Меню сайта

Алгоритм вибору фінансової стратегії підприємства

Для вибору фінансової стратегії в роботі пропонується наступний алгоритм (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 - Алгоритм вибору фінансової стратегії

Розглянемо кожен з етапів більш докладно.

Етап 1. Побудова інтегрального показника складових фінансового стану.

Як визначалося в п. 2.1 та 2.2 існує безліч показників, які використовуються для дослідження фінансового стану підприємства, однак всі їх можна згрупувати по чотирьох групах. Інтегральний показник кожної групи дозволяє визначити рівень розвитку по кожній групі, що в свою чергу дозволяє більш адекватно визначати фінансову стратегію підприємства.

Етап 2. Прогнозування інтегрального показника фінансового стану.

Побудова моделей прогнозування здійснювалася на основі аналізу інтегральних показників, котрі були побудовані по такому інформаційному забезпеченню як баланс підприємства (форма №1) і звіт про фінансові результати і їх використовування (форма №2) за останніх 3 роки функціонування підприємства поквартально (11 спостережень). Перераховані вище показники-індикатори - незалежні чинники (екзогенні), інтегральний показник фінансового стану - залежний (ендогенний) чинник моделі.

Етап 3. Визначення кластерів фінансового стану.

Для того, щоб визначити рівень фінансового стану по загальних показниках необхідно визначити кластери фінансового стану підприємства. Для визначення кластерів в роботі пропонується використання методів кластерного аналізу.

Етап 4. Вибір фінансової стратегії.

Вибір фінансової стратегії базується на тому, в який кластер попаде прогнозоване значення фінансового стану підприємства по чотирьох показниках, і буде підвищуватися чи зменшуватися інтегральний показник фінансового стану. Тобто для вибору фінансової стратегії підприємства в роботі пропонується матриця, яка заснована на композиції кластерів поточного фінансового стану та прогнозного фінансового стану (рис. 3.2).

Розглянемо кожен елемент матриці.

„1” - в даному випадку, спостерігається низький рівень стійкості фінансового стану та прогнозується його погіршення. Ця ситуація є найнебезпечнішою для підприємства. тому для нього доцільно обрати антикризову фінансову стратегію, яка спрямована на підтримання підприємства, яке дуже близько до банкрутства;

„2” - цей елемент характеризується середнім кластером фінансового стану і спадаючою тенденцією загального показника фінансового стану. Це свідчить про необхідність формування антикризової фінансової стратегії, щоб у майбутньому фінансовий стан покращився і було здійснено перехід до елементів „5” або „6”.

Рисунок 3.2 - Матриця вибору фінансової стратегії підприємства

„3” - ця ситуація характеризується погіршенням стану в майбутньому, що може привести к дестабілізації положення підприємства на ринку, і, як наслідок, привести до втрати ринку. В цьому випадку слід дотримуватися стратегії фінансового забезпечення стійкого росту, яка дозволить уникнути погіршення фінансового стану.

„4” - ця ситуація є антагоністичною до ситуації „1”. Однак перевагою даної ситуації перед „1” є кращі перспективи, тобто фінансовий стан має перспективи до покращення, і в майбутньому можливо покращення кластеру фінансового стану. В цьому випадку доцільно використовувати стратегію фінансового забезпечення стійкого росту, коли можливо за рахунок власних ресурсів значно покращити свій фінансовий стан.

„5”, „6” - ці елементи матриці вибору стратегії є найбільш привабливими для підприємства, тобто спостерігається напрямок покращення фінансового стану, і крім того, підприємство вже знаходиться в задовільному фінансовому стані. В цих ситуаціях необхідно використовувати стратегію фінансового забезпечення прискореного росту (агресивну фінансову стратегію), яка має на увазі використання не тільки власних ресурсів, але і залучення позикових коштів.

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...