Меню сайта

Утворення страхових резервів

Спеціальний резерв за кредитами, що надані банком після 01.07.97 р. та в банках , які зареєстровані і отримали ліцензію на здійснення кредитних операцій після 01.07.97 має бути сформований у кварталі наступному за тим в якому надано кредит.

При цьому здійснюються такі проводки:

а) за міжбанківськими операціями

Дт рах. № 7701 « Відрахування в резерв під заборгованість інших банків»

Кт рах. № 1590 « Резерв під заборгованість інших банків»

б) за операціям з клієнтами :

Дт. Рах. № 7702 « Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»

Кт рах. № 2400 « Резерви під заборгованість за кредитами які надані клієнтам»

Якщо розрахунковий розмір загального резерву зменшується у порівнянні з попередньою звітною датою комерційний банк здійснює проводку:

Дт рах. № 5020 « Загальні резерви»

Кт рах. № 5030 « Прибутки минулих років»

Якщо розрахунковий розмір спеціального резерву зменшується у порівнянні з попередньою звітною датою комерційний банк надлишкову суму резерву направляє на збільшення доходу, при цьому здійснюються такі проводки:

а) за міжбанківськими операціями :

Дт рах. № 1590 « Резерв під заборгованість інших банків»

Кт рах. № 6701 « Зменшення резерву під заборгованість інших банків»

б) за операціями з клієнтами:

Дт рах. № 2400 « Резерви під заборгованість за кредитами які надані клієнтам»

Кт рах. № 6702 « Зменшення резерву під заборгованість за кредитами , які надані клієнтами» ( № 39 , стор. 40 )

Резерв формується головним банком та його філіями. Загальний резерв обліковується на балансі головного банку, спеціальний резерв - на балансі установ банку, які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юридична особа).

Створені резерви банк використовує на погашення безнадійної кредитної заборгованості за основним боргом , яка обліковується на балансових рахунках як сумнівна заборгованість.

Основним недоліком системи страхових резервів українських банків є на мій погляд те , що вони фактично лежать мертвим грузом на рахунках банків. Доцільніше було б дозволити банкам за рахунок страхових резервів здійснювати купівлю річних ОВДП.

Висновки

Масові неплатежі в нашій країні на сьогоднішній день в більшості випадків пов’язані з недооцінкою моментів кредитного ризику , з нецивілізованим підходом банків на початку розвитку ринкових відносин до своєї кредитної політики. При розгляді заявки про кредитування необхідно враховувати найдрібніші деталі стосовно потенційного клієнта , інакше банк може зазнати величезні втрати . Кредитним відділам банків необхідно постійно враховувати , аналізувати зарубіжний та всезростаючий вітчизняний досвід

Розглянувши проблему визначення та аналізу кредитного ризику в комерційному банку я прийшов до висновку , що вона фактично складається з трьох частин :

Частина 1

Зібрати якомога більшу кількість достатньо повної інформації про потенційного позичальника , яка б надала можливість охарактеризувати його самого та його діяльність з більшої кількості боків. Шляхом вирішення цієї проблеми може бути :

а) створення рейтингових агенств як в системі Промінвестбанку та і в маштабі України , якіб займалися визначенням надійності та фінансової стабільності підприємств

б) створення загальноукраїнської бази даних якаб містила основні відомості про підприємства, їх керівників , засновників , кредитну історію та інші необхідні дані.

в) посилення роботи служби банківської безпеки та її взаємодія з аналогічними службами інших фінансово-кредитних установ.

Частина 2

. Первинна обробка зібраної інформації, розрахунок первинних показників та ін. На цьому етапі дуже важливим є запровадження електронних засобів обробки інформації. Вченими АН України розроблена унікальна електронна система нейронного рівня , яка може співставляти та обробляти якісну та кількісну інформацію одночасно , видаючи декілька можливих варіантів розвитку прогнозованої ситуації. Необхідність використання електроніки на цьому етапі диктується величезною кількістю фаторів які необхідно врахувати при розрахунку ризику , а також тим , що ця кількість постійно збільшується

Частина 3

На мою думку, ця частина є основною, вона полягає у - підготовці висококваліфікованих спеціалістів з енциклопедичними знаннями в усіх галузях економіки , які здатні постійно вирішувати нетрадиційні задачі нетрадиційними методами. Виділення третьої проблеми як основної основане на специфіці кредитного ризику, яка полягає в тому , що на нього прямо чи опосередковано впливає велика кількість економічних факторів та ризиків , цей вплив настільки неоднорідний , що поєднати його в один кількісний показник практично неможливо. Це здатна зробити лише людина з вищеназваними якостями на логічному , а інколи і на інтуїтивному рівні .

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...