Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Практика показала, що особливу увагу треба звертати на те, що при прийнятті любого майна у заставу від заставодавців необхідно :

1) вимагати надання банку оригіналів документів, що встановлюють права заставодавців на це майно ( з метою недопущення самовільного, без згоди банку відчуження заставленого майна ) ;

2) перевіряти повноваження представників заставодавців на підписання договорів застави.

Недотримання вищезазначеного також може привести до визнання договору застави недійсним. Працівниками юр відділу банку були визначені основні пункти які повинні обов‘язково міститися у договорі застави :

1) Місце та дата укладання договору;

2) Зобов’язання , що забезпечуються заставою;

3) Детальний опис майна, що передається у заставу:

n склад;

n кількість , об’єм;

n держстандарти, згідно з якими майно виготовлено;

n індивідуальні ознаки майна;

n вартість;

4) документальне обгрунтування права власності;

5) гарантії відсутності претензії третіх осіб на заставлене майно;

6) місце знаходження майна;

7) права банку:

n перевіряти документально та фактично наявність та склад , стан та умови зберігання майна;

n звернути стягнення на майно у визначених випадках (несплата відсотків у встановлені терміни, збільшення ризику знищення або пошкодження майна , закінчення терміну дії договору страхування та ін.);

8) права Заставодавця;

9) порядок реалізації заставленого майна;

10) Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання обов‘язків по договору. У цьому розділі потрібно не обмежуватися фразою « Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством» , а встановити конкретну майнову відповідальність ( пеня штраф) за невиконання або неналежне виконання обов‘язків заставодавцем;

11) Заключні положення;

n строки дії договору;

n процедура вирішення спорів;

n порядок внесення змін та доповнень до договору;

n кількість екземплярів договору.

Також треба зазначити , що відповідність кожного пункту договору зазстави дійсності повинна бути перевірена Службою безпеки банку. Це надасть можливість у випадку реалізації банком заставного права уникнути багатьох проблем.

Оцінка об’єкту застави

Внутрішнім положенням банку про заставу визначено , що при вирішенні питання про заставу необхідно враховувати наступні фактори :

1. Ліквідність застави;

2. Унікальність застави;

3. Особливі умови зберігання застави;

4. Ступінь зносу;

5. Ринкова вартість застави , як часто вона змінюється , чи мають зміни сезонний характер;

6. Відношення ринкової вартості та суми кредиту;

7. Попит на заставу на ринку;

8. Захист застави від інфляції;

9. Чи може застава бути відчуженою;

10. Чи є претензії на активи з боку інших осіб;

11. Чи є можливість періодично перевіряти стан застави , якщо банк не візьме на себе її зберігання;

12. При зберіганні застави банком треба ретельно обрахувати вартість зберігання.

Предметом застави повинно бути високоліквідне майно, що належить позичальнику на праві власності , а також майнові права за вийнятком випадків, передбачених у Законі “Про заставу”.

Як показала практика діяльності Київського Головного відділення Промінвестбанку найприйнятнішими об’єктами застави є ( в порядку зниження прийнятності) :

1. Квартири в місті Києві , в деяких випадках районних центрах області

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...