Меню сайта

Використання фонду заробітної плати

или

(2.1)

,

(2.2)

де:

ФЗПотн − відносне відхилення по фонду заробітної плати

ФЗП1 − фонд зарплати фактичний в звітному періоді

ФЗПск − фонд зарплати плановий, скоректований на індекс об'єму випуску продукції;

ФЗПпер.0 − змінна сума базового фонду зарплати;

ФЗПпост.0 − постійна сума базового фонду зарплати;

Івп − індекс об'єму випуску продукції.

Проведемо разрахунок:

ΔФЗПотн = 556324,2-(123951,8·1,012+225045,0)= + 205830 тис. грн.

Отже, на ВАТ «ММК ім. Ілліча» є відносна перевитрата у використанні фонду заробітної плати у розмірі 205840 тис. грн.

В процесі подальшого аналізу необхідно визначити чинники абсолютного і відносного відхилення по фонду зарплати.

Змінна частина фонду зарплати залежить від об'єму виробництва продукції (УВП), його структури (VBBi), питомої трудомісткості (ТЕі) і рівня середньовартовий оплати праці (ОТІ).

Для розрахунку впливу цих чинників на абсолютне і відносне відхилення по фонду заробітної плати використовуємо наступні дані (таблиця 2.11).

Таблиця 2.11 Розрахунок впливу чинників на відхилення по ФЗП

Показник

Метод розрахунку

Сума тис. грн.

Фонд заробітної плати:

базова величина

123951,8

Базова величина,

перерахована на

фактичний об'єм

виробництва

продукції звітного

періоду при базовій

структурі

125439,2

Продовження таблиці 2.11

Базова величина,

перерахована на

фактичний об'єм

виробництва

продукції і

фактичну

структуру звітного

періоду

125452,3

Фактично при фактичній питомій

трудомісткості і

базовому рівні

оплати праці

123923,2

Фактично в

звітному періоді

123936,7

Абсолютна зміна: (123936,7-123951,8)=-15,1

Відносна зміна: (123936,7-125439,2)=-1502,5

Таблиця 2.12 Розрахунок впливу чинників на зміну змінній частини фонду

зарплати, тис. грн.

Чинник

Абсолюне

значення

ΔФЗПабс

Відносне

значення

ΔФЗПотн

Об'єм виробництва продукції

+1487,4

Структура проведеної продукції

+ 12,1

+ 12,1

Питома трудомісткість продукції

-1528,1

-1528,1

Рівень оплати праці

+13,5

+13,5

Разом

-15,1

-1502,5

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...