Меню сайта

Утворення страхових резервів

Створення резервів для покриття можливих втрат за позиками є обов’язковим елементом банківської справи, адже це гарантує комерційним банкам їх відшкодування збитків від невиконання позичальниками кредитних угод та сприяє підтримці ліквідності активів банку на необхідному рівні. Для обмеження ризику у проведенні активних операцій та підвищення ефективності управління кредитними ризиками Національний банк України минулого року почав провадити більш жорстку політику контролю за формуванням комерційними банками резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Це дало позитивний результат. За станом на 01.01.1998 року обсяг сформованих комерційними банками страхових фондів за кредитними операціями становив 219.5 млн. грн. (для порівняння на 01.01.1997 загальна сума резервів становила 76.9 млн. грн. тобто майже у 3 рази менше ), у тому числі : загальних резервів – 127.3 млн грн. Спеціальних – 92.2 млн. грн.

Слід зазначити, що найбільш активізувався цей процес у 4 кварталі минулого року, коли страхові резерви зросли на 54 млн. грн За рахунок сформованих резервів у 1997 році комерційними банками списано кредитну заборгованість, яку визнано безнадійною, на загальну суму 49.8 млн. грн. Але рівень сформованості резервів ще не достатній і не може забезпечити відповідний рівень захисту банківської системи , що показано на Діаграмі 4

Діаграма 4 Порівняння сум проблемних кредитів та сформованих резервів банківської системи України.

Аналогічна ситуація характерна також і для київського головного відділення Промінвестбанку України, що показано на Діаграмі 5

Діаграма 5 Порівняння проблемних кредитів та страхового резерву КГВ Промінвест банку України

За прогнозами банків з огляду на структуру кредитних портфелів протягом першого кварталу 1998 року для стабільного функціонування банківської сстеми необхідно сформувати страховий резерв для покриття кредитних ризиків у сумі 665.2 млн грн.( № 6 , стор.6 )

Необхідно зауважити, що резерви поділяються на загальні та спеціальні. Загальні резерви створюються під стандартні позики. Спеціальні резерви створюються для всіх інших позик. Поділ резервів на загальні та спеціальні заснований на відмінності джерел формування цих резервів. Спеціальні резерви відносять на витрати банку , а загальні формуються за рахунок прибутку після оподаткування.

Для формування страхового резерву необхідно визначити вид кредиту (стандартний , під контролем, субстандартний, сумнівний ). В київському головному відділенні Промінвест банку України цей розрахунок проводиться на підставі розрахунку класу фінансової надійності позичальника та погашення позичальником кредитної заборгованості:

Клас позичальника у Київському головному відділенні ПІБ України визначається на основі стандартної методики оцінки класу позичальника розробленої для всіх установ ПІБ України. ( Додаток 3 ) Її суть полягає у присвоєнні певної кількості балів за окремі характеристики позичальника , загальна сума балів показує, до якого класу належить позичальник.

Клас А ( безризикові позичальники)

Більше 500

Клас Б ( позичальники з мінімальним ризиком )

300 – 500

Клас В ( позичальники з середнім ризиком )

100 – 300

Клас Г ( позичальники з високим ризиком )

50 – 100

Клас Д ( позичальники з повним ризиком )

Менше 50

Дана методика оцінки дозволяє враховувати наряду з фінансовими показниками діяльності фірми такі якісні показники як досвід керівника, відношення позичальника і банку, імідж позичальника та інше. На мій погляд це дуже важливо , тому що дає змогу запобігти формальності при оцінці кредитоспроможності позичальника. А це в умовах нестабільності економіки , коли навіть добре функціонуючі фірми інколи опипиняються у скрутному фінансовому положенні , дуже важливо.

На підставі опрацьованого і описаного в першому розділі роботи теоретичного матеріалу з оцінки діяльності позичальника методом економіко-статистичного аналізу мною було запропоновано власний метод оцінки надійності позичальника. Він базується в першу чергу на порівнянні основних фінансових коефіціентів по діяльності позичальника за певний проміжок часу з :

1. З аналогічними показниками основних конкурентів

2. З середніми показниками по галузі

3. З показниками найкращих та найгірших фірм галузі

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями. Узагальнюючим показником ф ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...