Меню сайта

Аналіз трудових ресурсів та оплати праці

Рис. 2.4. Графік коливань прийнятих та звільнених працівників у 2007-2011 рр.

Найбільша кількість вибулих за досліджуваний період спостерігається у 2010-2011 рр. (150 та 149 чол. відповідно). А у 2009 році спостерігалась найменша кількість вибулих (89 чол.) та прийнятих (70 чол.).

Зміну чисельності працюючих, пов’язану з їх прийомом і звільненням, характеризує показник обороту робочої сили.

Для характеристики руху робочої сили розраховують та аналізують динаміку наступних показників:

Коефіцієнт обороту з прийому на 2011 рік склав 13,95%, по відношенню до 2010 року цей показник зменшився на 0,73%, а за весь досліджуваний період збільшився на 5,23%, так як у 2007 році він складав 8,72%. Цей коефіцієнт показує прагнення та бажання кваліфікованих робітників влаштовувати та працювати на БКК.

Коефіцієнт обороту з вибуття (звільнення) у 2011 році дорівнював 18,56%, тобто це на 0,51 % більше ніж у 2010 році.

Для підприємства найкраще, коли показник з вибуття мінімальний, це означає, що працівники цінують свою роботу, задоволені усіма умовами праці, і бажають працювати на комбінат якомога довше. Чим менший цей показник, тим краще, адже тоді БКК не втрачає високо кваліфікованих працівників.

Коефіцієнт плинності зменшився у 2011 році до позначки 8,22% порівняно з 2010 роком (10,35%). Найменше значення показника плинності кадрів спостерігалось у 2009 році.

Вважається, що чим менший показник плинності, тим краща організована робота на «Київхліб» БКК, робочий колектив повністю сформований, усі мають найкращі навики щодо виконання своїх робочих обов’язків та повністю задоволені роботою. Цей показник збільшує авторитет підприємства серед потенційних спеціалістів.

Високі значення коефіцієнтів плинності кадрів та обороту по вибуттю свідчать про необхідність подальшого проведення заходів щодо покращення умов праці та її оплати.

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним робітником за певний період часу, що аналізується, а також за ступенем використання фонду робочого часу.

Аналіз використання робочого часу проводиться за даними статистичної звітності (форма 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу»), балансу робочого часу та оперативного табельного обліку.

Проведемо аналіз балансу робочого часу на підставі даних табл. 2.6

Таблиця 2.6

Баланс робочого часу

Найменування показника

Фактичне значення

Абсол-не відхилення

Відносне відхил-ня, %

2007

2008

2009

2010

2011

2011 до 2010

2011 до 2007

2011 до 2010

2011 до 2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Календарний фонд робочого часу (л/дні):

289 284

280 121

282 045

277 672

286 964

9 292

-2 320

3,35

-0,80

2. Неробочі дні (святкові, вихідні), (л/дні)

78 325

72 253

79 057

73 408

73 591

183

-4 734

0,25

-6,04

3. Невикор-й час - всьог, (л/дні):

40 019

35 430

36 267

34 759

47 577

12 818

7 558

36,88

18,89

4. Корисний ФРЧ, (л/дні)

170 940

172 438

166 721

169 505

165 796

-3 709

-5 144

-2,19

-3,01

5. ФРЧ, (л/год), всього:

1 621 839

1 610 460

1 562 077

1 580 306

1 505 732

-74 574

-116 107

-4,72

-7,16

6. Відпрац-но, (л/год), всього:

1 364 727

1 383 415

1 333 003

1 360 895

1 330 529

-30 366

-34 198

-2,23

-2,51

Невикор-й час всього, (л/год):

257 112

227 045

229 074

219 411

175 203

-44 208

-81 909

-20,15

-31,86

Щорічні відпустки, (л/год):

131 004

120 732

125 277

125 631

109 900

-15 731

-21 104

-12,52

-16,11

Відпустки з дозволу адміністрації, (л/год):

4 220

4 003

17 067

11 511

12 008

497

7 788

4,32

184,6

Відпустки матерям 2х дітей, (л/год):

4 465

3 643

3 282

4 590

3 471

-1 119

-994

-24,38

-22,26

Відпустки навчальні, (л/год):

14 497

10 180

1 936

2 998

571

-2 427

-13 926

-80,95

-96,06

Тимчасова непрацездатність, (л/год):

99 640

85 800

76 368

72 384

46 568

-25 816

-53 072

-35,67

-53,26

Передбачені законодавством(л/год):

288

256

336

272

48

-224

-240

-82,35

-83,33

Неявки з дозволу адміністрації, (л/год):

2 998

2 431

4 808

2 025

2 637

612

-361

30,22

-12,04

Прогули, (л/год):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.Корисний ФРЧ на одного працюючого, (л/год):

1 723

1 808

1 727

1 788

1 813

25

90

1,40

5,22

8. ФРЧ за який нарахована з/п штатним працівникам, (л/год), всього

1 514 981

1 518 226

1 463 834

1 494 386

1 444 519

-49 867

-70 462

-3,34

-4,65

9.Середня тривалість робочого дня, (л/год):

7,98

7,98

7,99

7,99

7,99

0

0

0,00

0,13

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...