Меню сайта

Переваги лізингу як форми фінансування

Рисунок 1.4 - Основні типи лізингових компаній

лізинг операція фінансування обладнання

- схема розрахунків за договором лізингу подразумеваєт рівні щомісячні платежі або інші, що допомагає точно розраховувати бюджет вашого бізнесу протягом терміну дії договору лізингу і управляти грошовими потоками;

- оборотний капітал «не заморожується» і в той же час отримано обладнання провідних світових та вітчизняних виробників. Обладнання, отримане у лізинг, не тільки окупає саме себе, але і дозволяє значно збільшити доходи [5].

Лізинг допоможе технічному переозброєнню сьогодні, навіть якщо у підприємства недостатньо коштів. У цьому його головний ефект. Щоб отримувати прибуток, зовсім необов'язково бути власниками устаткування. Достатньо лише мати право їх використовувати і витягувати дохід. Лізинг дозволяє найвигіднішим чином узгодити інтереси виробників і споживачів. Наявність добре продуманих договірних відносин, підкріплених авансовим платежем або договором застави, дозволить нам чітко спланувати свою роботу і якомога швидше приступити до взаємовигідної співпраці.

При лізинговій схемі одержувач отримує ряд істотних переваг, що дозволить мінімізувати витрати як у процесі дії договору лізингу, так і по його закінченні. Наша компанія може запропонувати Вам декілька варіантів для реалізації ваших інвестиційних проектів.

Вплив податкового кодексу на вибір фінансування.

Перш ніж порівнювати два альтернативних для підприємства джерела фінансування капітальних вкладень, необхідно вибрати критерій, за яким буде проводитися порівняння. В якості критерію порівняння ми візьмемо суму дисконтованих грошових потоків підприємства, пов'язаних з фінансуванням інвестицій за рахунок кредиту або лізингу.

Дуже часто підприємства, вибираючи між лізингом і кредитом, за основу беруть суму лізингових платежів, і порівнюють її з сумою кредиту та відсотків. При цьому не враховується скорочення податкових відрахувань, яке виникає при використанні, як схеми лізингу, так і кредитної схеми фінансування. Пільгове оподаткування лізингу є одним з його істотних переваг і веде в результаті до скорочення реальних витрат з обслуговування лізингової угоди.

До пільгового оподаткуванню відноситься, в першу чергу, право сторін договору лізингу застосовувати до предмета лізингу амортизацію з коефіцієнтом прискорення до 3. Це веде не тільки до скорочення виплат з податку на прибуток протягом перших років після придбання майна, але і до зменшення виплат по податку на майно.

Крім того, слід враховувати всі витрати, які підприємство буде нести при кожному способі фінансування. Наприклад, при придбанні майна за рахунок кредиту підприємство буде нести додаткові витрати по виплаті податку на майно, в той час як при лізингу, якщо обраний метод обліку майна на балансі лізингодавця, підприємство даний податок в частині купованого майна платити не буде. Можливі також ще додаткові витрати підприємства, які можуть виникнути при обох способах фінансування, але при лізингу лізингова компанія може їх вже врахувати в лізингових платежах. Це витрати на страхування майна, митні платежі, витрати на доставку і т. д.

Таким чином, якщо за критерій порівняння взяти просто суму платежів, не враховуючи податкові вигоди, які виникають внаслідок використання тієї чи іншої схеми фінансування, а також можливі додаткові витрати, порівняння буде некоректним.

Крім того, часто не враховується, що лізингові платежі містять у собі податок на додану вартість, який в подальшому підприємство зможе зарахувати з бюджету. Можливість підприємства відшкодовувати сплачений ПДВ (при лізингу відшкодовувати ПДВ, сплачений у складі лізингових платежів, при кредиті відшкодовувати ПДВ, сплачений у складі вартості обладнання) надає важливе вплив на результати порівняння джерел фінансування.

ПДВ при лізингу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
В своїй дипломінй роботі ми звернулися до теми “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів “ через її велику актуальність в умовах становлення ринкових відносин в Україні. Основною проблемою підприємництва для нашого економічного середовища є відсутність оборотних коштів при ...