Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Укладання договорів застави

Використання застави в якості форми забезпечення повернення кредиту здійснюється відповідно до Закону України “ Про заставу” та інших нормативних актів .

Треба зазначити, що при вмілому використанні застави в якості забезпечення виконання зобов’язань, застава дає змогу забезпечувати майже 100-відсоткове повернення заборгованості позичальника у тому випадку , коли позичальник не в змозі самостійно погасити свою заборгованість перед банком.

Особливу увагу банк повинен приділяти прийняттю у заставу майна державних підприємств. Це пов’язано з тим, що підприємства державної форми власності можуть самостійно передавати у заставу лише майно, яке належить їм на праві повного господарського володіння , за вийнятком цілісних майнових комплексів підприємства , його структурних підрозділів, будівель та споруд. Застава вищезазначених об’єктів здійснюється лише з дозволу і на умовах, погоджених з органом, що уповноважений управляти відповідним майном. В цьому дозволі банк повинен особливу увагу звернути на те чи має місце в ньому не тільки право на передачу майна у заставу, а й дозвіл на наступну можливу реалізацію заставленого майна у випадку неповернення кредиту. В противному випадку у разі неповернення кредиту може виникнути неможливість реалізувати вищевказане заставлене майно. Вцілому КГВ Промінвест банку України вдалося уникнути проблем з реалізацією обктів застави державних підприємств, через те що вони змінили форму власності на колективну. Але прорахунки у виборі об‘єктів застави всеж дещо вплинули на діяльність банку. Так вже декілька років знаходяться у стані реалізації майнові комплекси Броварського заводу алюміневих конструкцій. Не можливість їх реалізувати пов‘язана в першу чергу з їх специфікою , а також великою заставною вартістю.

Також по можливості треба уникати прийняття у заставу майна, яке раніше було передано Заставодавцем в оренду третій особі, тому що навіть у тому випадку, коли банк за договором застави набуде право власності на таке майно - він буде зобов’язаний здати його в оренду цій третій особі , тому що договір оренди зберігає свою чинність для нового власника , ( ст 268 Цивільного Кодексу ). В такому становищи банк опинився по відношенню до дитячого садка та піонер - табору вже згаданого Броварського заводу алюміневих конструкцій.

Договір застави у всіх випадках повинен бути укладений в письмовій формі. У тому разі, коли предметом застави є нерухомим майно, транспортні засоби, космічні об’єкти, товари в обороті, або в переробці, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Необхідно також нотаріальне посвідчення договорів застави цінних паперів на пред’явника. За посвідчення договорів застави стягується держмито в розмірі 0.1% від вартості предмету застави.

Як показала практика доцільно в будь-якому разі наторіально посвідчити договір застави , це надасть можливість уникнути багатьох юридичних проблем у разі реалізації об‘єкту застави.

Дуже важливим є дотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального оформлення. Це пояснюється тим, що порушення даних вимог тягне за собою недійсність договору застави з поверненням предмету застави Заставодавцю.

За дотриманням цього положення слідкує Юридичне управління банку. Кожен документ, що стосується кредитної угоди і застави зокрема повинен бути схвалений працівником юрвідділу та його начальником.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...