Меню сайта

Організація податкової служби і податкової роботи

Державна податкова служба України (далі - ДПС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого впливає на загальний економічний та соціальний стан країни. Цей вплив знаходить свій прояв в макроекономічному стані України, в соціальній сфері, в національній безпеці і в політиці.

Організаційна структура органів ДПС є одним з основних засобів створення ефективних технологій адміністрування податків. Її реалізація повинна забезпечувати виконання ДПС України поставлених завдань і досягнення визначених цілей.

За останні роки зроблено значні кроки з перетворення ДПС України в сучасний орган державного управління, було поліпшено процеси взаємодії з платниками податків, модернізовано операційні функції, постійно вдосконалюється організаційно-управлінська структура, впроваджуються сучасні інформаційні технології тощо.

Початок діяльності Державної податкової служби України розпочинається з липня 1990 року, саме тоді відбулося створення податкової служби України як підрозділу Міністерства фінансів України, який мав відповідати за адміністрування надходжень до Державного бюджету.

Формування структури податкової служби України започатковано постановою Ради Міністрів Української РСР від 12 квітня 1990 року №74 ″Про створення державної податкової служби в Українській РСР″. Саме цим документом регламентовано створення 1 липня 1990 року державної податкової служби в системі Міністерства фінансів УРСР. Вона ввібрала в себе функції інспекції державних доходів, які діяли в складі фінансових органів.

Прийнятий Закон України від 4 грудня 1990 року ″Про державну податкову службу в Україні″ визначив статус, функції та правові основи діяльності цієї служби в Україні.

В серпні 1996 року, згідно зі згаданим Указом Президента України, у складі Державної податкової адміністрації України було створено податкову поліцію, що з лютого 1998 року почала називатися податковою міліцією. Основою податкової міліції України стали штатні одиниці підрозділів з боротьби із кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, які з Міністерства внутрішніх справ України було передано до складу податкової адміністрації. Крім того, до складу податкової міліції увійшли працівники підрозділів податкових розслідувань.

З метою підвищення ефективності діяльності податкової служби в жовтні 1996 року до складу податкової адміністрації України ввійшли підрозділи міліції по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування і створені такі підрозділи:

– Головне управління податкової міліції;

– Слідче управління податкової міліції;

– Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби.

Починаючи з 1997 року податкова служба займається пошуком найбільш ефективних важелів, які мають посприяти процесу вдосконалення роботи органів державної податкової служби. Саме у цей час виникає необхідність у проведенні докорінної модернізації органів державної податкової служби - починають розроблятися Концепція та Стратегія напряму розвитку Державної податкової служби України.

У лютому 1998 року Верховна Рада України схвалила нову редакцію Закону України ″Про державну податкову службу в Україні″ та Закон України ″Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з утворенням податкової міліції″. Після прийняття зазначених Законів державна податкова служба в Україні стала повністю легітимною.

Таким чином, була створена якісно нова державна податкова служба, до складу якої увійшли:

– державна податкова адміністрація України;

– державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...