідає трудовим зусиллям і рівню кваліфікації, більше 40% відзначили часткову відповідність і 27-29% вказали на невідповідність. Що стосується відповідності рівня оплати праці опитаних рівню оплати праці інших робочих аналогічної професії, то 33% вказали на невідповідність.

В ході оцінки рівня і справедливості оплати праці виявлені значні відмінності в оцінці рівня і справедливості оплати праці працівників різних категорій і цехів (табл. 2.7).

Таблиця. 2.6 Оцінка рівня і справедливості оплати праці за 2005 рік , в %

Показники

Оцінка, %

Повністю відповідає

Частково відповідає

Не відповідає

Важко відповісти

Оплата праці

24,3

44,4

26,8

4,5

Оплата праці

відповідає рівню

кваліфікації

працівників

25,2

41,4

28,6

4,8

Продовження таблиці 2.6

Оплата праці

відповідає рівню

оплати праці інших

працівників

аналогічної професії

28,6

33,1

32,8

5,5

При оцінці відповідності оплати праці трудовим зусиллям виявлені значно гірші оцінки фахівців нетехнічного профілю (48% вважає, що оплата їх праці не відповідає їх трудовим зусиллям), робочих різноробочих, допоміжних (30%).Сприятливіші оцінки дали кваліфіковані робочі, інженерно-технічний персонал, конторські службовці, а також керівники, проте і серед них 31 % вказали на невідповідність цих параметрів.

Таблиця 2.7 Оцінка ступеня відповідності оплати праці трудовим зусиллям, по

категоріях працівників і по групах цехів за 2006 рік

Показники  

Оцінка, %

Відповідає повністю

Відповідає частково

Не

відповідає

Важко відповісти

 

Категорії працівників

кваліфіковані робочі

24

45,7

25,8

4.5

працівники

різноробочих,

допоміжних

5,9

38

29,6

6,5

конторські службовці

ЗО

40

25

5

інженерно-технічні фахівці

23,8

49,5

22,7

4

фахівці іншого профілю

18,5

33,3

48,2

керівники низової ланки

26,1

40

30,8

3,1

Групи цехів

основні

25,1

46,7

23,6

4,6

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Економічна суть і функції бюджету
Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...