Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

1) при невиконанні позичальником зобов’язань по кредитному договору , забезпечених заставою, позичальник на вимогу банку надає свому контрагенту повідомлення про договір застави майнових прав ( копія повідомлення надається банку ). Одночасно позичальник своїм листом надає право банку самостійно здійснювати у встановленому валютним законодавством порядку продаж усієї валюти, що надходить на валютний рахунок позичальника в якості оплати по контракту з нерезидентом , а отриманий еквівалент в національній валюті України спрямувати на погашення кредиту та/ або відсотків за користування ним.

2) банк самостійно здійснює продаж валюти , що надходить на валютний рахунок позичальника , а отриманий еквівалент спрямовує на погашення заборгованості по кредиту та/ або відсоткам за користування ним.

Якщо договір застави є нотаріально посвідченим, то банк при отриманні дозволу заставодавця на реалізацію заставленого майна , банк звертається до нотаріальної контори або до приватного нотаріуса за отриманням виконавчого напису на договорі застави для отримання права на реалізацію предмету застави. Щодо цієї процедури кредитним та юридичним відділом банку подаються такі документи :

1) нотаріально посвідчений договір застави;

2) довідка про розмір непогашеної банку заборгованості;

3) довіреність особи , яка здійснює оформлення виконавчого напису , від імені керівника філії банку;

4) копію платіжного документу про сплату держмита у розмірі 2% від суми предмету застави;

5) копію повідомлення заставодавцю про те, що банк починає реалізацію заставного права у відповідності до умов договору застави.

При звернені за отриманням виконавчого напису необхідно враховувати , що нотаріус здійснює виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості заставодавця перед заставодержателем, та якщо зі дня виникнення права вимоги по кредитній угоді пройшло не більше трьох років. Для отримання виконавчого напису на договорі застави нотаріусу необхідно надати наступні документи :

· оригінал кредитного договору з позичальником;

· документ, що встановлює прострочку виконання позичальником своїх обов‘язків по кредитному договору;

· оригінал договору застави.

Виконавчий напис , що здійснюється нотаріусом , повинен містити :

· посаду прізвище та ініціали нотаріуса що здійснив виконавчий напис;

· найменування та адреса заставодержателя;

· найменування та адреса заставодавця;

· вказання на предмет застави, що підлягає реалізації;

· вказання розміру плати за здійснення виконавчого напису та суми державного мита;

· посилання на статтю Закону « Про нотаріат», на підставі якої вчинено виконавчий напис;

· дату вчинення нотаріального напису;

· номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі;

· підпис нотаріуса , що вчинив виконавчий напис , печатка.

Відмова нотаріуса вчинити виконавчий напис може бути оскаржена банком в судових органах.

Після отримання рішення арбітражного суду або виконавчого напису нотаріуса банк може приступити до реалізації заставленого майна, відносно якого вчинено вказані дії . Реалізація даного майна проводиться судовим виконавцем. Банк у цьому випадку повинен надати допомогу судовому виконавцю у підшуковувані покупців на заставлене майно та ін.

При реалізації майна існують певні відмінності в залежності від форми власності заставодателя. Якщо здійснюється реалізація державного майна, то вона проводиться виключно через аукціони. При реалізації даного майна банк у будь-якому випадку не має права самостійно його реалізувати, а повинен звернутися до органу приватизації (регіональне відділення Фонду державного майна ) із заявою про продаж державного майна та виконувати вимоги органу приватизації.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...