Меню сайта

Техніко-економічна характеристика підприємства

Об’єктом дослідження є Комунальне підприємство “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району” м. Києва (КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва). У своїй діяльності КП «ШЕУ Обольнського р-ну» м. Києва керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київської міської адміністрації та Статутом підприємства.

Підприємство створено рішенням Міністерства комунального господарства Української РСР, згідно наказу №327 від 02 жовтня 1975 р. і називалось “Шляхово-експлуатаційна дільниця Мінського району м. Києва Управління будівництва і експлуатації автомобільних шляхів м. Києва”, 02 жовтня 2001 року в зв’язку з утворенням нових адміністративних районів у м. Києві, Київська міська рада Рішенням № 54/1488 реорганізувала підприємство в КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва. Засновником підприємства є Київська міська державна адміністрація. Головним управлінням статистики м. Києва за підприємством закріплено ідентифікаційний код 05465258. Місце розташування Підприємства: Україна, 04073, м. Київ, провулок Куренівський, 15а.

Підприємство користується трьома розрахунковими рахунками, що знаходиться у Оболонському відділенні ПАТ “КБ «Хрещатик”, АКБ “Правекс-банк”, Оболонському відділенні ПАТ “АКБ “Київ”. Також відкрито три бюджетних рахунки в УДКС у Оболонському районі м. Києва за КФК 100203 “Благоустрій міст, сіл, селищ”, КФК 170703 “Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг”, КФК 240900 “Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади”. Підприємство зареєстроване як платник податку на додану вартість (індивідуальний податковий номер 054652526540). Взято на податковий облік ДПІ в Оболонському районі м. Києва 27.02.2003 р.

Статутним фондом наділяє підприємство Засновник, а саме Міська Рада та на момент утворення підприємства він складав 669 тис.

Головна мета, з якою було створено підприємство, - забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів по закріпленій шляховій мережі.

Предметом діяльності КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва є:

допоміжне обслуговування наземного транспорту;

збирання безпечних відходів;

інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у;

будівництво доріг і автострад;

будівництво трубопроводів;

будівництво житлових та нежитлових будівель.

На даний час підприємство займається будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом шляхів, вивезенням сміття з закріпленої території, наданням платних транспортних послуг.

Підприємство має ліцензію на зведення несучих та огороджуючи конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, та ліцензію на внутрішнє перевезення вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

Адміністративно-управлінський апарат підприємства складається з: начальника, головного інженера та головного бухгалтера, крім того на підприємстві існує сім підрозділів, по кожному з підрозділів призначено матеріально-відповідальна особа, що несе відповідальність за його діяльність.

Під керівництвом головного бухгалтера перебувають заступник головного бухгалтера, провідний бухгалтер і бухгалтер другої категорії. Для раціонального використання робочого часу обов’язки між працівниками бухгалтерії розподілені так:

- Заступник головного бухгалтера веде: облік необоротних активів, аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками, облік податкових зобов’язань з ПДВ та нараховує заробітну плату;

- Провідний бухгалтер веде: аналітичний облік наявності та руху виробничих запасів та МШП, здійснює списання матеріалів на виробничі та господарські потреби за обліковими цінами, що зберігаються у матеріально відповідальних осіб, аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками, облік податкового кредиту з ПДВ;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...