Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Отже, мінімальну дійсну ринкову вартість активів , що повинні бути прийняті в якості застави, можна визначити шляхом множення витрат та втрат банка на показник вірогідності реалізації активів застави у певний термін за визначеною ціною. Вирішення питання про те чи повинна отримана сума перевищувати ринкову вартість активу проводиться виходячи зі супіні довіри банку до позичальника. Як правило, в цьому випадку застосовується показник вірогідності неповернення позичальником боргу та відсотків , який в більшості випадків визначається експертно або методом аналогій.

Реалізація заставленого майна

У випадку неповернення кредиту та/ або відсотків за користування ним, або у випадку несплати пені за прострочу виконання зобов’язань по кредитному договору ( в залежності від того, як це записано у договорі застави) виникає необхідність реалізувати предмет застави.

Відповідно до ст 20 Закону « Про заставу» реалізації предмету застави повинно передувати звернення стягнення на заставлене майно. Банк отримує право звернення стягнення на предмет застави у випадку, якщо в момент настання строку погашення кредиту та/ або відсотків забезпечених заставою позичальник не погашає їх, якщо інше не передбачено законом чи договором. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням арбітражного суду, якщо інше не передбачене Законом , а також у безспірному порядку на основі виконавчого напису нотаріусів ( у тому випадку , коли договір застави було нотаріально посвідчено).

З метою прискорення звернення стягнення та наступної реалізації заставленого майна КГВ Промінвестбанку використовується наступний порядок :

* банк звертається до позичальника з письмовою претензією , у якій вказується на факт непогашення заборгованості по кредиту та/ або відсоткам ( з зазначенням суми заборгованості ) а також пропонується дати дозвіл банку на реалізацію предмета застави.

* позичальник надає позитивну відповідь на претензію банку у відповідь надається дозвіл банку на реалізацію предмету застави у відповідності до умов договору застави та діючого законодавства ( у зв’язку з неможливістю самостійно розрахуватися за наданий кредит та/ або відсотки за користування ним). Такий або аналогічний порядок звернення стягнення на заставлене майно повинен бути передбачений у договорі застави. Якщо від позичальника не отримано позитивної відповіді на претензію у встановлений Арбітражним процесуальним кодексом ( 30 днів з моменту отримання претензії позичальником з врахуванням часу поштового обігу ) , необхідно направити позовну заяву в арбітражний суд. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється на підставі рішення арбітражного суду.

При заставі майнових прав реалізація предмету застави провадиться шляхом уступки заставодателем заставодержателю вимоги , що випливає із заставного права. Договір застави майнових прав необхідно реалізувати шляхом укладання між позичальником та банком договору уступки вимоги ( при цьому банк у відповідності до ст.199 Цивільного Кодексу повинен повідомити колишнього боржника про уступку вимоги).

Якщо у заставу по кредиту виданому у національній валюті України було взято майнові права по контракту між резидентом України ( позичальник) та нерезидентом (контрагент позичальника) реалізація майнових прав провадиться у наступному порядку:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...