Меню сайта

Інженерні та економічні розрахунки з охорони праці. Оцінка стану охорони праці на підприємстві статистичним методом

В наш час перед багатьма українськими підприємствами виникла проблема пошуку і залучення довгострокових інвестицій для розширення виробництва, придбання сучасного обладнання та впровадження нових технологій. І одним з перспективних шляхів оновлення основних засобів в умовах нестачі у підприємств фінансових ресурсів для капітальних вкладень є лізинг.

Значення лізингу для економічного розвитку полягає в його здатності бути ефективним фінансовим інструментом придбання та оновлення основних засобів як для малих і середніх підприємств, так і великого бізнесу.

Лізинг - це унікальний інвестиційний інструмент, який сприяє підвищенню конкурентоспроможності української промисловості, безпосередньо стимулює процес заміщення імпортної продукції якісними вітчизняними аналогами, підвищенню зайнятості населення, зростанню доходів приватного бізнесу і держави.

Об'єктом дослідження було ТОВ «Моноліт», яке займається виконанням будівельних і монтажних робіт.

Підприємство потребує оновлення основних фондів та придбанні нового високотехнологічного будівельного обладнання та спецтехніки.

Аналіз джерел фінансування підприємства показав, що в 2012 році найбільшу питому вагу займали внутрішні джерела фінансування, серед яких найбільшим є прибуток підприємства.

Позикові кошти підприємства складаються з короткострокових позик і кредиторської заборгованості, величина якої дещо зросла в 2012 році.

З метою розвитку діяльності та збільшення прибутку підприємству ТОВ «Моноліт» пропонується придбати телескопічний навантажувач New-Holland LM-1745 вартість 1050 тис. грн., який призначений для навантаження-розвантаження автотранспорту.

Так як підприємство не має вільної готівки, тому нові активи повинні фінансуватися іншим чином. У таких випадках можливе запропонувати використання кредиту банку або лізинг.

При порівнянні поточної вартості витрат за різними варіантами вибирається найменша вартість, відповідна більш ефективному способу придбання обладнання. У порівнянні з придбанням навантажувача за рахунок кредиту поточна вартість придбання становить 1162,16 тис. грн., на відміну від цього, поточна вартість придбання в лізинг становить 1035,16 тис. грн., що свідчить про ефективність лізингу.

Таким чином, порівняльна оцінка лізингової операції і кредитної угоди свідчить про фінансові переваги придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 у лізинг, істотному зниженні загальної його вартості і досягненні економічного ефекту при незначних розмірах стартового капіталу.

Придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 дозволить підприємству скоротити тривалість будівництва в планованому періоді, що викличе зменшення накладних витрат, за рахунок відносного зменшення їх умовно-постійної частини у зв'язку із зростанням обсягу будівельно-монтажних робіт.

При використанні телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 підприємство зможе збільшити обсяг виконуваних будівельно-монтажних робіт на 10%, тим самим знизити умовно-постійну частину в собівартості на 13,9%.

Основною перевагою лізингу, що пояснює його широке поширення за кордоном і його зростаючу популярність в нашій країні, є податкові та амортизаційні пільги.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...