Меню сайта

Функціонування фондової біржі «КАSЕ» як основи фондового ринку РК

Джерело: складено автором на основі даних [7]

На 1 грудня 2013 року у сукупний обсяг діючих випусків корпоративних облігацій розподіл виглядало так:

облігації, придбані з допомогою пенсійних активів - 22,40%;

облігації, придбані банками другого рівня - 12,48%;

облігації, придбані з допомогою активів клієнтів управляючих інвестиційним портфелем - 1,89%;

облігації, придбані страховими (перестрахувальними) організаціями - 3,28%;

облігації, придбані іншими фінансовими організаціями - 1,83%;

інші інвестори - 58,12% [6].

Попри постійне збільшення корпоративних облігацій у обігу, більша їх половина знаходяться саме в непрофесійних інвесторів. При цьому питома вага інституціональних інвесторів-тримачів облігацій від загального обсягу облігацій, випущених території Республіки Казахстан, становить лише - 41,88%. В цю частку входять і комерційні банки, що є активними учасниками ринку корпоративних цінних паперів республіки, для яких фондовий ринок має велике значення. Адже це сфера інвестування і джерело фінансових ресурсів. Він дає банкам можливість диверсифікувати ризики, надає додаткову стійкість у непростій економічній ситуації, а також додаткове джерело доходів.

Підсумовуючи можна констатувати стабільне зростання фондової біржі Республіки Казахстан, адже крім загального зростання обсягу угод на KASE важливо відзначити, що збільшилася кількість учасників торгів, кількість емітентів й ринок цінних паперів у списках. Але, попри загальні позитивні тенденції розвитку ринку на казахстанському ринку цінних паперів є і певні проблеми [2, с. 24-25].

Практично нерозвинений біржовий ринок похідних інструментів, попри численні спроби його запуску. Однією з причин цього є інтерес до участі на біржовому ринку, переважно, із боку спекулянтів, що неспроможні генерувати достатній попит на похідні інструменти, і пропозицію. Проте, валютні похідні цінні папери користуються широким попитом - ними цікавляться банки, пенсійні фонди і компанії для ефективного хеджування валютних ризиків. У 2012 році розвиток валютних похідних цінних паперів одержав значний імпульс на позабіржовому ринкові. За даними експертів і динаміці валютних торгів на «Казахстанській фондовій біржі» можна оцінити обсяги укладених контрактів, на суму більше 3 млрд. дол. США [11, с. 18].

З прогнозів стосовно розвитку ринку, відповідно до оцінки Казахстанської фондової біржі (KASE), очікується еволюційно чисельне зростання ринку корпоративних облігацій у прив'язці до зміни ВВП Казахстану і збільшення пенсійних активів, за підтримки держави з’являться нові видів корпоративних облігацій - інфраструктурні і проектні, випуск і розміщення яких буде проводитися і для іноземних емітентів [11, с. 26]. Отже, попри всі недоліки організації та функціонування на казахстанському ринку цінних паперів спостерігається позитивна динаміка збільшення обсягів операцій із недержавними цінними паперами, що є якісним показником посилення позицій фондової біржі KASE.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...