Меню сайта

Відділ виконання бюджету, бугалтерського обліку і контролю за використанням коштів

Відділ виконання бюджету ,бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі є структурним підрозділом управління.

У своїй роботі цей відділ керується: Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Декретами та постановами Кабінету Міністрів України, Указами і розпорядженнями Президента України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 №1261; Постановами Правління та наказами ПФУ (з урахуванням змін від 27.09.2010 №21-7, зареєстрованих в Мінюст України 29.10.2010 за №1006/18301); Наказами та розпорядженнями начальника головного управління ПФУ в Донецькій області; Положенням про управління ПФУ в Великоновосілківському районі; Наказами начальника управління; Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Відділом керує начальник відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів, який є головним бухгалтером управління.

Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів виконує певні завдання серед яких можна зазначити наступні:

) Контроль за збереженням матеріальних цінностей управління, своєчасними розрахунками з дебіторами та кредиторами;

) Забезпечення ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету та кошторису видатків на утримання Управління ПФУ в Великоновосілківському районі;

) Забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

4) Контроль за ефективним та цільовим використанням коштів фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення , забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат , які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

Для того, щоб виконувати завдання, відділ має виконувати наступні функції:

) Формування та надання згідно установленого порядку затвердженої достовірної місячної, квартальної та річної звітності до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області;

2) Розробка наказу про організацію бухгалтерського обліку і облікової політики в управлінні;

) Організація обліку необоротних активів, запасів та інших матеріальних цінностей, виконання кошторису видатків згідно законодавства;

) Складання статистичної, податкової та фінансової звітності на основі достовірної первинної документації та бухгалтерських записів, своєчасне нарахування та перерахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

5) Здійснення обліку операцій по надходженню коштів та фінансуванню на виплату пенсій та грошової допомоги;

6) Контроль за правильністю витрат фонду оплати праці, дотриманням установлених посадових окладів, штатної і касової дисципліни, за цільовим використанням бюджетних коштів по всіх видах діяльності управління згідно кодів економічної класифікації.

метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2010р. №626 “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2010рік” сформовано та затверджено бюджетні показники на 2010 рік.

В основу розрахунків показників бюджету покладалися норми діючого у сфері пенсійного забезпечення законодавства, Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, а також результати аналізу виконання бюджету Фонду на 2009 рік.

Складовою частиною наповнення бюджету УПФУ в Великоновосілківському районі є страхові внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання.

Використовуючи звітність про виконання бюджету управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі за 2011 рік зробимо аналіз показників виконання бюджету управління ПФУ в Великоновосілківському районі доходами за звітний 2011 рік у табл. 4.1

Таблиця 4.1 Аналіз виконання бюджету управління ПФУ в Великоновосілківському районі за доходами за звітний 2011 рік (тис.грн.)

Назва показника

План

Факт

% виконання

Залишок коштів на початок року

2222,25

2222,25

100,0

Власні надходження, всього в тому числі

45725,60

43275,54

94,6

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, всього З якої:

45194,17

42851,80

94,8

- відрахування від фонду оплати праці

41916,74

40492,81

96,6

- обов’язкові внески від платників, що обрали спрощену систему оподаткування

3277,7

2358,99

72,0

інші надходження

372,16

240,97

64,7

кошти, сплаченні банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України

24,23

38,59

159,3

кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок не бюджетних підприємств та установ

-

-

-

кошти від підприємства для покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1

101,5

111,16

109,5

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України

33,54

33,02

98,4

Усього власних надходжень з урахуванням залишку

47947,85

45497,79

94,9

Кошти Державного бюджету України, усього:

40146,85

38874,93

96,8

дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами

27663,46

26391,54

95,4

покриття дефіциту коштів ПФУ для виплати пенсій з Державного бюджету України

12483,39

12483,39

100,0

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

13,24

14,44

109,1

кошти Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

418,82

64,67

15,4

УСЬОГО ДОХОДІВ

88526,76

84451,83

95,4

Надходження коштів по перерозподілу

-

143704,82

-

Перерахування коштів до ПФУ на казначейському рахунку

-

43263,17

-

РАЗОМ ДОХОДІВ

88526,76

184893,48

208,9

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...