Меню сайта

Підготовка наказу про облікову політику підприємства

19.1. Оцінку ступеня завершеності

операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи видображати у звітному періоду після оформлення акта про виконання робіт (надання послуг), застосувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків, коли дохід від надання послуг не може бути вірогідно визначений.

19.2. Витрати

відображати у бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.

19.2.1. Затвердити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до додатка 12.

19.2.2. Затвердити перелік і склад, порядок розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат (додаток 13).

19.2.3. Встановити нормальну потужність

цехів та інших структурних підрозділів відповідно до додатка 16.

19.3. Величину резерву сумнівних боргів

розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників). Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки за кожним дебітором.

20. Затвердити перелік створюваних на підприємстві резервів

(фондів) та порядок формування та витрачання коштів таких фондів

21. Організувати аналітичний облік

руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

- у бухгалтерії – у кількісно-сумовому вираженні;

- на складах – у кількісному вираженні;

- у магазині – у кількісно-сумовому вираженні.

22. Встановити операційний цикл

на підприємстві тривалістю 11 місяців.

23. На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці

згідно з умовами, передбаченими колективним договором.

24. Затвердити такі дні видання готівки

з каси підприємства:

- заробітної плати, соціальних виплат - ……………;

- установити норму представницький витрат на поточний рік у розмірі ………….грн.

25. Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання й видання трудових книжок

і виконавчих листів поклсти на менеджера з кадрів.

26. Загальний контроль

за виконанням цього наказу залишаю за собою:

27. Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.

Керівник підприємства ……………….

Підпис

З наказом ознайомлений …………………………………………………………….

(наводиться перелік та підписи відповідальних посадових осіб)

Наказ про облікову політику розробляється з урахуванням принципу послідовності, тобто постійного, з року в рік, застосування підприємством обраної політики. Тому він діятиме кілька років, у цей період працівники підприємства дотримуватимуться його вимог. При уточненні окремих положень політики (зміни ліміту розрахунку готівкою, строків звітування) до нього вноситимуться зміни. Наказ недоцільно обтяжувати несуттєвими подробицями. Наприклад, недоречно вказувати у ньому прізвища відповідальних осіб у зв’язку з мобільністю кадрів та можливістю частих змін окремих прізвищ, імен протягом дії наказу.

Наведений вище приклад наказу не претендує на повноту. В залежності від специфіки діяльності підприємства, його розмірів, чисельності штату він може бути доповнений чи, навпаки, скорочений за обсягами, деталізацією, розшифровкою, висвітлення окремих питань, конче необхідних у практичній діяльності підприємства. Нехай кожен бухгалтер, що займатиметься розробкою проекту наказу про облікову політику підприємства, зробить найоптимальніший вибір: нічого зайвого, але й не випустить “сіль” задуманого.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...