Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

2. Автомобілі - в цьому випадку перевага віддається іноземним маркам автомобілів, експлуатацією 3-4 роки .

3. Нерухомість - магазини, склади виключно у місті Києві . Особливою умовою для цієї групи застави є автономність - незв’язаність з іншими майновими комплексами і можливість самостійного функціонування при переході права власності і зміні виду діяльності.

4. Товари народного споживання - напої та продукти довгострокового зберігання, на які сформований стабільний попит на крупнооптовому ринку.

Як показала практика ці об‘єкти застави забезпечують повну і швидку реалізацію банком свого заставного права з найменшими втратами.

В цілому , при прийнятті в заставу товарно-матеріальних цінностей, в Київському Головному відділенні дотримуються принципу високої ліквідності об”єктів застави , але в деяких випадках для клієнтів з виключною репутацією робиться виключення з цього правила ( Додаток 2 ).

Важливим питанням є оцінка вартості застави. Виходячи з досвіду роботи банку рекомендується щоб реальна вартість ( ринкова вартість) заставленого майна складала до 80 % по високоліквідних товарах перерахованих вище і до 60 % від загальної суми боргу ( основний борг разом з відсотками) по всіх інших товарах.

Розгляд практичної діяльності по кредитуванню КГВ промінвестбанку України показав , що :

1) Немає єдиної ефективної системи визначення обсягів кредитів залежно від вартості об‘єктів застави;

2) Не завжди під час оцінки об’єктів застави вірно визначається ступінь їх ліквідності, про що свідчать проблеми , які виникають під час реалізації цих об’єктів;

3) Розмір кредиту , що надається банком визначається як відсоток ( іноді не зовсім обгрунтований ) від ринкової вартості застави;

4) Як правило результати оцінки об’єкта застави не знаходять документарного відображення у звітності банку , що ускладнює контроль за рівнем кредитних ризиків із боку незалежних аудиторів та спеціалістів НБУ;

5) Працівники кредитних служб банку оперують таким поняттям як заставна вартість, проте воно немає тлумачення у нормативних документах , які регламентують діяльність спеціалістів-оцінювачів. Не рідко наслідком різних тлумачень є конфлікти між учасниками заставних відносин;

6) У практиці банку майже не використовується таке поняття як ліквідаційнавартість.

Для поліпшення процесу застосування застави як важеля зменшення кредитного ризику , вважаю за доцільне запропонувати власну методику оцінки застави , яка базується на розробках вітчизняних та зарубіжних вчених. Для опису даної методики слід ввести деякі поняття та терміни.

Ліквідаційна вартість - це вартість, за якою об’єкт оцінки міг би бути проданий на відкритому конкурентному ринку , якби термін його реалізації був би коротшим від “розумно довго” для даного виду об’єктів на даному ринку , а також вартість , за якою активи , що становлять об’єкт оцінки , могли б бути реалізовані на відкритому ринку за обумовлений термін.

Розумно довгий період реалізації об’єкта це такий період реалізації об’єкта за умови , що він запропонований за справедливою ринковою вартістю на відкритому ринку , який є прийнятно довгим з точки зору типового продавця , або типовий період реалізації такого типу активів , якщо він є розумно близьким до вищезгаданого .

Справедлива ринкова вартість це вірогідна ціна , за яку об’єкт міг би бути проданий на відкритому конкурентному ринку за наявності всіх ознак чесної угоди і відсутності нетипових умов фінансування з урахуванням того , що термін реалізації об’єкта повинен бути при цьому розумно довгим.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Управління фінансами
Необхідність переходу в Україні до інформаційного суспільства ставить перед урядом завдання формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) в державному управлінні. Для цього необхідно враховувати особливості функціонування всіх гілок влади державного управління, законодавчих процесів, ...