Меню сайта

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

У табл. 2.18 ми визначили тривалість погашення дебіторської заборгованості, цей показник визначає кількість днів, термін погашення дебіторської заборгованості. Так як з 2007 по 2011 рік кількість оборотів зменшилась, саме тому тривалість одного обороту збільшилась, з 25,75 днів (у 2007 році) до 28,62 днів (у 2011 році). За аналізований період зменшилась і частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів на 13,28% за п’ять останніх років.

Висновки

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність та ефективність використання оборотних коштів ДП ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерський комбінат ми зробили наступні висновки. Комбінат є доволі старим (створений 1976 році), основні засоби фізично та морально зносились. Знос основних засобів на сьогоднішній день складає 58%. За аналізований період (2007-2011 рр.) комбінат отримував прибуток тільки у 2007 році. Чистий прибуток у 2007 році склав 2 114,2 тис. грн. А починаючи з 2008 року підприємство отримувало тільки збитки, що пов’язано з економічною кризою та зменшення питомої ваги хліба у раціоні середньо статичного українця.

Чисельність робітників складає 734 особи (з них 699 промислово-виробничий персонал), за останні п’ять років зменшилась на 58 особи. За 2007-2011 рр. коефіцієнт плинності кадрів збільшився з 7,83 до 8,22, працівники жаліються на важкі умови праці та низьку заробітку плату. При чому середня тривалість робочого дня складає 7,99 год., а середньомісячна заробітна плата промислово виробничого персоналу у 2011 році дорівнює 3 633,7 грн. У 2007 році працівники отримували оклад у розмірі 2 053,81 грн, але якщо порівняти співвідношення окладу до мінімальної заробітної плати в Україні, то у 2007 році це співвідношення складало 4,89, у 2008 - 5,56, а потім починає спадати. У 2011 році цей показник має найменше значення - 3,86. Отже, номінально з/п підвищилась, а реально - знизилась.

На перший погляд, дохід від реалізації продукції за 2007-2011 рр. зріз на 131 074,1 тис. грн., це приводить до хибного враження. Адже через інфляцію та економічну кризу ціни на сировину та матеріали значно зросли, тому і ціна на готову продукцію теж зросла. Виходить, що реальні обсяги реалізації продукції зменшуються, а виручка зростає, але за рахунок значного підвищення ціни на продукцію комбінату.

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...