Меню сайта

Аналіз фінансової стійкості

Фінансова стійкість підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства, вона пов’язана із загальною фінансовою структурою підприємства, зі ступенем його залежності від кредитів та інвесторів.

Для оцінки оптимальності співвідношення власного і залученого капіталу використаємо показники, представлені в таблиці 2.1.

ліквідність рентабельність ділова активність

Таблиця 2.1 - Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика»

Показник

Формула

На поч. періоду

На кін. періоду

D

1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) (Ка), >0,5

0,460,50,04

2. Коефіцієнт фінансової залежності (Кф.з.), <2

2,171,98-0,19

3. Коефіцієнт фінансового ризику (Кф.р.), критичне значення 1.

1,170,98-0,19

4.Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км), має бути досить високим

-0,24-0,38-0,14

5.Коефіцієнт забезпечення по кредитам (Кз.к.)

000

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) на кінець 2011 року склав 0,5, що відповідає нормативному значенню. Збільшення цього показника на 0,04 свідчить про покращення фінансової стійкості та стабільності підприємства порівняно з початком року. Коефіцієнт фінансової залежності становив 2,17 на початок періоду та 1,98 на кінець періоду. Зменшення цього показника на 0,19 означає зменшення частки залучених коштів у фінансуванні підприємства. Коефіцієнт фінансового ризику за аналізований період зменшився на 0,19. Отже кількість позикових коштів, залучених підприємством на 1 грн. вкладених в активи власних коштів зменшилась. Коефіцієнт маневреності власного капіталу за 2011 рік складає -0,24 на початок та -0,38 на кінець періоду, тобто зменшився на 0,14, а це є негативною тенденцією. Коефіцієнт забезпеченості по кредитам як на початок року становив 0, та на кінець 2011 року 0. Це поганий результат, який вказує на зменшення потенційної можливості підприємства погасити позику та на ступінь захищеності кредиторів від несплати податків.

Таблиця 2.2 - Показники для визначення фінансової стійкості ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика»

Показник

На поч. періоду

На кін. періоду

1. Загальна величина запасів і витрат (Z)

1003

1082

2. Наявність власних обігових коштів (Ес)

-1027

-1451

3. Розмір функціонуючого капіталу (ЕТ)

-1027

-1451

4. Загальна величина основних джерел фінансування запасів і витрат (Е∑)

-1027

-1451

5. δс = Ес - Z

-2030

-2533

6. δT = ЕT - Z

-2030

-2533

7. δ∑ = Е∑ - Z

-2030

-2533

7. Трьохкомпонентний показник фінансової стійкості S={S(δc), S(±δT), S(±δ∑)}

S = {0;0;0}

S = {0;0;0}

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...