Меню сайта

Утворення страхових резервів

· за кредитами , якщо прострочена заборгованість ( або загальний строк пролонгації ) становить від 180 до 360 днів , до розрахунку резерву приймається не більше 25 % вартості майна та майнових прав, визначеної договором застави.

· за кредитами, якщо прострочена заборгованість ( або загальний строк пролонгації ) перевищує 360 днів , резерв формується на всю суму основного боргу за кредитом, незалежно від наявності застави.

Відповідно до всіх вищеперелічених критеріїв кредитний портфель банків класифікується за такими групами :

Погашення

Заборг-сті

Клас

Позичальника

Добре

Слабке

Недостаток

А

Стандартний

під контролем

Субстандартний

Б

під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

Резерв має бути сформований у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву.

Групи кредитів

Рівень резерву

( ступінь ризику )

Стандартні кредити

2 %

Кредити під контролем

5 %

Субстандартні кредити

20 %

Сумнівні кредити

50 %

Безнадійні кредити

100 %

КГВ Промінвестбанку України формує загальний резерв за стандартними кредитами у повному обсязі щоквартально за рахунок прибутку минулого року. Кошти загального резерву акумулюються на групі рахунків № 502 “Фонди та загальні резерви банку” ( балансовий рахунок № 5020 “Загальні резерви”). При цьому робиться така проводка :

Дт - рах. № 5030 “ Прибутки минулих років”

Кт - рах. № 5020 “Загальні резерви”

При недостатності джерел формування загального резерву протягом року банк на суму несформованого розрахункового резерву при розподілі прибутку здійснює проводку

Дт - рах. № 5040 “Прибуток минулого року , що очікує затвердження “

Кт - рах. № 5020 “Загальні резерви”

Банк повинен формувати за кредитами під контролем, субстандартними, сумнівними, безнадійним позиками, спеціальний резерв у повному обсязі за рахунок відрахувань, що відображаються за групою рахунків “ 770 “ Відрахування в резерви”. Кошти спеціального резерву , сформованого за рахунок витрат, акумулюються на балансових рахунках :

За міжбанківськими операціями № 1590 “ Резерв під заборгованість інших банків”

за операціями з клієнтами -№ 2400 “ Резерви під заборгованість за кредитами які надані клієнтам “

Спеціальний резерв розрахований з огляду на оцінки кредитного портфеля банку за станом на 01.07.97 р. має бути сформований до 01.07.99 р. за таким графіком :

1. резерв за безнадійними кредитами в повному розмірі має бути сформований до 01.01.98. р. Надалі спеціальний резерв за безнадійними кредитами формується у наступному кварталі після віднесення кредиту до категорії безнадійних.

2. спеціальний резерв за кредитами , віднесеними до категорій “ під контролем“, “ субстандартні ” , “ сумнівні” , має бути сформований у термін не пізніше 01.07.99 року рівними частками не менше 2.5 % відсотка щоквартально.

S = 15.5% * № * С , де :

а) 15.5 % постійний відсоток , що забезпечує формування резерву рівними частинами у встановлений строк ( 100 % / 8 кварталів )

б) № кількість кварталів з початку формування резерву ( починаючи з 1.07.1997 р.)

в) С сума залишку заборгованості за кредитами , наданими до 01.07.97 р. що встановилася на відповідну квартальну дату

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...