Меню сайта

Використання фонду заробітної плати

или

(2.1)

,

(2.2)

де:

ФЗПотн − відносне відхилення по фонду заробітної плати

ФЗП1 − фонд зарплати фактичний в звітному періоді

ФЗПск − фонд зарплати плановий, скоректований на індекс об'єму випуску продукції;

ФЗПпер.0 − змінна сума базового фонду зарплати;

ФЗПпост.0 − постійна сума базового фонду зарплати;

Івп − індекс об'єму випуску продукції.

Проведемо разрахунок:

ΔФЗПотн = 556324,2-(123951,8·1,012+225045,0)= + 205830 тис. грн.

Отже, на ВАТ «ММК ім. Ілліча» є відносна перевитрата у використанні фонду заробітної плати у розмірі 205840 тис. грн.

В процесі подальшого аналізу необхідно визначити чинники абсолютного і відносного відхилення по фонду зарплати.

Змінна частина фонду зарплати залежить від об'єму виробництва продукції (УВП), його структури (VBBi), питомої трудомісткості (ТЕі) і рівня середньовартовий оплати праці (ОТІ).

Для розрахунку впливу цих чинників на абсолютне і відносне відхилення по фонду заробітної плати використовуємо наступні дані (таблиця 2.11).

Таблиця 2.11 Розрахунок впливу чинників на відхилення по ФЗП

Показник

Метод розрахунку

Сума тис. грн.

Фонд заробітної плати:

базова величина

123951,8

Базова величина,

перерахована на

фактичний об'єм

виробництва

продукції звітного

періоду при базовій

структурі

125439,2

Продовження таблиці 2.11

Базова величина,

перерахована на

фактичний об'єм

виробництва

продукції і

фактичну

структуру звітного

періоду

125452,3

Фактично при фактичній питомій

трудомісткості і

базовому рівні

оплати праці

123923,2

Фактично в

звітному періоді

123936,7

Абсолютна зміна: (123936,7-123951,8)=-15,1

Відносна зміна: (123936,7-125439,2)=-1502,5

Таблиця 2.12 Розрахунок впливу чинників на зміну змінній частини фонду

зарплати, тис. грн.

Чинник

Абсолюне

значення

ΔФЗПабс

Відносне

значення

ΔФЗПотн

Об'єм виробництва продукції

+1487,4

Структура проведеної продукції

+ 12,1

+ 12,1

Питома трудомісткість продукції

-1528,1

-1528,1

Рівень оплати праці

+13,5

+13,5

Разом

-15,1

-1502,5

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...