Меню сайта

Аналіз системи оплати праці

Несправедливість в оплаті праці, зрівняльний підхід викликає незадоволеність, розчарування, що різко знижує стимули до праці. Тому оцінка ефективності системи оплати праці дуже важлива для вироблення правильної стратегії розвитку трудового потенціалу комбінату.

При оцінці рівня і справедливості оплати праці виявлена значна незадоволеність працівників тим, як вона враховує трудові зусилля, рівень кваліфікації (табл. 2.6).

Тільки 24-25% опитаних вважають, що їх заробіток відповідає трудовим зусиллям і рівню кваліфікації, більше 40% відзначили часткову відповідність і 27-29% вказали на невідповідність. Що стосується відповідності рівня оплати праці опитаних рівню оплати праці інших робочих аналогічної професії, то 33% вказали на невідповідність.

В ході оцінки рівня і справедливості оплати праці виявлені значні відмінності в оцінці рівня і справедливості оплати праці працівників різних категорій і цехів (табл. 2.7).

Таблиця. 2.6 Оцінка рівня і справедливості оплати праці за 2005 рік , в %

Показники

Оцінка, %

Повністю відповідає

Частково відповідає

Не відповідає

Важко відповісти

Оплата праці

24,3

44,4

26,8

4,5

Оплата праці

відповідає рівню

кваліфікації

працівників

25,2

41,4

28,6

4,8

Продовження таблиці 2.6

Оплата праці

відповідає рівню

оплати праці інших

працівників

аналогічної професії

28,6

33,1

32,8

5,5

При оцінці відповідності оплати праці трудовим зусиллям виявлені значно гірші оцінки фахівців нетехнічного профілю (48% вважає, що оплата їх праці не відповідає їх трудовим зусиллям), робочих різноробочих, допоміжних (30%).Сприятливіші оцінки дали кваліфіковані робочі, інженерно-технічний персонал, конторські службовці, а також керівники, проте і серед них 31 % вказали на невідповідність цих параметрів.

Таблиця 2.7 Оцінка ступеня відповідності оплати праці трудовим зусиллям, по

категоріях працівників і по групах цехів за 2006 рік

Показники  

Оцінка, %

Відповідає повністю

Відповідає частково

Не

відповідає

Важко відповісти

 

Категорії працівників

кваліфіковані робочі

24

45,7

25,8

4.5

працівники

різноробочих,

допоміжних

5,9

38

29,6

6,5

конторські службовці

ЗО

40

25

5

інженерно-технічні фахівці

23,8

49,5

22,7

4

фахівці іншого профілю

18,5

33,3

48,2

керівники низової ланки

26,1

40

30,8

3,1

Групи цехів

основні

25,1

46,7

23,6

4,6

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...