Меню сайта

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

У табл. 2.18 ми визначили тривалість погашення дебіторської заборгованості, цей показник визначає кількість днів, термін погашення дебіторської заборгованості. Так як з 2007 по 2011 рік кількість оборотів зменшилась, саме тому тривалість одного обороту збільшилась, з 25,75 днів (у 2007 році) до 28,62 днів (у 2011 році). За аналізований період зменшилась і частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів на 13,28% за п’ять останніх років.

Висновки

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність та ефективність використання оборотних коштів ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерський комбінат ми зробили наступні висновки. Комбінат є доволі старим (створений 1976 році), основні засоби фізично та морально зносились. Знос основних засобів на сьогоднішній день складає 58%. За аналізований період (2007-2011 рр.) комбінат отримував прибуток тільки у 2007 році. Чистий прибуток у 2007 році склав 2 114,2 тис. грн. А починаючи з 2008 року підприємство отримувало тільки збитки, що пов’язано з економічною кризою та зменшення питомої ваги хліба у раціоні середньо статичного українця.

Чисельність робітників складає 734 особи (з них 699 промислово-виробничий персонал), за останні п’ять років зменшилась на 58 особи. За 2007-2011 рр. коефіцієнт плинності кадрів збільшився з 7,83 до 8,22, працівники жаліються на важкі умови праці та низьку заробітку плату. При чому середня тривалість робочого дня складає 7,99 год., а середньомісячна заробітна плата промислово виробничого персоналу у 2011 році дорівнює 3 633,7 грн. У 2007 році працівники отримували оклад у розмірі 2 053,81 грн, але якщо порівняти співвідношення окладу до мінімальної заробітної плати в Україні, то у 2007 році це співвідношення складало 4,89, у 2008 - 5,56, а потім починає спадати. У 2011 році цей показник має найменше значення - 3,86. Отже, номінально з/п підвищилась, а реально - знизилась.

На перший погляд, дохід від реалізації продукції за 2007-2011 рр. зріз на 131 074,1 тис. грн., це приводить до хибного враження. Адже через інфляцію та економічну кризу ціни на сировину та матеріали значно зросли, тому і ціна на готову продукцію теж зросла. Виходить, що реальні обсяги реалізації продукції зменшуються, а виручка зростає, але за рахунок значного підвищення ціни на продукцію комбінату.

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 

Читайте більше

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...