Меню сайта

Лізингова угода та її основні параметри

Лізингова операція починається з отримання лізингодавцем заявки від майбутнього лізингоодержувача на купівлю майна і здачі його в тимчасове користування.

Заявка складається у вільній формі, але в ній повинні обов'язково прісутстовать найменування майна, його параметри, технічні та економічні характеристики, а так само місцезнаходження потенційного постачальника і його реквізити.

Одночасно із заявкою або після прийняття рішення про її расмотрения лізингодавцем потенційний лізингоотримувач представляє всі документи, які зажадає лізінгодатель(рис. 1.6) [3].

При необхідності лізингодавець може вимагати надання додаткової інформації.

Після отримання лізингодавцем всіх необхідних документів починається як їх формальна перевірка (місцезнаходження і т.д.), так і всебічна експертиза лізингового проекту, яка в разі необхідності може бути доручена незалежним експертам.

Рисунок 1.6 - Стандартній набір документів, які отримує лізингодавець

Заздалегідь аналізується первинна вартість майна, тривалість договору, можливі схеми виплати лізингових платежів, їх періодичність, розмір авансу, залишкова вартість майна і т.д.

Основним завданням лізингодавця є оцінка здатності лізингоотримувача виплатити лізингові платежі, а також оцінити попит на майно, щоб виявити можливість повторної здачі майна або його продажу у випадку розірвання контракту. Трудність правильної оцінки платоспроможності клієнта пов'язано з нестабільною фінансовою обстановкою в країні, необхідністю оцінки не стільки поточного, скільки майбутнього фінансового положення лізингодавця, тому лізингової договір укладається на тривалий період.

У разі міжнародного лізингу виникають наступні проблеми: вибір валюти платежу, оцінка зміни курсу валюти, митний режим лізінгополучателя, наявність угоди про незастосування подвійного оподаткування між країнами, захист прав власності іноземного капіталу.

Класичною лізинговій угоді відповідає висновок як мінімум двох договорів:

- договір купівлі-продажу між лізингодавцем і постачальником;

- договір лізингу між лізингодавцем і лізингоодержувачем.

- у першому договорі повинні бути присутніми наступні положення:

1) майно купується з метою подальшої передачі лізингоодержувачу (вказується його найменування) у рамках договору лізингу;

2) замовник передає всі свої зобов'язання, за винятком платіжних, лізингоодержувачу і постачальник згоден з цим;

3) постачальник згоден з тим, що замовник передає всі свої права (за винятком права власності) лізингоодержувачу і надає йому право безпосередньо пред'являти всі претензії до постачальника.

Основним документом лізингової угоди є договір лізингу. Він укладається між власником майна (лізингодавцем) і користувачем (лізингоотримувачем) про надання останньому в тимчасове володіння і користування для підприємницької діяльності об'єкта лізингу (рис. 1.7) [6].

Рисунок 1.7 - Структура лізингої угоди

Об'єкт угоди. Об'єктом лізингової угоди може бути будь-який вид матеріальних цінностей, якщо він не знищується у виробничому циклі. За природою орендованого об'єкта розрізняють лізинг рухомого і нерухомого майна.

Суб'єкт лізингу. Суб'єктами лізингової угоди є сторони, що мають безпосереднє відношення до об'єкта угоди. При цьому їх можна підрозділити на прямих і непрямих учасників.

До прямих учасників лізингової угоди належать:

- лізингові фірми та компанії (лізингодавці або орендодавці);

- виробничі (промислові і сільськогосподарські), торго-ші і транспортні підприємства та населення (лізингоодержувачі або орендатори);

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Нацiональний Банк Украiни статус i завдання
Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...