Меню сайта

РФЦА як центр розвитку фондового ринку Казахстану

вдосконалення законодавства про випуск й реалізацію цінних паперів під державні гарантії, і поручництва держави у частині реалізаційних механізмів використання зазначених поручительств і гарантій;

запуск механізмів сек'юритизації;

розвиток механізмів державно-приватного партнерства шляхом випуску облігацій щодо гарантій держави;

прийняття ефективних заходів для розвитку ринку похідних фінансових інструментів, планується подальше вдосконалення законодавства й усунення положень законодавства, які перешкоджають розвитку ринку деривативів [3, с. 16-17].

Важливим ланкою створення активного ринку деривативів є формування у Казахстані ліквідного ринку довгострокових та короткострокових ДЦП. З метою розвитку фінансового сектора на середньостроковий період буде приділено особливу увагу чотирьом фундаментальним сферам, які сприятимуть розвитку ринку цінних паперів, такі як:

) інформаційна прозорість інфраструктури;

) міцність і надійність фінансових організацій;

) диверсифікація інвестиційного портфеля пенсійних фондів і лібералізація відсоткові ставки;

) вдосконалення законодавчої бази для залучення іноземних інвесторів [1, с. 303].

З розвитком ринку цінних паперів дедалі більшу значимість отримує наявність розвиненої інфраструктури. У зв'язку з чим назріла потреба у проведенні роботи з подальшого вдосконалення інфраструктури ринку цінних паперів. Особливу увагу планується приділити вдосконаленню технічної інфраструктури. Необхідно проводити адаптацію торгової системи відповідно до специфіки діяльності регіонального фінансового центру міста Алмати, а саме, обіг цінних паперів іноземних емітентів, допуск до торгів іноземних брокерів та дилерів, використання клірингових систем тощо.

Висновки

фондовий торговий фінансовий ринок

В цілому можна відзначити, що зростання фондового ринку Республіки Казахстан набуває якісно нової динаміки за умови тривалого періоду політичної та економічної стабільності, а також активного розвитку ринкової інфраструктури. Такі умови надають реальну можливість на подальший збалансований ріст фондового ринку та національної економіки в цілому.

З відходом від командно-адміністративної економіки цілком природнім є те, що розвиток приватного сектору відіграє найвагомішу роль у розвитку фондового ринку, особливо щодо збалансування попиту та пропозиції на цінні папери. Звісно сильний приватний сектор економіки, що стрімко розвивається це успіх для будь-якої країни, проте необхідно керувати цим успіхом. Уряд Казахстану чудово розуміє це, розуміє, що держава є відповідальною за створення та впровадження «правил гри» у фінансовому секторі.

Прозоре і передбачуване законодавче та регуляторне середовище стимулює розвиток фінансового ринку та фондового ринку як його складової, підтримує повне та чесне розкриття всієї фінансової інформації про емітента цінних паперів, а також забезпечує чітке здійснення процедур банкрутства, спрямованих на реалізацію прав кредиторів. Всі реформи уряду Республіки Казахстан спрямовані на прозорість ринку і збільшення його привабливості для іноземних інвесторів, що стало основою довгого та стабільного розвитку фондового ринку країни.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...