Меню сайта

Аналіз діяльності банків-членів системи карткових розрахунків, пов”язаної з емісією, еквайєрингом і видачею готівки.

Аmerican Express була першою, хто запропонував термінову заміну кредитної картки, що дало їй перевагу на ринку карток. Оскільки ця інновація мала очевидні всім вигоди, то окремі банки-емітенти, особливо ті, що мали закордонні відділення або кореспондентську мережу, запозичили цю ідею. Іншими видами послуг, підвищуючих цінність карток, є збільшення строку гарантії товарів, що придбані по картці і збереження рівня цін на послуги компанії протягом строку дії картки. Деякі міжнародні платіжні системи пропонують власникам карток безкоштовну медичну страховку. Тобто для того, щоб залучити найбільше клієнтів, з кожним роком банки-емітенти використовують різноманітні прийоми для цього.

Банк- емітент, в свою чергу, виконує операції, які коротко можна охарактеризувати так :

- випуск карток (кодування, запис персональних даних власника картки, ембоссинг, висилка картки клієнту, поновлення картки);

- аналіз кредитоспроможності (оцінка фінансового стану заявника, відкриття карткового рахунку, визначення кредитного ліміту);

- авторизація (відповідь на запитання торгівця про можливість здійснення угоди в автоматичному режимі або по телефону, поновлення мастер-файла, взаємодія із системами інформаційного обміну);

- обмін інформацією і отримання комісійних за інтерчейндж;

- білінг (підготовка і висилання власнику картки виписки з вказанням сум і строків погашення заборгованості);

- бухгалтерський облік операцій по картковому рахунку;

- стягнення простроченої заборгованості і контроль перевищення кредитного ліміту;

- робота з клієнтами (відповіді на запитання, розгляд скарг);

- забезпечення безпеки і контроль за шахрайством (підготовка звітів по вкраденим і підробленим карткам, блокування рахунків);

- маркетинг.

В першій главі детально були розглянуті більшість функцій банка-емітента, і тому зупинимось більш конкретно на бухгалтерському обліку операцій по картковим рахункам, який проводить банк-емітент і на деяких інших його функціях :

1. При відкритті клієнту поточного карткового рахунку банк зараховує кошти на рахунок 2625 . Перкомбанк сплачує 3 % річних по цьому рахунку Д-т 1001 . - К-т 2625 .

2. Банк бере комісію за відкриття валютного рахунку і за річне обслуговування картки :

Д-т 2625 . - К-т 3800 .

3. Банк відкриває клієнту депозитний рахунок 2635 ., на який нараховуються відсотки Д-т 3800 . - К-т 2635 . Перкомбанк сплачує 6% річних по цьму внеску.

4. При здійсненні клієнтом покупки проходить списання цих коштів з корреспондентського рахунку, по якому банк веде безпосередні розрахунки з системою, у корреспонденції з транзитним рахунком для розрахунків по карткам Д-т 292 . - К-т 1500 .

5. На клієнтському поточному картковому рахунку сума операції відображається так : Д-т 2625 . - К-т 292 . Паралельно банк списує з клієнта комісію за здійснення покупки Д-т 2625 . - К-т 3800 .

6. Зарахування комісії комісії платіжної системи здійснюється наступною проводкою : Д-т 2924 . - К-т 3800 .

Якщо держатель картки захотів зняти кошти зі своєї картки , то при цьому банк-емітент проводить таку послідовність бухгалтерських операцій :

1. При отриманні “касового авансу” держателем картки нашого банку платіжна система списує з нас цю суму коштів Д-т 2924 . - К-т 1500 .

2. Банк в свою чергу відображає суму операції по видачі готівки так: Д-т 2625 . - К-т 2924 .

3. При видачі готівки по картці банк знімає комісію , яка відображається , як Д-т 2625 . - К-т 3800 .

4. Платіжна система, в свою чергу не заохочує проведення даного виду операцій банком і банк повинен заплатити комісію уже платіжної системи Д-т 3800 . - К-т 2924 .

Треба зауважити, що списання коштів з картрахунку клієнта здійснюється на підставі платіжних чеків або виписки з корреспондентського рахунку розрахункового банку та на підставі документа, який формується платіжною системою після здійснення клірингу ( наприклад, міжнародна платіжна система Europay формує та надсилає до банку факсом Payment Propositions of DD/MM/YY).

Також для банка-емітента досить важливе питання організації маркетингової діяльності, від якої залежить подальший успіх роботи банку в сфері пластикових карток .

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...