Меню сайта

Аналітичний і синтетичний облік ПДВ

У регістрах бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, записи в яких здійснюються на підставі первинних документів (податкових накладних, митних декларацій, платіжно-розрахункових документів, накладних тощо) суми податку на додану вартість виділяються в окремі графи.

Суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету, визначають як різницю між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли у зв’язку з будь-якими поставками (продажем) продукції, товарів, робіт, послуг протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту, що підлягає відшкодуванню у звітному періоді.

Згідно статті 196.1.6. Податкового кодексу України КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва не вносить до податкових зобов’язань суми фінансування з місцевого бюджету, які призначаються для виплати заробітної плати.

Відображення ПДВ при фінансуванні з місцевого бюджету в КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва розглянемо у таблиці 2.3.2.

Таблиця 2.3.2.

Методологія кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку при фінансуванні з місцевого бюджету

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дебет

Кредит

Сума

 

1

2

3

4

5

 

І. Фінансування на заробітну плату

 

Надійшло на бюджетний рахунок фінансування. Документ: Банківська виписка

313 " Бюджетный рачетный счет"

482 " Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

120

 

Закрита сума фінансування на дохід

482 " Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

120

 

Віднесено суму доходу на фінансовий результат

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

791 "Результат операційної діяльності"

120

 

II. Фінансування на закупівлю товарів робіт послуг

Надійшло на бюджетний рахунок фінансування. Документ: Банківська виписка

313 " Бюджетный рачетный счет"

482 " Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

120

Закрита сума фінансування на дохід

482 " Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

120

Нараховане ПДВ, обов'язкові платежі. Документ: Податкова накладна

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

6415 “Розрахунки за податком на додану вартість”

20

Віднесено суму доходу на фінансовий результат

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

791 "Результат операційної діяльності"

100

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...