Меню сайта

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

У табл. 2.18 ми визначили тривалість погашення дебіторської заборгованості, цей показник визначає кількість днів, термін погашення дебіторської заборгованості. Так як з 2007 по 2011 рік кількість оборотів зменшилась, саме тому тривалість одного обороту збільшилась, з 25,75 днів (у 2007 році) до 28,62 днів (у 2011 році). За аналізований період зменшилась і частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів на 13,28% за п’ять останніх років.

Висновки

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність та ефективність використання оборотних коштів ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерський комбінат ми зробили наступні висновки. Комбінат є доволі старим (створений 1976 році), основні засоби фізично та морально зносились. Знос основних засобів на сьогоднішній день складає 58%. За аналізований період (2007-2011 рр.) комбінат отримував прибуток тільки у 2007 році. Чистий прибуток у 2007 році склав 2 114,2 тис. грн. А починаючи з 2008 року підприємство отримувало тільки збитки, що пов’язано з економічною кризою та зменшення питомої ваги хліба у раціоні середньо статичного українця.

Чисельність робітників складає 734 особи (з них 699 промислово-виробничий персонал), за останні п’ять років зменшилась на 58 особи. За 2007-2011 рр. коефіцієнт плинності кадрів збільшився з 7,83 до 8,22, працівники жаліються на важкі умови праці та низьку заробітку плату. При чому середня тривалість робочого дня складає 7,99 год., а середньомісячна заробітна плата промислово виробничого персоналу у 2011 році дорівнює 3 633,7 грн. У 2007 році працівники отримували оклад у розмірі 2 053,81 грн, але якщо порівняти співвідношення окладу до мінімальної заробітної плати в Україні, то у 2007 році це співвідношення складало 4,89, у 2008 - 5,56, а потім починає спадати. У 2011 році цей показник має найменше значення - 3,86. Отже, номінально з/п підвищилась, а реально - знизилась.

На перший погляд, дохід від реалізації продукції за 2007-2011 рр. зріз на 131 074,1 тис. грн., це приводить до хибного враження. Адже через інфляцію та економічну кризу ціни на сировину та матеріали значно зросли, тому і ціна на готову продукцію теж зросла. Виходить, що реальні обсяги реалізації продукції зменшуються, а виручка зростає, але за рахунок значного підвищення ціни на продукцію комбінату.

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...