Меню сайта

Організація обліку та документування операцій з ПДВ

Основою забезпечення успішної діяльності підприємства є чіткий механізм обліку господарських процесів, у тому числі в частині бухгалтерського обліку, який включає в себе не тільки фіксування господарських операцій, але й етапи обігу документів, у яких вони зафіксовані.

Документообіг на КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва здійснюється в чотири етапи:

) складання документів в первинних підрозділах;

) передача оформлених документів для перевірки і опрацювання до бухгалтерії підприємства;

) рух документів при обробці і здійсненні на їх підставі облікових записів;

) рух документів від місця обробки до місця зберігання; архіву.

З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання первинних документів для записів у бухгалтерському обліку наказом начальника КП ШЕУ Оболонського району встановлений Графік документообігу, копія наказу в додатку.

З даного графіка видно, як в бухгалтерії підприємства здійснюється рух документів і реєстрація господарських операцій на різних ділянках обліку, терміни подання документації, а також виконавці і відповідальні особи.

Проте графіком документообігу не передбачено як здійснюватиметься рух первинних документів з обліку розрахунків за податками і платежами, зокрема за ПДВ. Відсутній запис про опрацювання даних бухгалтерських документів, складання оборотно-сальдових відомостей по рахунку 64 “Розрахунки за податками і платежами” та його аналітиці.

Єдиний організаційний регламент, який відображає ведення обліку розрахунків за податками і платежами, зокрема ПДВ, є Робочий план рахунків КП ШЕУ Оболонського району (див. таблицю 2.2.1).

Таблиця 2.2.1

Витяг з робочий план рахунків, обліку розрахунків за податками і платежами

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Примітки

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 6. Поточні зобов’язання

64

Розрахунки за податками і платежами

641 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 643 644 6441 6442

Розрахунки за податками Податок на землю Прибутковий податок Акцизний збір ПДВ, розрахунковий період якого не наступив Місцеві податки ПДВ Податок на прибуток Розрахунки по єдиному податку Розрахунки 50% від оренди Податкові зобов’язання Податковий кредит Податковий кредит Неодержані податкові накладні

На протязі всього періоду існування обліку був і залишається традиційним носієм бухгалтерської інформації аркуш паперу встановленого зразка. Натомість за останні десятиріччя поняття носія облікової інформації значно трансформувалося у звязку із розвитком обчислювальної техніки. Так, на сьогодні різного роду облікові дані можуть зберігатися як на магнітних, так і на лазерних дисках.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...