Меню сайта

Динаміка процентних ставок

Графік 4 Залежність ставки НБУ та ставки за кредитами банків України

2. Рівень витрат по формуванню позичкового капіталу банку, що складаються з плати за кредит , придбаний у інших банків , а також витрат по залученню коштів від юридичних та фізичних осіб , структури вкладів.

3. Рівень інфляції та її взаємозв’язок зі ставкою рефінансування НБУ.

4. Попит на позички , що в сьогоднішніх умовах в більшості випадків залежить від рівня інфляції. Остання часто є результатом взаємодії монополістів ринку ВКВ , що штучно підіймають курс вільно конвертованих валют , за рахунок чого стимулюється ажіотажний попит на кредити , складаються умови для більш стрімкого накопичення капіталу.

5. Термін, на який надається позичка.

6. Ставки конкурентів.

7. Розміри позички , та кошти що відволікаються на його гарантійне забезпечення.

8. Кількість партнерів, що приймають участь у здійсненні проекту.

9. Платоспроможність, надійність, високій імідж позичальника. Як правило у КГВ Промінвестбанку для клієнтів , які є постійними кредиторами , вчасно виплачують відсотки та повертають основну суму боргу застосовуються пільгові ставки , які на 7- 8 % менше від звичайних.

10. Зміст проекту , що фінансується , його перспективи, пов’язані з ним підприємницькі техногенні та інші ризикиВплив цього фактору видно на прикладі розподілу ставок за кредит по віділеннях , що підпорядковані Київському головному відділенню Промінвестбанку України Так найнижчі ставки спостерігаються у ірпінському відділенні це повязано насам перед з тим , що кредитуються в цьому відділенні переважно великі промислові підприємства ( комбінат “ Прогрес” , фабрика “ Заря” та ін. ) . Ці підприємства мають тісні стосунки з банком на протязі довго періоду часу і зарекомендували себе як надійні позичальники . Кредитні ресурси використовуються на закупівлю обладнання , матеріалів та ін. , тому відсотки як правило встановлюються для них на якомога нижчому рівні. В інших містах Киівської області кредитуються як правило торгівельні та посередницькі фірми, тому і відсотки за користування кредитому – значно вищі. Дана залежність показана в таблиці 6

Таблиця 6 Порівняння ставок відсотків по відділеннях Промінвестбанку України по київській області

1996

1997

1 квартал 1997

2 квартал 1997

3 квартал 1997

4 квартал 1997

Всього середньозважена

відсоткова ставка по кредитах

70,50

41,10

56,50

41,10

56,50

34,50

в тому числі :

м.Вишгород

83,80

55,90

83,80

55,90

69,90

52,10

смт. Калинівка

78,00

52,00

78,00

52,00

62,00

44,00

м.Біла Церква

73,80

51,60

73,80

51,60

64,70

42,60

м.Бориспіль

71,80

45,10

71,80

45,10

51,00

43,00

м.Ірпінь

58,80

37,00

58,80

37,00

50,00

34,10

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...