Меню сайта

Аналіз діяльності банків-членів системи карткових розрахунків, пов”язаної з емісією, еквайєрингом і видачею готівки.

- ціна;

- об’єм кредитної лінії;

- строк роботи з даним банком;

- інші послуги, що пропонуються організацією-емітентом;

- зручність користування;

- додаткові пільги;

- імідж.

Кожен банк-емітент повинен враховувати свої особливості і скласти власний маркетинговий план, який повністю повинен відповідати вимогам будь-якого потенційного клієнта банка.

Для банка-емітента також важливим питанням є вивчення проблем шахрайства, пов”язаного з несанкціонованим використанням карток. Основними джерелами втрат при обслуговуванні банком кредитних карток є шахрайство, викривлення клієнтами повідомлень про платежі і неповернення кредиту.

Випадки, що підпадають під категорію шахрайства, пов”язані з підробкою кредитних карт, їх крадіжкою, а також несанкціонованим підкліченням до мережі зв”язку з банкоматами. Що ж стосується крадіжок, то за даними зарубіжних джерел, значна їх частка виникає на етапі пересилки картки клієнту і здійснюється працівниками банку. Тому боротися з цим можна лише шляхом комплексного підвищення рівня безпеки в банку, введення подвійних незалежних процедур контролю.

Неповернення кредиту - це найбільш “прозорий” фактор збитків, що несе банк-емітент кредитних карт. Використання застави в якості запобіжного заходу веде до замітного зменшення зацікавленості до карти з боку клієнта. Для нашої країни саме це джерело збитків і може зробити проблематичним масовий випуск кредитних карток протягом достатньо тривалого часу.

Що ж стосується дебетових карток, то основним джерелом збитків тут є шахрайство. Тому для дебетових карток найбільш критичним фактором стає рівень захисту операцій, який забезпечується як технічними засобами, так і заходами організаційного характеру.

Для простої людини, для нас з Вами, при виборі банка-емітента дуже цікаво знати основні тарифи по обслуговуванню пластикових карток в різних банках. На сьогоднішній день членами міжнародних платіжних систем є такі банки як : АКБ Перкомбанк, АВАЛЬ, Промінвестбанк, Укрексімбанк, Правекс-банк, Перший Український міжнародний банк, Легбанк, Укрсоцбанк, Фінанси і кредит, Ощадбанк і інші. Як ми бачимо багато з цих банків мають досить вагому репутацію і тому досить важко одразу обрати найбільш вигідний варіант отримання картки. Давайте розглянемо таблицю, яка відображає основні тарифи банків по обслуговуванню карток. Для цього розглянемо таблицю 1 . В цьому додатку відображені дані лише по провідним банкам, що займаються операціями з кредитними картками. Лідером серед всіх інших банків-членів міжнародних платіжних систем безперечно є банк АВАЛЬ, який є дійсним членом цих систем і для багатьох наших банків виступає спонсором при вступі їх в міжнародні платіжні системи, зокрема для АКБ Перкомбанка при вступі в міжнародну платіжну систему VISA. Займаючи одне із монопольних становищ, банк АВАЛЬ запропонував своїм клієнтам відкриття кредитної картки EuroCard/MasterCard без страхового депозиту, залишаючи лише підвищений незнижаючийся залишок, але який також значно менше ніж в інших банках. Цей крок дасть змогу більшій кількості бажаючих відкрити картку. Серед інших банків найбільш доступні тарифи по аналогічним карткам має АКБ Перкомбанк. Враховуючи те, що АВАЛЬ має велику мережу відділень по країні, держателям карток буде вигідно отримувати в цьому банку і його відділеннях готівку з картки. Також ця процедура буде полегшана тим, що АВАЛЬ встановив банкомати, які працюють цілодобово. Досягненням наших банків стало впровадження гривневих карток VISA Electron , власником яких може бути кожний. Так, наприклад, Перкомбанк для всіх бажаючих безкоштовно виготовляє карту і здійснює відповідні операції по її обслуговуванню. Як ми бачимо, вибрати є з чого. Але в наших умовах банки повинні самі створювати умови, щоб наш досить необізнаний потенційний клієнт був зацікавлений у придбанні картки.

Іншою операцією, пов”язаною з пластиковими картками, є еквайєринг.

Обов`язки банка, що займається еквайрингом, визначаються його роллю по обслуговуванню торгівельних учасників карткової системи.

Основні функції такі:

- процессінг торгівельних рахунків, наданих банку торгівцем по операціям з картками;

- обмін інформацією по угодах і сплата комісії за інтерчейндж на користь банка-емітента;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...