Меню сайта

Історія становлення фондового ринку Казахстану

Казахстан, як і інші країни СНД, довго переживав процес становлення і розвитку ринкової економіки, а також одного з найважливіших її елементів - фондового ринку. Формування основ казахстанського ринку цінних паперів відноситься до початку 90-их років, коли на базі законодавства СРСР стали створюватися акціонерні товариства, брокерські фірми, фондові біржі. Період масової приватизації та акціонування державних підприємств у 1991-1994 рр. дав поштовх для утворення численних акціонерних товариств та незалежних реєстраторів.

До весни 1994 р. Законодавство Республіки Казахстан увазі існування тільки чотирьох можливих видів суб'єктів фондового ринку - емітентів, інвесторів, посередників (брокерів і дилерів) і фондових бірж. Органом державного регулювання фондового ринку в цей період виступало Міністерство фінансів РК. Перешкодою створенню необхідної інфраструктури і відповідної роботи національного фондового ринку були високі темпи інфляції, стагнація виробництва, переважання державного сектора, професійна неготовність персоналу більшості господарюючих суб'єктів до здійснення діяльності на ринку цінних паперів [4, с. 31].

У 1994 р. була створена Національна комісія Республіки Казахстан з цінних паперів (НКЦБ), якій були передані функції з державного регулювання фондового ринку республіки. Професійними учасниками ринку цінних паперів у 1997 р. був заснований Центральний депозитарій РК, зі створенням якого було завершено побудову базової інституційної та технічної інфраструктури, відповідної основним світовим вимогам, що забезпечує надійне виконання угод.

Наступною важливою датою є 15 листопада 1993, адже в Казахстані була введена національна валюта - тенге. На другий день після цієї події - 17 листопада 1993 року - Національний Банк Республіки Казахстан і двадцять три провідних казахстанських комерційних банку прийняли рішення створити валютну біржу. До цього центром проведення міжбанківських валютних операцій був структурний підрозділ Національного Банку. Основним завданням, поставленим перед новою біржею, були організація та розвиток національного валютного ринку у зв’язку з введенням тенге. Як юридична особа біржа була зареєстрована 30 грудня 1993 року за найменуванням «Казахстанська Міжбанківська Валютна Біржа» в організаційно-правовій формі акціонерного товариства закритого типу. Так була утворена існуюча в цей час Казахстанська фондова біржа, а 17 листопада стало її днем народження [10, с. 37-38].

Слідуючим кроком у розвитку стало 2 жовтня 1995 р., коли біржа отримала ліцензію №1 на здійснення біржової діяльності на ринку цінних паперів, проте дія цієї ліцензії обмежувалося правом організації торгів тільки державними цінними паперами. Через півроку 12 квітня 1996 біржа була перереєстрована під найменуванням «Казахстанська фондова біржа», а 13 листопада цього ж року отримала необмежену ліцензію Національної комісії Республіки Казахстан з цінних паперів на організацію торгів цінними паперами [9, с. 205].

Паралельно зусиллям, які робилися в напрямку розвитку організованого ринку цінних паперів, біржею проводилася роботи з розвитку термінового ринку. На початку 1996 року була проведена робота зі створення нормативної бази, регулюючої біржовий ринок термінових контрактів, і в травні цього року відбулося відкриття ринку валютних ф’ючерсів.

З 1999 року почався розвиток біржового ринку корпоративних облігацій, перші з яких були включені в офіційний список біржі 1 лютого цього року. 1999 відзначений також запуском з 05 липня біржові сектора операцій репо з державними цінними паперами і проведенням 7 липня першого аукціону з розміщення муніципальних облігацій [10, с. 41].

З набранням чинності закону Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань акціонерних товариств» від 10 липня 1998 року був усунутий заборона на організацію фондовою біржею торгів іноземними валютами та іншими, крім цінних паперів, фінансовими інструментами, що дало можливість приєднати AFINEX до Казахстанської фондової біржі. Рішення про це було прийнято загальними зборами акціонерів 6 січня 1999, а 16 березня цього року була проведена відповідна державна перереєстрація возз'єднаній біржі [10, с. 51].

В даний час єдиною в республіці фондовою біржею є АТ «Казахстанська фондова біржа». Згодом Казахстанська фондова біржа запустила в експлуатацію нелістингові (котирувальну) торгову площадку, що, по суті, розв’язало проблему створення в Казахстані позабіржовий котирувальної системи. У цьому ж році з’явилися 8 компаній з управління пенсійними активами (Купала), що сприяло перетворенню накопичувальних пенсійних фондів в один з найбільших інституційних інвесторів на казахстанському ринку цінних паперів.

Загальний аналіз становлення та розвитку казахстанського фондового ринку дозволяє відзначити високі темпи реформування національної фінансово-кредитної системи. У Казахстані створена система гарантування банківських вкладів, здійснено дострокове погашення боргу Всесвітнього банку по лінії Національного банку РК, здійснюється державна компенсація вкладникам банків і пенсійних фондів курсових втрат внаслідок девальвації національної валюти [8, с. 35].

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...