Меню сайта

Аналітичний і синтетичний облік ПДВ

У регістрах бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, записи в яких здійснюються на підставі первинних документів (податкових накладних, митних декларацій, платіжно-розрахункових документів, накладних тощо) суми податку на додану вартість виділяються в окремі графи.

Суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету, визначають як різницю між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли у зв’язку з будь-якими поставками (продажем) продукції, товарів, робіт, послуг протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту, що підлягає відшкодуванню у звітному періоді.

Згідно статті 196.1.6. Податкового кодексу України КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва не вносить до податкових зобов’язань суми фінансування з місцевого бюджету, які призначаються для виплати заробітної плати.

Відображення ПДВ при фінансуванні з місцевого бюджету в КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва розглянемо у таблиці 2.3.2.

Таблиця 2.3.2.

Методологія кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку при фінансуванні з місцевого бюджету

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 

Дебет

Кредит

Сума

 

1

2

3

4

5

 

І. Фінансування на заробітну плату

 

Надійшло на бюджетний рахунок фінансування. Документ: Банківська виписка

313 " Бюджетный рачетный счет"

482 " Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

120

 

Закрита сума фінансування на дохід

482 " Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

120

 

Віднесено суму доходу на фінансовий результат

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

791 "Результат операційної діяльності"

120

 

II. Фінансування на закупівлю товарів робіт послуг

Надійшло на бюджетний рахунок фінансування. Документ: Банківська виписка

313 " Бюджетный рачетный счет"

482 " Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

120

Закрита сума фінансування на дохід

482 " Кошти з бюджету та державних цільових фондів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

120

Нараховане ПДВ, обов'язкові платежі. Документ: Податкова накладна

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

6415 “Розрахунки за податком на додану вартість”

20

Віднесено суму доходу на фінансовий результат

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

791 "Результат операційної діяльності"

100

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...