Меню сайта

Відділ обліку та звітності інформаційного забезпечення та контролю за надходженням доходів

Відділ має право: одержувати у встановленому порядку від посадових осіб управління інформацію необхідну для виконання покладених на відділ функцій; застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення передбачені законом; укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; Одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до компетенції відділу; представляти інтереси управління з питань, що входять до компетенції відділу, в органах державної влади, а також в інших підприємствах, в установах, організаціях.

До законодавчих та нормативно-правових документів, якими керується у своїй діяльності відділ можна віднести наступні: Положення про відділ надходження платежів, Посадовими інструкціями спеціалістів, ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 8.07.2010 р.

Порядок реєстрації та зняття з обліку платників єдиного внеску у відділі обліку та звітності інформаційного забезпечення та контролю за надходженням доходів здійснюється згідно з ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 8.07.2010 р., а саме з Додатком 3 - Порядком взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на зальнообов'язкове державне соціальне страхування № 21-6 від 27.09 2010 р.

У своїй роботі відділ обліку та звітності інформаційного забезпечення та контролю за надходженням доходів використовує комплекс технічних засобів, що забезпечує збирання та передачу інформації, її запис на машинному носії, вводить потрібну інформацію у ПК. Використовуються автоматизовані реєстраційні банки даних, які забезпечують працівників інформацією про всі документи і місце їх знаходження.

У разі автоматизованої реєстрації формується банк реєстраційних даних, а за наявності мережі - центральний банк реєстраційних даних. До цього центрального реєстраційних даних заносяться різноманітні Закони України, постанови Верховної Ради, рішення Кабінету Міністрів України, акти президента України.

Документи, які підтверджують нараховані суми платежів завантажуються до автоматизованої інформаційної системи в автоматичному режимі. В автоматичному режимі також вносяться суми платежів платника з електронної бази звітності. Використовуючи електронну базу даних можна зробити аналіз кількості платників, які надали звіти до територіального Управління Пенсійного фонду в Великоновосілківському районі. Розглянемо у табл. 2.1 кількість платників, які надали звіти в УПФУ в Великоновосілківському районі за 2010-2011 роки, взявши за базу дані Аналізу виконання бюджету УПФУ в Велиновосілківському районі за 2010-2011 рік.

Таблиця 2.1 Кількість платників, які надали звіти в УПФУ в Великоновосілківському районі за 2010-2011 роки. (осіб)

Назва показника

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

Юридичні особи

332

317

-15

-4,52

- вели діяльність

324

312

-12

-3,70

- не вели діяльність

8

5

-3

-37,50

Фізичні особи

1029

1043

14

1,36

- вели діяльність

838

875

37

4,42

- не вели діяльність

191

168

-23

-12,04

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...