Меню сайта

Вдосконалення бюджетної політики пенсійного фонду з урахуванням сучасного соціаьно-економічного становища держави

. уточнити нині діючі процедури підготовки та прийняття бюджету ПФУ;

. встановити процес утворення зобов'язань за платежами до бюджету та їх погашення так, щоб не припускати утворення заборгованості в бюджетнійсфері;

. контролювати максимальний рівень дефіциту Пенсійного фонду та гарантійних зобов'язань уряду;

. чітко визначити відповідальність розпорядників бюджетних коштів на всіх рівнях;

Особливо слід наголосити на необхідності встановлення жорстких заходів відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Щодо розпорядників бюджетних коштів, які порушують бюджетне законодавство, доцільно застосовувати такі санкції:

¾ призупинення повноважень за асигнуваннями або управління доходами чи видатками;

¾ запровадження обмеження щодо використання бюджетних рахунків;

¾ скасування або призупинення бюджетних асигнувань для відшкодування незаконно витрачених коштів або вимоги їх відшкодування.

Урегулювання проблеми відповідальності учасників бюджетного процесу за повне та своєчасне фінансування, цільове використання бюджетних коштів, своєчасне повернення бюджетних позичок сприятиме підвищенню ефективності бюджетного процесу, стабілізації й оздоровленню фінансів пенсійної системи України [16].

Для підвищення ефективності та результативності бюджетної політики Пенсійного Фонду держави належить зосередитися на вирішенні таких основних завдань.

Перше. Бюджетна політикаповинна зберегти своє значення як найважливішого інструменту макроекономічного регулювання. Вона повинна бути спрямована на забезпечення збалансованого розвитку економіки, граючи важливу роль у зниженні інфляції.

Друге. Необхідно посилити роль бюджету Пенсійного фонду в стимулюванні підвищення рівня життя населення, та підвищення мінімальних пенсій в державі на довгострокову перспективу. Необхідно розробити довгострокову бюджетну стратегію. Вона повинна включати в себе основні параметри бюджетної системи, виявити довгострокові ризики і встановити цільові орієнтири, для досягнення яких необхідно мобілізувати бюджетні ресурси в інтересах підвищення конкурентоспроможності української економіки і адресності соціальної політики, необхідно істотно підвищити надійність і розширити горизонт прогнозу соціально-економічного розвитку.Слід вже найближчим часом сформувати сучасну правову та методичну базу середньо-і довгострокового державного прогнозування соціально-економічного розвитку країни.

Третє. Необхідно сформувати стійкий механізм пенсійногозабезпечення на тривалу перспективу, створивши умови для отримання гідної пенсії як тим, хто вже вийшов на пенсію, так і тим, кому це належить у майбутньому. Необхідний широкий комплекс заходів, у тому числі впорядкування джерел фінансування пенсій, розвиток недержавного пенсійного страхування, більш ефективне управління пенсійними накопиченнями.

Четверте. Ефективне витрачання коштів ПФУ за рахунок переходу до фінансового забезпечення державних послуг на основі державного завдання і принципів нормативного фінансування. [18].

Формування та реалізація сучасної політики Пенсійного фонду не може відбуватися автоматично, а лише за допомогою нового спеціально розробляється бюджетного механізму і узгодженого функціонування його складових елементів, форм, методів, інструментів з метою підвищення бюджетного потенціалу, адекватного ринкової трансформації в країні[3].

Висновки за розділом 7

Таким чином, закінчуючи розгляд проблеми, можна сказати що для проведення більш ефективної політики ПФ важливо знати не тільки загальну величину активів і зобов'язань державного балансу, але і в результаті яких рішень в галузі податкового або галузевого (соціального) права вони утворюються. Потрібно бачити не стільки загальний обсяг доходів бюджету, скільки обсяг доходів за видами податків і зборів, оскільки саме ця інформація повинна лежати в основі прийнятих рішень. У частині соціальних зобов'язань важливо бачити не стільки їх загальний обсяг, скільки те, які сааме закони їх породжують, з тим, щоб мати можливість своєчасно та свідомо переглядати відповідні закони.

пенсійний фонд управління бюджетний

Висновки та пропозиції

За час проходження професійного тренінгу в управлінні Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі була досвіду з основами роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...