Меню сайта

Переваги лізингу як форми фінансування

Лізинг цікавий всім суб'єктам лізингових відносин: споживачам обладнання; інвестору, представником якого в даному випадку є лізингова компанія; державі, яка може використовувати лізинг направлення інвестицій у пріоритетні галузі економіки; банку, який в результаті лізингу може розраховувати на впевнену довгострокову прибуток.

Основні переваги лізингу, найбільш актуальні з урахуванням осо-бливостями економічної ситуації, що склалася в Україні на даному етапі, полягають у наступному.

Для держави. При сформованій економічній ситуації і гострої необхідності в пожвавленні інвестиційної активності проблема розвитку лізингу набуває для держави особливе значення.

Цей фінансовий інструмент сприяє мобілізації фінансових коштів для інвестиційної діяльності.

Забезпечує за допомогою свого механізму гарантоване використання інвестиційних ресурсів на цілі переоснащення виробництва.

Держава, заохочуючи лізингову діяльність і використовуючи для цього, наприклад, податкові пільги, може істотно зменшити бюджетні асигнування на фінансування інвестицій, сприяти розвитку товарного виробництва і сфери послуг, підвищенню експортного потенціалу, створення додаткових робочих місць, особливо у сфері малого підприємництва, вирішення інших нагальних соціально-економічних проблем.

Для лізингоодержувача. При наявності рентабельного проекту споживач має можливість одержати устаткування і почати те чи інше виробництво без великих одноразових витрат. Це особливо актуально для початківців дрібних і середніх підприємців.

Зменшення розмірів податку на майно підприємств, оскільки вартість об'єктів лізингу, хоча це і не обов'язково, але в більшості випадків, відображається в активі балансу лізингодавця, (наприклад, при оперативному лізингу).

У лізингоодержувача спрощується бухгалтерський облік, оскільки за основних засобів, нарахування амортизації, виплата частини податків і управління боргом здійснює лізингова компанія.

У договорі лізингу можна передбачити використання зручних, гнучких схем погашення заборгованості.

Для лізингодавця. Для лізингових компаній як інвесторів лізинг забезпечує необхідний прибуток на вкладений капітал при більш низькому ризику (у порівнянні зі звичайним кредитуванням) за рахунок діючого захисту від неплатоспроможності клієнта.

До завершального платежу лізингодавець залишається юридичним власником обладнання, так що у разі зриву розрахунків може затребувати це обладнання і реалізувати його для погашення збитків.

У разі банкрутства лізингоодержувача устаткування також в обов'язковому порядку повертається лізинговій компанії.

Лізингодавцем передаються лизингополучателю не грошові ресурси, контроль над використанням яких не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва.

Звільнення від сплати податку на прибуток, яка отримана від реалізації договорів фінансового лізингу з терміном дії не менше трьох років.

Лізингодавець частково звільняється від сплати митних пошлін і податків щодо тимчасово ввозиться на територію України продукції, що є об'єктом міжнародного лізингу.

Для продавців лізингового майна. У розвитку лізингу зацікавлені не тільки лізингоодержувачі як споживачі устаткування, але і діючі виробництва, оскільки за рахунок лізингу розширюється ринок збуту виробленого ними устаткування. Збільшується дохід від реалізації запчастин до лізинговому устаткуванню, здійснення його сервісу та модернізації [3].

На сьогоднішній день в Україні можна виділити шість основних типів лізингових компаній (рис. 1.4) [14].

Співпраця з лізинговою компанією, що відноситься до того чи іншого типу, як правило, має особливості, які необхідно враховувати при проведенні переговорів, остаточному виборі лізингодавця і укладення з ним лізингового контракту.

Переваги лізингу перед кредитом:

- легальна оптимізація оподаткування свого бізнесу;

- лізингові платежі повністю відносяться на собівартість і зменшують оподатковувану базу по податку на прибуток. ПДВ, сплачений лізингової компанії, зменшує платежі по ПДВ до бюджету. За рахунок прискореної амортизації загальний період сплати податку на майно скорочується в три рази;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...