Меню сайта

Утворення страхових резервів

· за кредитами , якщо прострочена заборгованість ( або загальний строк пролонгації ) становить від 180 до 360 днів , до розрахунку резерву приймається не більше 25 % вартості майна та майнових прав, визначеної договором застави.

· за кредитами, якщо прострочена заборгованість ( або загальний строк пролонгації ) перевищує 360 днів , резерв формується на всю суму основного боргу за кредитом, незалежно від наявності застави.

Відповідно до всіх вищеперелічених критеріїв кредитний портфель банків класифікується за такими групами :

Погашення

Заборг-сті

Клас

Позичальника

Добре

Слабке

Недостаток

А

Стандартний

під контролем

Субстандартний

Б

під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

Резерв має бути сформований у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву.

Групи кредитів

Рівень резерву

( ступінь ризику )

Стандартні кредити

2 %

Кредити під контролем

5 %

Субстандартні кредити

20 %

Сумнівні кредити

50 %

Безнадійні кредити

100 %

КГВ Промінвестбанку України формує загальний резерв за стандартними кредитами у повному обсязі щоквартально за рахунок прибутку минулого року. Кошти загального резерву акумулюються на групі рахунків № 502 “Фонди та загальні резерви банку” ( балансовий рахунок № 5020 “Загальні резерви”). При цьому робиться така проводка :

Дт - рах. № 5030 “ Прибутки минулих років”

Кт - рах. № 5020 “Загальні резерви”

При недостатності джерел формування загального резерву протягом року банк на суму несформованого розрахункового резерву при розподілі прибутку здійснює проводку

Дт - рах. № 5040 “Прибуток минулого року , що очікує затвердження “

Кт - рах. № 5020 “Загальні резерви”

Банк повинен формувати за кредитами під контролем, субстандартними, сумнівними, безнадійним позиками, спеціальний резерв у повному обсязі за рахунок відрахувань, що відображаються за групою рахунків “ 770 “ Відрахування в резерви”. Кошти спеціального резерву , сформованого за рахунок витрат, акумулюються на балансових рахунках :

За міжбанківськими операціями № 1590 “ Резерв під заборгованість інших банків”

за операціями з клієнтами -№ 2400 “ Резерви під заборгованість за кредитами які надані клієнтам “

Спеціальний резерв розрахований з огляду на оцінки кредитного портфеля банку за станом на 01.07.97 р. має бути сформований до 01.07.99 р. за таким графіком :

1. резерв за безнадійними кредитами в повному розмірі має бути сформований до 01.01.98. р. Надалі спеціальний резерв за безнадійними кредитами формується у наступному кварталі після віднесення кредиту до категорії безнадійних.

2. спеціальний резерв за кредитами , віднесеними до категорій “ під контролем“, “ субстандартні ” , “ сумнівні” , має бути сформований у термін не пізніше 01.07.99 року рівними частками не менше 2.5 % відсотка щоквартально.

S = 15.5% * № * С , де :

а) 15.5 % постійний відсоток , що забезпечує формування резерву рівними частинами у встановлений строк ( 100 % / 8 кварталів )

б) № кількість кварталів з початку формування резерву ( починаючи з 1.07.1997 р.)

в) С сума залишку заборгованості за кредитами , наданими до 01.07.97 р. що встановилася на відповідну квартальну дату

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...