Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Практика показала, що особливу увагу треба звертати на те, що при прийнятті любого майна у заставу від заставодавців необхідно :

1) вимагати надання банку оригіналів документів, що встановлюють права заставодавців на це майно ( з метою недопущення самовільного, без згоди банку відчуження заставленого майна ) ;

2) перевіряти повноваження представників заставодавців на підписання договорів застави.

Недотримання вищезазначеного також може привести до визнання договору застави недійсним. Працівниками юр відділу банку були визначені основні пункти які повинні обов‘язково міститися у договорі застави :

1) Місце та дата укладання договору;

2) Зобов’язання , що забезпечуються заставою;

3) Детальний опис майна, що передається у заставу:

n склад;

n кількість , об’єм;

n держстандарти, згідно з якими майно виготовлено;

n індивідуальні ознаки майна;

n вартість;

4) документальне обгрунтування права власності;

5) гарантії відсутності претензії третіх осіб на заставлене майно;

6) місце знаходження майна;

7) права банку:

n перевіряти документально та фактично наявність та склад , стан та умови зберігання майна;

n звернути стягнення на майно у визначених випадках (несплата відсотків у встановлені терміни, збільшення ризику знищення або пошкодження майна , закінчення терміну дії договору страхування та ін.);

8) права Заставодавця;

9) порядок реалізації заставленого майна;

10) Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання обов‘язків по договору. У цьому розділі потрібно не обмежуватися фразою « Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством» , а встановити конкретну майнову відповідальність ( пеня штраф) за невиконання або неналежне виконання обов‘язків заставодавцем;

11) Заключні положення;

n строки дії договору;

n процедура вирішення спорів;

n порядок внесення змін та доповнень до договору;

n кількість екземплярів договору.

Також треба зазначити , що відповідність кожного пункту договору зазстави дійсності повинна бути перевірена Службою безпеки банку. Це надасть можливість у випадку реалізації банком заставного права уникнути багатьох проблем.

Оцінка об’єкту застави

Внутрішнім положенням банку про заставу визначено , що при вирішенні питання про заставу необхідно враховувати наступні фактори :

1. Ліквідність застави;

2. Унікальність застави;

3. Особливі умови зберігання застави;

4. Ступінь зносу;

5. Ринкова вартість застави , як часто вона змінюється , чи мають зміни сезонний характер;

6. Відношення ринкової вартості та суми кредиту;

7. Попит на заставу на ринку;

8. Захист застави від інфляції;

9. Чи може застава бути відчуженою;

10. Чи є претензії на активи з боку інших осіб;

11. Чи є можливість періодично перевіряти стан застави , якщо банк не візьме на себе її зберігання;

12. При зберіганні застави банком треба ретельно обрахувати вартість зберігання.

Предметом застави повинно бути високоліквідне майно, що належить позичальнику на праві власності , а також майнові права за вийнятком випадків, передбачених у Законі “Про заставу”.

Як показала практика діяльності Київського Головного відділення Промінвестбанку найприйнятнішими об’єктами застави є ( в порядку зниження прийнятності) :

1. Квартири в місті Києві , в деяких випадках районних центрах області

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...