Меню сайта

Страхування кредитного ризику

В Україні страхування кредитного ризику комерційних банків існує в двох формах добровільне страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту та добровільне страхування ризику непогашення кредиту.

При страхуванні ризику непогашення кредиту страхувальником виступає банк, а при страхуванні відповідальності позичальника – позичальник. При страхуванні ризику неповернення кредиту банк може застрахувати як окремі кредити так і весь обсяг кредитного портфелю. Як правило таке страхування здійснюється на період в 1 рік.

Основною проблемою , що виникає при страхуванні відповідальності позичальника є недосконалість законодавства. Так , страхова компанія у більшості випадків може відмовити у виплаті страхових сум ( страхового відшкодування ) на підставі п.1 ст. 25 Закону України “ Про страхування “ . В цій статті сказано : підставою для відмови страховика провести страхову виплату є навмисні дії страхувальника або особи на користь якої укладено угоду страхування , що спрямовані на настання страхового випадку.

Це можна розумі так , що страхувальник (позичальник) діючи в умовах невизначеності на ринку і свідомо ризикуючи грошима отриманими за рахунок позику , здійснює свідомі дії , які спрямовані на настання страхового випадку. Виходом з подібної ситуації , коли страховик відмовляється провести виплату відшкодування по вищеназваних причинах , може бути лише звертання до суду або арбітражу . Ці інстанції можуть примусити страховика провести виплату шляхом визнання дій страхувальника такими , що спрямовані на виконання громадянського обов‘язку або захисту майна , життя , здоров‘я ,честі , гідності та ділової репутації . Однак цей шлях в даний час є явно непривабливим через великі строки судових процесів, велику їх вартість та недосконалий механізм виконання судових рішень.

Для страхування фінансових ризиків в системі Промінвестбанку створена кептивна страхова компанія “ Вексель” , яка обслуговує позичальників банку. Треба зазначити , що у співробітництві даної компанії з банком нерідко виникають певні проблеми. Вони повязані в першу чергу з :

1. занадто високою вартістю обслуговування для клієнтів : необгрунтовано завищені тарифи при страхуванні відповідальності позичальника фактично підіймають вартість кредита в 1.5 – 2 рази

2. недосконалістю механізму виплати страхового відшкодування.

Через це до послуг цієї компанії Київське головне відділення ПІБ не вдавалося

Для розвитку страхування банківських ризиків необхіднорозробити єдину політику встановлення ставок за кредит та тарифів за страхування кредитного ризику для установ Промінвестбанку та СК “Вексель” , яка в даний момент , на мій погляд, відсутня .

Також було б доцільно страхувати кредитний ризик при якому страхувальником виступає банк , а не позичальник кредиту . Це підвищило б стабільність банку шляхом перенесення ризику на страхову компанію і одночасно кошти, які сплачуються за страхові послуги фактично б залишалися у системі Промінвестбанку України .

Читайте більше

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...