Меню сайта

Аналіз основних засобів підприємства

У 2007 році у структурі основних засобів будинки і споруди займали майже 65%, а на 2011 рік склали 51,5%, у грошовому еквіваленті ця різниця склала 3563,4 тис. грн. На другому місці - це машини та обладнання, їх частка за 5 років збільшилась майже на 9%. І їх вартість у 2011 році становила 8480 тис. грн, а у 2010 році - 8263 тис. грн (збільшилось на 2,14%).

Частка транспортних незначною мірою зросла, але максимальне значення мала у 2009 році - 362,2 тис. грн (3,4%). Збільшилась і частка наявних інструментів, приладів та інвентарю за 5 років до 3,36%. А частка інших основних засобів за 2010-2011 рр. не змінилась і складає 3,5%.

Аналізуючи склад основних засобів важливо дослідити їхній стан, моральний та фізичний знос (табл. 2.2)

Таблиця 2.2

Показники руху та технічного стану основних засобів ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат»

Показник

Нормативне значення

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення абсолютне

2011 до 2007

2011 до 2010

1.Коефіцієнт зносу ОЗ

<0,5

0,43

0,38

0,39

0,53

0,58

0,15

0,05

2.Коефіцієнт придатності

>0,5

0,57

0,62

0,61

0,47

0,42

-0,15

-0,05

3.Коефіцієнт оновлення

>0,1

0,05

0,17

0,07

0,04

0,01

-0,04

-0,03

4.Коефіцієнт вибуття

>0,1

0,09

0,01

0,03

0,01

0,01

-0,08

0

З табл.2.2. видно, що з 2010 року коефіцієнт зносу став перевішувати нормативне значення, у 2011 році цей показник збільшився ще на 0,05% і складав 0,58%. Тобто, у 2011 році основні засоби на комбінаті були придатними до функціонування лише на 42%.

На рис. 2.2. можна прослідкувати співвідношення коефіцієнтів придатності та зносу за останні п’ять років. Червоним кольором позначено частка зношених основних засобів, зеленим - придатних. При чому у 2011 році спостерігається найкритичніша ситуація, адже, ОЗ зношені на 58%. А найкраща - у 2009 році, тоді коефіцієнт зносу складав 39%. Такий показник був за рахунок оновлення застарілого обладнання новим наприкінці 2008 року.

Рис. 2.2. Співвідношення коефіцієнтів придатності та зносуосновних засобів комбінату за 2007-2011 рр.

Економічна ефективність функціонування основних засобів є складовою частиною результату використання всіх виробничих ресурсів комбінату. Визначаючи економічну ефективність використання основних засобів, використовують систему натуральних і вартісних показників, а також співвідношення темпів зростання випуску продукції і темпів зростання обсягів основних засобів, фондоозброєності праці та її продуктивності та ін.

Розглянемо детальніше ці показники у табл. 2.3.

Аналізуючи обсяг виробництва за останні п’ять років, з першого боку здається, що відбулась позитивна тенденція, адже виручка збільшилась на 148,11, але це тільки номінально, реально - обсяги виробництва зменшились, люди зменшили у своєму повсякденному раціоні кількість вживаного хлібу. Збільшення виручки пов’язано з економічною кризою, інфляцією, яка потягнула за собою підвищення цін на сировину, матеріали, паливо, послуги.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...