Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Отже, мінімальну дійсну ринкову вартість активів , що повинні бути прийняті в якості застави, можна визначити шляхом множення витрат та втрат банка на показник вірогідності реалізації активів застави у певний термін за визначеною ціною. Вирішення питання про те чи повинна отримана сума перевищувати ринкову вартість активу проводиться виходячи зі супіні довіри банку до позичальника. Як правило, в цьому випадку застосовується показник вірогідності неповернення позичальником боргу та відсотків , який в більшості випадків визначається експертно або методом аналогій.

Реалізація заставленого майна

У випадку неповернення кредиту та/ або відсотків за користування ним, або у випадку несплати пені за прострочу виконання зобов’язань по кредитному договору ( в залежності від того, як це записано у договорі застави) виникає необхідність реалізувати предмет застави.

Відповідно до ст 20 Закону « Про заставу» реалізації предмету застави повинно передувати звернення стягнення на заставлене майно. Банк отримує право звернення стягнення на предмет застави у випадку, якщо в момент настання строку погашення кредиту та/ або відсотків забезпечених заставою позичальник не погашає їх, якщо інше не передбачено законом чи договором. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням арбітражного суду, якщо інше не передбачене Законом , а також у безспірному порядку на основі виконавчого напису нотаріусів ( у тому випадку , коли договір застави було нотаріально посвідчено).

З метою прискорення звернення стягнення та наступної реалізації заставленого майна КГВ Промінвестбанку використовується наступний порядок :

* банк звертається до позичальника з письмовою претензією , у якій вказується на факт непогашення заборгованості по кредиту та/ або відсоткам ( з зазначенням суми заборгованості ) а також пропонується дати дозвіл банку на реалізацію предмета застави.

* позичальник надає позитивну відповідь на претензію банку у відповідь надається дозвіл банку на реалізацію предмету застави у відповідності до умов договору застави та діючого законодавства ( у зв’язку з неможливістю самостійно розрахуватися за наданий кредит та/ або відсотки за користування ним). Такий або аналогічний порядок звернення стягнення на заставлене майно повинен бути передбачений у договорі застави. Якщо від позичальника не отримано позитивної відповіді на претензію у встановлений Арбітражним процесуальним кодексом ( 30 днів з моменту отримання претензії позичальником з врахуванням часу поштового обігу ) , необхідно направити позовну заяву в арбітражний суд. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється на підставі рішення арбітражного суду.

При заставі майнових прав реалізація предмету застави провадиться шляхом уступки заставодателем заставодержателю вимоги , що випливає із заставного права. Договір застави майнових прав необхідно реалізувати шляхом укладання між позичальником та банком договору уступки вимоги ( при цьому банк у відповідності до ст.199 Цивільного Кодексу повинен повідомити колишнього боржника про уступку вимоги).

Якщо у заставу по кредиту виданому у національній валюті України було взято майнові права по контракту між резидентом України ( позичальник) та нерезидентом (контрагент позичальника) реалізація майнових прав провадиться у наступному порядку:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...