Меню сайта

Методика застосування застави в якості важеля зменшення кредитного ризику на практиці у КГВ Промінвест банку України

Після цього банк направляє повідомлення заставодавцю про ціну, по якій була проведена фактична реалізація предмету застави. При повному погашенню заборгованості по кредитному договору банк списує з позабалансового рахунку 9960 акт прийому-передачі майна ( майнових прав). У випадку якщо в наслідок реалізації предмету застави отримана сума, яка перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог по кредитному договору , банком повертається різниця на розрахунковий рахунок позичальника. При цьому здійснюється проводка

дт рах. 903к13

кт. Розрахунковий рахунок позичальника

Якщо предмет застави не буде реалізований і на підставі договору застави купівлі продажу майна та акту прийому передачі перейде у власність банку, це майно банк повинен прийняти на баланс і погасити заборгованість за кредитом за рахунок власних фондів.

Страхування застави

Відповідно до діючого законодавства заставодавець повинен страхувати заставлене майно, яке залишається у його володінні ( при цьому необхідно вимагати щоб заставодатель страхував заставлене майно саме на користь банку ). Перед укладанням договору застави майна , яке залишається у володінні Заставодавця , необхідно вимагати надання копії договору страхування майна , страхового полісу (або свідоцтва ) а також копії документа про перестрахування страхового внеску. При настанні страхового випадку заставодержатель має переважне право задоволення своїх вимог із суми страхового відшкодування. Положення про обов’язкове страхування заставленого майна для більшості позичальником робить невигідним отримання кредиту. Це пояснюється наступним:

1. Більшість підприємств звертаються до кредиту як форми фінансування через нестачу власних оборотних коштів , фактично кредит береться для виживання підприємства.

2. В останній час зросла вартість користування кредитним ресурсами ( від 50 до 60 % річних )

3. Вартість страхових послуг занадто велика для позичальників, а якщо врахувати що кредит береться через відсутність обігових коштів, то можна зробити висновок що підприємство не може дозволити собі застрахувати майно.

4. Якість обслуговування страхових компаній дуже низька, особливо слід виділити той момент що страховики намагаються будь-якими шляхами запобігти виплати страхового відшкодування у разі настання страхового випадку.

На основі вище перелічених положень можна зробити висновок, що розвиток страхового ринку не відповідає потребам ані кредиторів ані позичальників . Об’єктивно, страхування застави, яке повинно бути направлене на зменшення ризику застави, фактично, є обмеженням в отриманні кредиту.

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...