Меню сайта

Функціонування фондової біржі «КАSЕ» як основи фондового ринку РК

Джерело: складено автором на основі даних [7]

На 1 грудня 2013 року у сукупний обсяг діючих випусків корпоративних облігацій розподіл виглядало так:

облігації, придбані з допомогою пенсійних активів - 22,40%;

облігації, придбані банками другого рівня - 12,48%;

облігації, придбані з допомогою активів клієнтів управляючих інвестиційним портфелем - 1,89%;

облігації, придбані страховими (перестрахувальними) організаціями - 3,28%;

облігації, придбані іншими фінансовими організаціями - 1,83%;

інші інвестори - 58,12% [6].

Попри постійне збільшення корпоративних облігацій у обігу, більша їх половина знаходяться саме в непрофесійних інвесторів. При цьому питома вага інституціональних інвесторів-тримачів облігацій від загального обсягу облігацій, випущених території Республіки Казахстан, становить лише - 41,88%. В цю частку входять і комерційні банки, що є активними учасниками ринку корпоративних цінних паперів республіки, для яких фондовий ринок має велике значення. Адже це сфера інвестування і джерело фінансових ресурсів. Він дає банкам можливість диверсифікувати ризики, надає додаткову стійкість у непростій економічній ситуації, а також додаткове джерело доходів.

Підсумовуючи можна констатувати стабільне зростання фондової біржі Республіки Казахстан, адже крім загального зростання обсягу угод на KASE важливо відзначити, що збільшилася кількість учасників торгів, кількість емітентів й ринок цінних паперів у списках. Але, попри загальні позитивні тенденції розвитку ринку на казахстанському ринку цінних паперів є і певні проблеми [2, с. 24-25].

Практично нерозвинений біржовий ринок похідних інструментів, попри численні спроби його запуску. Однією з причин цього є інтерес до участі на біржовому ринку, переважно, із боку спекулянтів, що неспроможні генерувати достатній попит на похідні інструменти, і пропозицію. Проте, валютні похідні цінні папери користуються широким попитом - ними цікавляться банки, пенсійні фонди і компанії для ефективного хеджування валютних ризиків. У 2012 році розвиток валютних похідних цінних паперів одержав значний імпульс на позабіржовому ринкові. За даними експертів і динаміці валютних торгів на «Казахстанській фондовій біржі» можна оцінити обсяги укладених контрактів, на суму більше 3 млрд. дол. США [11, с. 18].

З прогнозів стосовно розвитку ринку, відповідно до оцінки Казахстанської фондової біржі (KASE), очікується еволюційно чисельне зростання ринку корпоративних облігацій у прив'язці до зміни ВВП Казахстану і збільшення пенсійних активів, за підтримки держави з’являться нові видів корпоративних облігацій - інфраструктурні і проектні, випуск і розміщення яких буде проводитися і для іноземних емітентів [11, с. 26]. Отже, попри всі недоліки організації та функціонування на казахстанському ринку цінних паперів спостерігається позитивна динаміка збільшення обсягів операцій із недержавними цінними паперами, що є якісним показником посилення позицій фондової біржі KASE.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...

Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку Київська Русь)
Випускна робота бакалавра на тему: «Методи та оцінка депозитних операцій комерційних банків» (на матеріалах Сімферопольської філії Акціонерного банку «Київська Русь») містить 81 сторінок, 25 таблиць, 3 рисунки, 1 додаток, 60 використаних джерел. Об’єктом випускної роботи бакалавра є ді ...