Меню сайта

Техніко-економічна характеристика підприємства

Дохід від реалізації послуг КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва, у 2011 р. склав 20728 тис. грн., що на 1,3 % менше ніж за попередній рік, а у 2012 р. - 19154 тис. грн., що склало 92,4 % від 2011 р. Чистий прибуток, у порівнянні з 2011 р., в 2012 знизився на 1 тис. грн., це зумовлено різким припиненням фінансування з місцевого бюджету. Зниження собівартості послуг обумовлено зменшення рівня виконання робіт з утримання закріпленої за підприємством території району.

Дані про стан активів підприємства КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва за основними показниками (стан та динаміка змін власного та статутного капіталів, необоротних та оборотних активів) за 2010 - 2012 рр. надані в таблиці 2.1.2.

Таблиця 2.1.2

Динаміка активів підприємства КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва за основними техніко - економічними показниками за 2010 - 2012 рр.

Показники

2010

2011

2012

2011 у % до 2010

2012 у % до 2011

Власний капітал, тис. грн.

70402

66576

61200

94,6

91,9

Статутний капітал, тис. грн.

669

669

669

100

100

Необоротні активи, тис. грн.

70588

66607

60927

94,4

91,5

Оборотні активи, тис. грн.

2533

4869

2930

192,2

60,2

Власний капітал підприємства, за період дослідження знизився. Він зменшився в 2011 р. на 5,4 %, а в 2012р. на 8,1 %, це зумовлено збитковістю діяльності підприємства. Статутний капітал не змінювався протягом періоду дослідження.

З метою оцінки фінансового стану підприємства, проведемо оцінку даних, наведених у табл. 2.1.1 і 2.1.2. Для цього розрахуємо основні фінансові показники.

Таблиця 2.1.3

Ключові фінансові показники діяльності підприємства КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва, в динаміці, за 2010 - 2012 рр.

Фінансовий показник

2010

2011

2012

2011 у % до 2010

2012 у % до 2011

1. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) (ВК/(ПЗ+ДМП))

22,2

14,7

13,3

66,2

90,5

2. Коефіцієнт зносу основних засобів (ряд 032/ряд 031)

0,72

0,74

0,77

102,8

104,1

3. Чистий оборотний капітал (ВК+ДЗ-НА)

-186

-31

273

120,7

220,7

4. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами ((ВК-НА)/ЗЗ)

0,13

0,02

0,25

15,4

125,0

5. Коефіцієнт оборотності активів (чистД/БН)

0,24

0,26

0,27

108,3

103,8

6. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) (чистД/ОЗ)

0,25

0,28

0,29

112,0

103,6

7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу (чистД/ВК)

0,25

0,28

0,29

112,0

103,6

8. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистПР/ВК)

-

0,006

0,004

-

150,0

9. Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистПР/собРП)

-

0,023

0,019

-

82,6

10. Коефіцієнт рентабельності продукції (чистПР/вирРП)

-

0,019

0,016

-

84,2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...