Меню сайта

Відділ обліку та звітності інформаційного забезпечення та контролю за надходженням доходів

Згідно з таблицею 2.2 можна зробити наступні висновки: Відшкодування пільгових пенсій (сп.№1 п.2 р. XV) ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зменшилось на 99,20%, що складає 9713,8 тис. грн., також зменшуються відшкодування за списком №2 на 82392,98 тис. грн., а саме на 89,08%. Взагалі, розглядаючи надходження коштів показники мають негативну тенденцію, помітно зменшуються. Помітно збільшився показник добровільні внески, він зріс на 492,27%, а саме на 1107,6 тис. грн., дане збільшення пов’язане з пенсійною реформою. Добровільне страхування за угодами помітно не змінилось. Адміністративні штрафи зменшились на 73,4%, тобто на 2346 тис. грн Відрахування з фіксованого податку фіз осіб підприємців зменшилось на 388,5тис. грн. Відрахування від єдиного податку з юридичних осіб за рахунок сплати внесків показало позитивну тенденцію, збільшення на 187,86%. Взагалі кошти управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі за грудень за 2010, 2011 років зменшились на 88230,89 тис. грн.

Розглянемо показники накладання адміністративних штрафів, представимо їх у табл. 2.3, використовуючи за базу дані з форми звітності М5 «Інформація про накладання адміністративних штрафів згідно п.16 ст.106 Закону України № 1058 за 2009 - 2010 рік.

Згідно з даними таблиці 2.3 можна зробити висновки, що у 2010 році кількість накладених штрафів склала 25 од. на загальну суму 17629 грн., з них сплачено на загальну суму 22695 грн. У 2011 році спостерігається збільшення показника кількості накладених штрафів на загальну суму 21570 грн., стосовно кількості сплачених штрафів, то на загальна сума зменшилась та становить 21862 грн.

Таблиця 2.3 Накладання адміністративних штрафів в УПФУ в Великоновосілківському районі за 2010-2011 роки

Назва показника

2010 рік

2011 рік

Кількість, од.

Сума, грн.

Кількість, од.

Сума, грн.

Накладено штрафів - всього

25

17629,00

53

21570,00

Сплачено (включно з залишками за минулі роки)

-

22695,00

-

21862,00

Висновки за розділом 2

У другому розділі була надана інформація про роботу відділу обліку та звітності інформаційного забезпечення та контролю за надходженням доходів УПФУ в Великоновосілківському районі. По-перше, були розглянуті завдання та функції відділу, його права та обов‘язки; наведена нормативно правова документація, яка регулює діяльність відділу. По-друге, був розглянутий порядок реєстрації, перереєстрації і зняття з обліку платників збору, що здійснюється згідно з Постановою №21-6 від 27.09.2010 р. «Про затвердження порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Були наведені нормативно-правові документи, якими керується відділ у своїй роботі; представлений порядок функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб. Також досліджено організацію та ведення обліку відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування ; проведено аналіз показників кількості платників, що надали звіти до територіального управління ПФУ в Великоновосілківському районі. Зазначено, який комплекс технічних засобів використовує у своїй роботі відділ обліку та звітності інформаційного забезпечення та контролю за надходженням доходів, для забезпечення збирання та передачі інформації, а саме банк реєстраційних даних, що дає змогу зберігати необхідні для роботи дані.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...