Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Реалізація заставленого майна , що не є державною власністю провадиться також через аукціони, якщо інше не передбачено договором застави. Тому, враховуючи складність процедури проведення аукціонів, є доцільним передбачати в договорах застави можливість реалізувати предмет застави шляхом продажу поза аукціоном . Треба зазначити, що в будь-якому випадку право вибору способу реалізації предмету застави повинно завжди належати банку.

Перед тим як розпочати процес реалізації заставленого майна банк повинен прийняти предмет застави від заставодавця. При цьому обов’язково потрібно укладати договір купівлі-продажу майна заставодавцем (продавець) та заставодержателем (покупець) та акту-прийому передачі майна. Складання договору купівлі-продажу необхідне для того, щоб юридично закріпити за банком право власності на передане майно. Майно, що буде реалізовуватись незалежно від подальшого варіанту реалізації враховується на окремому позабалансовому рахунку 9960.

Враховуючи те, що Законом « Про банки та банківську діяльність» банкам заборонена торгівельна діяльність з метою уникнення непорозумінь з податковими інспекціями реалізацію заставленого майна доцільно доручити третій особі (посереднику), шляхом укладання з нею договору доручення.

Однак КГВ Промінвестбанку України слабо використовується співробітництво з посередницькими фірмами по реалізації заставленого майна. Це є причиною того , що декілька об‘єктів затави вже дуже довгий період залишаються нереалізованими. В основному реалізацією заставленого майна займаються працівники відділу маркетингу, знаходячи покупця на заставлене майно , який перераховує кошти на рахунок позичальника , а банк потім списує їх на погашення заборгованості по кредитах.

Для реалізації предмету застави через посередника необхідно укласти договір-доручення між банком та посередником на реалізацію предмета застави. У договорі слід обумовити способи і строки реалізації заставленого майна, встановити розмір оплати послуг посереднику, обов’язок посередника сплатити податки до бюджету , право банку перевіряти діяльність посередника за несвоєчасну реалізацію майна. Також укладається договір купівля продажу заставленого майна між заставодавцем та банком. Договір повинен містити усі основні умови передбачені главою 20 Цивільного Кодексу України . У розділі Договору « Порядок розрахунків» треба встановити , що банк після отримання сум від реалізації цього майна спрямовує ці суми на погашення заборгованості по кредитному договору, а залишок суми ( якщо такий буде мати місце) перераховує Заставодавцю.

На підставі опису заставленого майна ( Додаток до Договору застави) затверджується акт прийому передачі майна між заставодавцем та банком , який буде додатком до договору купівлі-продажу. Цей акт оприбутковується банком на позабалансовому рахунку 9960 «Різні цінності та документи».

Посередник здійснивши реалізацію предмета застави :

· сплачує до бюджету прибуток на додану вартість, залишає собі кошти що йому належні ( у сумі що встановлена у договорі доручення);

· перераховує зі свого розрахункового рахунку на рахунок банку 903к13 «Дебітори та кредитори банку» - стаття «Матеріальні цінності, прийняті у заставу» ( це рахунок необхідно вказувати як рахунок банку у договорі доручення ) кошти від реалізації предмету застави;

· передає банку довідку про ціну по якій здійснена фактична реалізація предмету застави, про розмір сплаченого податку та про розмір коштів, що він залишив собі за виконання договору доручення.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...