Меню сайта

Нормативна-законодавча база статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам

Вибір систем оплати цілком і повністю є прерогативою працедавця.

Головними вимогами до організації заробітної плати на підприємстві і відповідно критерієм її ефективності є забезпечення реального зростання заробітної плати при зниженні її витрат на одиницю продукції і гарантія підвищення оплати праці кожного працівника у міру зростання ефективності діяльності підприємства в цілому.

Головним чинником стабільного розвитку суспільства є посилення матеріальної зацікавленості працівників в підвищенні результативності діяльності на основі забезпечення тісного взаємозв'язку розмірів доходів трудящих з кількістю і якістю витраченої ними праці.

У роботі ми розглянули процес формування заробітної плати на прикладі металургійного підприємства ВАТ «ММК ім. Ілліча»

На комбінаті широко застосовуються різні види доплат, що дозволяє достатньою мірою стимулювати працівників на освоєння складних і важких і особливо важких робіт. Сюди відносяться доплати за шкідливі умови праці, за роботу в святкові і вихідні дні, нічний час, за поєднання професій і керівництво бригадою, за чергування і ін.

Достатньо ефективно діє на комбінаті диференціація оплати праці робочих. Це досягається використання відповідних розрядів (від 1 до 6), що дозволяє кваліфіковано оцінити працю різних професій і стимулює

працівників на підвищення своєї кваліфікації.

Додаток В

Основні форми статистичної звітності по праці

Назва форми

Періодичність

Термін подання

Хто звітує

Нормативні акти

Форма №1-ПВ "Звіт з праці"

місячна

не пізніше 7 числа після звітного періоду

підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом)

Накази Державного комітету статистики №5 від 13.01.2004; №472 від 11.09.2004; №236 від 12.08.2005

Форма №1-ПВ "Звіт з праці"

квартальна

не пізніше 7 числа після звітного періоду

підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом)

Накази Державного комітету статистики №236 від 12.08.2005

Форма №3-ПВ "Звіт про використання робочого часу"

квартальна

не пізніше 7 числа після звітного періоду

підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом)

Наказ Державного комітету статистики №224 від 21.06.2003

Форма №6-ПВ "Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання"

річна

не пізніше 31 січня року, наступного за звітом

підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом)

Наказ Державного комітету статистики №275 від 19.09.2005

Форма №1-ПВ "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці"

річна

не пізніше 31 січня

підприємства(організації)

Наказ Державного комітету статистики України

від 5 жовтня 2004 року N 542

Додаток Г

Форми звітності по праці додаткові

Назва форми

Періодичність

Термін подання

Хто звітує

Нормативні акти

Форма №1-РС

«Звіт про витрати на утримання робочої сили»

Поштова

раз на 2 роки

не пізніше 7 березня

підприємства, установи, організації

Наказ Державного комітету статистики України

від 28.09.2001 №398

Форма №3-ПН

«Звіт про наявність вільних робочих місць та потребу в працівниках»

Поштова-місячна

28 числа

підприємства, установи, організації

Наказ Державного комітету статистики України від 06.07.98 №244

Форма №4-ПВ

«Звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці»

річна

9 грудня

промисловими підприємствами, будівельними організаціями, транспорту, радгоспами та іншими

Наказ Державного комітету статистики України від 26.09.96 №283

Форма №4-ПН

«Звіт про вивільнення працівників»

За 2 місяці до вивільнення

підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності

Наказ Державного комітету статистики України від 06.07.98 №244

Форми №4-ПН (факт) та

№4-ПН (план)

«Звіт про вивільнення працівників)

в 10-денний строк після вивільнення

не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення

підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності

Наказ Мінпраці України від 19.12.2005 №420

Форма №5-ПН «Звіт про прийнятих працівників»

щодекадно

з 1 по 10, з 11 по 20, з 21 по останнє число звітного і подається 3-го наст міс.

підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності

Наказ Мінпраці України від 19.12.2005 №420

Форма №7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві»

річна

25 січня

Юридичні особи, іх підрозділи незалежно від форм власності та організаційно-правової форми господарювання

Наказ Державного комітету статистики України від 14.08.2002 №309

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...