Меню сайта

Організація управління охороною праці

· забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту;

· професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;

· вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

· професійного відбору виконавців для певних видів робіт.

Служба охорони праці входить в структуру підприємства, установи, організації як одна з основних виробничо-технічних служб.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства.

Служба охорони праці залежно від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ так і у вигляді групи фахівців або одного фахівця, в тому числі і за сумісництвом.

Служба охорони праці комплектується фахівцями, що мають вищу освіту і стаж роботи за профілем виробництва не менше 3-х років. Фахівці з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: за виробничим стажем - осіб, що мають спеціальну освіту по охороні праці; по рівню освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердження Типового положення.

Перевірка знань по охороні праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків і періодично, один раз в три роки.

Положення про службу охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації і іншого об'єднання підприємств, освічених за галузевим, може відмінити у письмовій формі тільки посадовець, якому підлегла служба охорони праці.

Працівники служби охорони праці не можуть притягуватися до виконання функції, не передбачених Законом” Про охорону праці" і Типовим положенням.

Перечень небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які зустрічаються в відділі , надані в табл. 4.1[20].

Таблиця 4.1 - Перечень небезпечних і шкідливих виробничих чинників

Найменування чинників

Джерела виникнення

Характер дії на організм людини

Нормований параметр

 

М'яке рентгенівське випромінювання

Монітори ЕОМ

Стомлення, захворювання органів зору, серцево-судинної системи

Еквівалентна доза, Р, мкР/ч

 

Електромагнітне випромінювання

Монітори ЕОМ

Пониження кров'яного тиску, гальмування рефлексів

Напруженість, Е, В/м

 

Ультрафіолетове, інфрачервоне випромінювання

Монітори ЕОМ

Головний біль, сонливість, запаморочення.

Інтенсивність теплових випромінювань Е, Вт/м2

 

Електростатичне поле

Комп'ютерна техніка

Головний біль, погіршення зору

Напруженість, Е, кВ/м

 

Яскравість екрану

Екран комп'ютера

Стомлення очей

Не більше 40 кд/м2

Підвищена іонізація повітря

Комп'ютер

Опромінювання

Кількість іонів в 1см3 n+ =1500 ÷ 3000 n- = 3000 ÷ 5000

Напруга в електромережі

Проводка, штучне освітлення

Поразка електричним струмом

Uпр

Шум

Принтери, сканери, системні блоки ЕОМ

Розлади ЦНС, зниження слуху

Рівень звуку Lр, дБА

Вібрація

Системні блоки ЕОМ

розлади серцево-судинної системи, ЦНС

Рівень віброшвидкісті Lv, дБ

Монотонність праці

Безперервна робота на ЕОМ

Стомлення ЦНС

-

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості ТзОВ Імперія жирів
В умовах нестабільності економічного середовища та міжнародної фінансової кризи виникає потреба у досконалому аналізі фінансового стану суб’єктів господарювання, основним елементом якого є аналіз фінансової стійкості. Такий є аналіз діяльності підприємства є досить важливим для його ділов ...

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...