Меню сайта

Поняття лізингу та його види

Лізингові операції також можна класифікувати в залежності від складу учасників (рис.1.2).

Прямий лізинг - власник майна (постачальник) самостійно, без посередників, здає об'єкт в лізинг.

Окремий випадок прямого лізингу - поворотний лізинг, при якому власник обладнання продає його лізинговій фірмі і одночасно бере це обладнання в нього в оренду.

Рисунок 1.2 - Вид лізингових операцій

У результаті такої операції продавець стає орендарем. Застосовується вона у випадках, коли власник об'єкта угоди відчуває гостру потребу у грошових коштах та за допомогою даної форми лізингу поліпшує свій фінансовий стан.

Непрямий лізинг - передача майна здійснюється через посередника (лізингову компанію або банк).

За обсягом надаваних послуг лізинг підрозділяється на:

- чистий лізинг - все обслуговування орендованого майна бере на себе лізингоодержувач.

- лізинг з повним набором послуг - повне обслуговування лежить на лізингодавці.

- лізинг з частковим набором послуг - в даному випадку на лізингодавця покладається тільки частина функцій з обслуговування майна [6].

В залежності від сектора ринку лізинг буває внутрішнім (коли всі учасники угоди знаходяться в одній країні) і міжнародним (хоча б один з учасників - представник іншої країни) (рис. 1.3).

На практиці існує безліч форм лізингових угод, однак їх не можна розглядати як самостійні типи лізингових операцій (табл. 1.2).

Рисунок 1.3 -Класифікація лізингових платежів

Таблиця 1.2 - Характеристика лізингових угод [3]

Вид лізингових угод

Характеристика

Лізинг «стандарт»

Постачальник продає об'єкт угоди фінансує суспільству, яке через свої лізингові компанії здає його в оренду споживачам;

Лізинг «постачальник»

Продавець обладнання також стає лізингоодержувачем, як і при зворотному лізингу, але орендоване майно використовується не їм, а іншими орендарями, яких він зобов'язаний знайти і здати їм об'єкт угоди в оренду. Суборенда є обов'язковою умовою в контрактах подібного роду;

Поновлюваний лізинг

Передбачається періодична заміна обладнання за вимогою орендаря на більш досконалі зразки;

Груповий (акціонерний) лізинг

Здача в оренду великомасштабних об'єктів (літаки, судна, бурові платформи, вишки). При таких угодах у ролі лізингодавця виступає кілька компаній;

Генеральний лізинг

Право лізингоодержувача доповнювати список орендованого устаткування без укладання нових контрактів;

Контрактний найм

Лізингоодержувачу надаються в оренду комплектні парки машин, сільськогосподарської, дорожньо-будівельної техніки, тракторів, авто-транспортних засобів.;

Лізинг із залученням коштів

Лізингодавець одержує довго-терміновий позику у одного або декількох кредиторів на суму до 80% орендованих активів. Кредитори - великі комерційні та інвестиційні банки, що користуються значними ресурсами, які залучені на довготерміновій основі. Фінансування лізингових угод банками здійснюється зазвичай двома способами:

- позика

Банк кредитує лізингодавця, надаючи йому кредит на одну або на цілий пакет лізингових угод. Сума кредиту залежить від репутації та кредитоспроможності лізингодавця;

- придбання зобов'язань

Банк купує у лізингодавця зобов'язання його клієнтів без права на регрес, враховуючи при цьому репутацію лізингоодержувачів і ефективність проекту. Даний спосіб застосовується при великих разових угодах за участю надійних позичальників

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...