Меню сайта

Аналіз системи оплати праці

Продовження таблиці 2.7

монтаж-ремонтні цехи

угм

28

36,8

29,2

6

монтаж-ремонтні цехи УГЕ

21,4

47,2

27,1

4,3

цехи УГМ

23,7

47,4

27,6

1,3

цехи УГЕ

14,5

54,2

27,7

3,6

транспортні

27

38,1

28,6

6,3

будівельні

22,4

43,4

32,9

1,3

Аналіз в розрізі цехів показує, що найбільша питома вага працівників, у яких оплата праці повністю відповідає трудовим зусиллям, в кусто-ремонтних цехах УГМ (28%) і транспортних цехах (27%), проте і в цих цехах велика частина тих, які відзначили невідповідність цих параметрів. Найменший ступінь відповідності оплати праці і трудових зусиль спостерігається в цехах УГЕ і будівельних цехах.

Більшість опитаних працівників вважають, що рівень оплати праці мало відповідає рівню кваліфікації (табл. 2.8).

Найменший ступінь відповідності спостерігається у фахівців іншого профілю (48% опитаних вказали, що відповідності немає). На це ж указувала значна частина керівників низової ланки (32%), конторських службовців (30%), кваліфікованих робочих (28%).

Найбільший рівень невідповідності оплати праці і кваліфікації виявлений в цехах УГЕ, монтажно-ремонтних цехах УГЕ і будівельних цехах.

Таким чином, на комбінаті існує проблема підвищення ефективності праці. Ефективність праці впродовж останніх трьох років знижувалася. Проведений вище аналіз динаміки чисельності персоналу і продуктивності праці працівників комбінату за період з 1990 р. свідчить про зниження ефективності праці в довгостроковому періоді.

Система організації праці, її оплати повинна бути націлена на підвищення ефективності праці. При цьому повинні бути використані різні підходи, інструменти матеріального і морального стимулювання, організаційні заходи.

Таблиця 2.8 Оцінка ступеня відповідності оплати праці рівню кваліфікації по

категоріях працівників і по групах цехів за 2006 рік

Показники

Оцінка, %

Відповідає

повністю

Відповідає

частково

Не відповідає

Важко відповісти

 

Категорії працівників

кваліфіковані робочі

24,3

42,9

28,3

4,5

працівники різноробочих, допоміжних

28,7

38,9

25

7,4

конторські службовці

40

25

5

інженерно-технічні фахівці

23,8

44,6

26,5

5

фахівці іншого профілю

25,9

25,9

48,2

-

керівники низової ланки

26,2

36,9

32,3

4,6

Групи цехів

основні

25,1

44,9

25,3

4,7

кусто-ремонтні цехи УГМ

27,4

38,7

25,6

8,3

кусто-ремонтні цехи УГЕ

22,9

40

34,3

2,8

цехи УГМ

30,3

38,2

26,3

5,2

цехи УГЕ

14,5

50,6

33,7

1,2

транспортні

27,8

34,1

32,5

5,6

будівельні

26,3

35,5

36,8

1,4

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...