Меню сайта

Аналіз інформаційних потоків підприємства

Інформаційні системи бухгалтерського обліку − сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб бухгалтерського обліку. Таке визначення може бути задовільним тільки при самій узагальненій і неформальній точці зору і підлягає подальшому уточненню.

Таблиця 2.16 Розподіл інформаційних потоків по виплаті заробітної

на ВАТ «ММК ім.Ільіча»

Головна бухгалтерія(функція аудиту)

Відділ труда та зайнятості

(функція контролю та спостереження)

Майстер дільниці

Заповнює наряди-допуски на виконання робіт, проводить інструктаж перед виконанням робіт веде первинний облік явності робітників на робочих місцях, виставляє КТУ за дрібні порушення трудової і технологічної дисципліни

Старший майстер дільниці

Підписує наряди-допуски на виконання робіт, веде облік наявності на робочих місцях ІТР дільниці, виставляє КТУ ІТР і робочім за серйозні порушення трудової і технологічної дисципліни, за гарні трудові внески

Табельник дільниці

Веде табель обліку робочого часу (ф.№64) – кількість відпрацьованих годин, причини невиходу на роботу, роботи у вихідні та святкові дні, посада, оклад, табельний номер.

Цеховий табельник

Систематизує данні з декількох дільниць, оформляє їх в загальний журнал. Веде облік наявності на робочих місцях загальноцехових робітників і керівництва чеху

Голов бот

Систематизує всю наявну інформацію по цеху і відправляє її на розрахунок в розрахунковий відділ

Розрахунковий выдділ

Розраховує заробітню плату працівників, веде статистичну звітність

Керівництво підприємства

На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби обчислювальної техніки – це призвело до появи нових прийомів та методів організації обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в автоматичному режимі машинограм, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності.

Нині відбувається швидке оснащення організацій комп’ютерами. Вони дозволяють накопичувати дані як безпосередньо в облікових реєстрах (карточках, вільних листах та ін.) так і на машинних носіях інформації (наприклад, на жорсткому диску, дискетах).

Відносно просто можна засвоїти та експлуатувати комп’ютери в якості персональної техніки, оснащувати ними бухгалтерів і на їх основі створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера. Одним з обов`язкових умов автоматизації та обліку є наявність програми реєстрації та обробки бухгалтерських даних. Вони включають розробку технологій автоматизованого отримання обробки інформації, в тому числі:

- первинні документи, пристосовані до їх автоматизованої обробки;

- документообіг, розрахований на обробку облікових даних на комп’ютерах;

- коди;

- звітні розробки, отримані автоматично;

- програми робіт обчислювальної техніки;

- технологічні та інструментальні карти, які формалізують порядок виконання робіт на всіх етапах технологічного процесу обробки інформації, зараховуючи використання отриманих машинограм.

При цьому програми обробки бухгалтерської інформації повинні бути адаптовані до правил ведення бухгалтерського обліку. Це відноситься до подання бухгалтерських реєстрів в зручному для читання вигляді, неможливість несанкціонованих виправлень в записах та ін.

Організація самостійно обирає форми та методи бухгалтерського обліку виходячи з об’єму облікових робіт, наявності обчислювальної техніки та інших умов. Вони можуть не тільки використовувати рекомендовані форми, але й розробляти свої, зараховуючи форми бухгалтерських реєстрів, програму реєстрації та обробки інформації. Разом з тим вони повинні дотримуватись загальних методологічних принципів, встановлених в централізованому порядку, а також технології обробки облікових даних.

З переходом до прогресивних форм обліку кардинально змінюється характер та зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага технічних процесів, заснованих на ручній праці. Головним для облікового персоналу стають функції організаторів процесу обробки економічної інформації.

Спосіб обробки господарських операцій при ведені бухгалтерського обліку чинить істотний вплив на організаційну структуру фірми, а також на процедури та методи внутрішнього контролю. Комп'ютерна технологія характеризується рядом особливостей, які потрібно враховувати при оцінці умов та процедур контролю.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...