Меню сайта

Аналіз основних засобів підприємства

У 2007 році у структурі основних засобів будинки і споруди займали майже 65%, а на 2011 рік склали 51,5%, у грошовому еквіваленті ця різниця склала 3563,4 тис. грн. На другому місці - це машини та обладнання, їх частка за 5 років збільшилась майже на 9%. І їх вартість у 2011 році становила 8480 тис. грн, а у 2010 році - 8263 тис. грн (збільшилось на 2,14%).

Частка транспортних незначною мірою зросла, але максимальне значення мала у 2009 році - 362,2 тис. грн (3,4%). Збільшилась і частка наявних інструментів, приладів та інвентарю за 5 років до 3,36%. А частка інших основних засобів за 2010-2011 рр. не змінилась і складає 3,5%.

Аналізуючи склад основних засобів важливо дослідити їхній стан, моральний та фізичний знос (табл. 2.2)

Таблиця 2.2

Показники руху та технічного стану основних засобів ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно-кондитерський комбінат»

Показник

Нормативне значення

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення абсолютне

2011 до 2007

2011 до 2010

1.Коефіцієнт зносу ОЗ

<0,5

0,43

0,38

0,39

0,53

0,58

0,15

0,05

2.Коефіцієнт придатності

>0,5

0,57

0,62

0,61

0,47

0,42

-0,15

-0,05

3.Коефіцієнт оновлення

>0,1

0,05

0,17

0,07

0,04

0,01

-0,04

-0,03

4.Коефіцієнт вибуття

>0,1

0,09

0,01

0,03

0,01

0,01

-0,08

0

З табл.2.2. видно, що з 2010 року коефіцієнт зносу став перевішувати нормативне значення, у 2011 році цей показник збільшився ще на 0,05% і складав 0,58%. Тобто, у 2011 році основні засоби на комбінаті були придатними до функціонування лише на 42%.

На рис. 2.2. можна прослідкувати співвідношення коефіцієнтів придатності та зносу за останні п’ять років. Червоним кольором позначено частка зношених основних засобів, зеленим - придатних. При чому у 2011 році спостерігається найкритичніша ситуація, адже, ОЗ зношені на 58%. А найкраща - у 2009 році, тоді коефіцієнт зносу складав 39%. Такий показник був за рахунок оновлення застарілого обладнання новим наприкінці 2008 року.

Рис. 2.2. Співвідношення коефіцієнтів придатності та зносуосновних засобів комбінату за 2007-2011 рр.

Економічна ефективність функціонування основних засобів є складовою частиною результату використання всіх виробничих ресурсів комбінату. Визначаючи економічну ефективність використання основних засобів, використовують систему натуральних і вартісних показників, а також співвідношення темпів зростання випуску продукції і темпів зростання обсягів основних засобів, фондоозброєності праці та її продуктивності та ін.

Розглянемо детальніше ці показники у табл. 2.3.

Аналізуючи обсяг виробництва за останні п’ять років, з першого боку здається, що відбулась позитивна тенденція, адже виручка збільшилась на 148,11, але це тільки номінально, реально - обсяги виробництва зменшились, люди зменшили у своєму повсякденному раціоні кількість вживаного хлібу. Збільшення виручки пов’язано з економічною кризою, інфляцією, яка потягнула за собою підвищення цін на сировину, матеріали, паливо, послуги.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Лізинг як інструмент інвестування
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується значним погіршенням стану суб'єктів господарювання. Зношеність основних засобів на підприємствах багатьох видів економічної діяльності досягла критичного рівня, внаслідок чого неможливим є подальше нарощування економічни ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...