Меню сайта

Утворення страхових резервів

Спеціальний резерв за кредитами, що надані банком після 01.07.97 р. та в банках , які зареєстровані і отримали ліцензію на здійснення кредитних операцій після 01.07.97 має бути сформований у кварталі наступному за тим в якому надано кредит.

При цьому здійснюються такі проводки:

а) за міжбанківськими операціями

Дт рах. № 7701 « Відрахування в резерв під заборгованість інших банків»

Кт рах. № 1590 « Резерв під заборгованість інших банків»

б) за операціям з клієнтами :

Дт. Рах. № 7702 « Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»

Кт рах. № 2400 « Резерви під заборгованість за кредитами які надані клієнтам»

Якщо розрахунковий розмір загального резерву зменшується у порівнянні з попередньою звітною датою комерційний банк здійснює проводку:

Дт рах. № 5020 « Загальні резерви»

Кт рах. № 5030 « Прибутки минулих років»

Якщо розрахунковий розмір спеціального резерву зменшується у порівнянні з попередньою звітною датою комерційний банк надлишкову суму резерву направляє на збільшення доходу, при цьому здійснюються такі проводки:

а) за міжбанківськими операціями :

Дт рах. № 1590 « Резерв під заборгованість інших банків»

Кт рах. № 6701 « Зменшення резерву під заборгованість інших банків»

б) за операціями з клієнтами:

Дт рах. № 2400 « Резерви під заборгованість за кредитами які надані клієнтам»

Кт рах. № 6702 « Зменшення резерву під заборгованість за кредитами , які надані клієнтами» ( № 39 , стор. 40 )

Резерв формується головним банком та його філіями. Загальний резерв обліковується на балансі головного банку, спеціальний резерв - на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юридична особа).

Створені резерви банк використовує на погашення безнадійної кредитної заборгованості за основним боргом , яка обліковується на балансових рахунках як сумнівна заборгованість.

Основним недоліком системи страхових резервів українських банків є на мій погляд те , що вони фактично лежать мертвим грузом на рахунках банків. Доцільніше було б дозволити банкам за рахунок страхових резервів здійснювати купівлю річних ОВДП.

Висновки

Масові неплатежі в нашій країні на сьогоднішній день в більшості випадків пов’язані з недооцінкою моментів кредитного ризику , з нецивілізованим підходом банків на початку розвитку ринкових відносин до своєї кредитної політики. При розгляді заявки про кредитування необхідно враховувати найдрібніші деталі стосовно потенційного клієнта , інакше банк може зазнати величезні втрати . Кредитним відділам банків необхідно постійно враховувати , аналізувати зарубіжний та всезростаючий вітчизняний досвід

Розглянувши проблему визначення та аналізу кредитного ризику в комерційному банку я прийшов до висновку , що вона фактично складається з трьох частин :

Частина 1

Зібрати якомога більшу кількість достатньо повної інформації про потенційного позичальника , яка б надала можливість охарактеризувати його самого та його діяльність з більшої кількості боків. Шляхом вирішення цієї проблеми може бути :

а) створення рейтингових агенств як в системі Промінвестбанку та і в маштабі України , якіб займалися визначенням надійності та фінансової стабільності підприємств

б) створення загальноукраїнської бази даних якаб містила основні відомості про підприємства, їх керівників , засновників , кредитну історію та інші необхідні дані.

в) посилення роботи служби банківської безпеки та її взаємодія з аналогічними службами інших фінансово-кредитних установ.

Частина 2

. Первинна обробка зібраної інформації, розрахунок первинних показників та ін. На цьому етапі дуже важливим є запровадження електронних засобів обробки інформації. Вченими АН України розроблена унікальна електронна система нейронного рівня , яка може співставляти та обробляти якісну та кількісну інформацію одночасно , видаючи декілька можливих варіантів розвитку прогнозованої ситуації. Необхідність використання електроніки на цьому етапі диктується величезною кількістю фаторів які необхідно врахувати при розрахунку ризику , а також тим , що ця кількість постійно збільшується

Частина 3

На мою думку, ця частина є основною, вона полягає у - підготовці висококваліфікованих спеціалістів з енциклопедичними знаннями в усіх галузях економіки , які здатні постійно вирішувати нетрадиційні задачі нетрадиційними методами. Виділення третьої проблеми як основної основане на специфіці кредитного ризику, яка полягає в тому , що на нього прямо чи опосередковано впливає велика кількість економічних факторів та ризиків , цей вплив настільки неоднорідний , що поєднати його в один кількісний показник практично неможливо. Це здатна зробити лише людина з вищеназваними якостями на логічному , а інколи і на інтуїтивному рівні .

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...