Меню сайта

Аналіз системи оплати праці

Продовження таблиці 2.7

монтаж-ремонтні цехи

угм

28

36,8

29,2

6

монтаж-ремонтні цехи УГЕ

21,4

47,2

27,1

4,3

цехи УГМ

23,7

47,4

27,6

1,3

цехи УГЕ

14,5

54,2

27,7

3,6

транспортні

27

38,1

28,6

6,3

будівельні

22,4

43,4

32,9

1,3

Аналіз в розрізі цехів показує, що найбільша питома вага працівників, у яких оплата праці повністю відповідає трудовим зусиллям, в кусто-ремонтних цехах УГМ (28%) і транспортних цехах (27%), проте і в цих цехах велика частина тих, які відзначили невідповідність цих параметрів. Найменший ступінь відповідності оплати праці і трудових зусиль спостерігається в цехах УГЕ і будівельних цехах.

Більшість опитаних працівників вважають, що рівень оплати праці мало відповідає рівню кваліфікації (табл. 2.8).

Найменший ступінь відповідності спостерігається у фахівців іншого профілю (48% опитаних вказали, що відповідності немає). На це ж указувала значна частина керівників низової ланки (32%), конторських службовців (30%), кваліфікованих робочих (28%).

Найбільший рівень невідповідності оплати праці і кваліфікації виявлений в цехах УГЕ, монтажно-ремонтних цехах УГЕ і будівельних цехах.

Таким чином, на комбінаті існує проблема підвищення ефективності праці. Ефективність праці впродовж останніх трьох років знижувалася. Проведений вище аналіз динаміки чисельності персоналу і продуктивності праці працівників комбінату за період з 1990 р. свідчить про зниження ефективності праці в довгостроковому періоді.

Система організації праці, її оплати повинна бути націлена на підвищення ефективності праці. При цьому повинні бути використані різні підходи, інструменти матеріального і морального стимулювання, організаційні заходи.

Таблиця 2.8 Оцінка ступеня відповідності оплати праці рівню кваліфікації по

категоріях працівників і по групах цехів за 2006 рік

Показники

Оцінка, %

Відповідає

повністю

Відповідає

частково

Не відповідає

Важко відповісти

 

Категорії працівників

кваліфіковані робочі

24,3

42,9

28,3

4,5

працівники різноробочих, допоміжних

28,7

38,9

25

7,4

конторські службовці

40

25

5

інженерно-технічні фахівці

23,8

44,6

26,5

5

фахівці іншого профілю

25,9

25,9

48,2

-

керівники низової ланки

26,2

36,9

32,3

4,6

Групи цехів

основні

25,1

44,9

25,3

4,7

кусто-ремонтні цехи УГМ

27,4

38,7

25,6

8,3

кусто-ремонтні цехи УГЕ

22,9

40

34,3

2,8

цехи УГМ

30,3

38,2

26,3

5,2

цехи УГЕ

14,5

50,6

33,7

1,2

транспортні

27,8

34,1

32,5

5,6

будівельні

26,3

35,5

36,8

1,4

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...