Меню сайта

РФЦА як центр розвитку фондового ринку Казахстану

вдосконалення законодавства про випуск й реалізацію цінних паперів під державні гарантії, і поручництва держави у частині реалізаційних механізмів використання зазначених поручительств і гарантій;

запуск механізмів сек'юритизації;

розвиток механізмів державно-приватного партнерства шляхом випуску облігацій щодо гарантій держави;

прийняття ефективних заходів для розвитку ринку похідних фінансових інструментів, планується подальше вдосконалення законодавства й усунення положень законодавства, які перешкоджають розвитку ринку деривативів [3, с. 16-17].

Важливим ланкою створення активного ринку деривативів є формування у Казахстані ліквідного ринку довгострокових та короткострокових ДЦП. З метою розвитку фінансового сектора на середньостроковий період буде приділено особливу увагу чотирьом фундаментальним сферам, які сприятимуть розвитку ринку цінних паперів, такі як:

) інформаційна прозорість інфраструктури;

) міцність і надійність фінансових організацій;

) диверсифікація інвестиційного портфеля пенсійних фондів і лібералізація відсоткові ставки;

) вдосконалення законодавчої бази для залучення іноземних інвесторів [1, с. 303].

З розвитком ринку цінних паперів дедалі більшу значимість отримує наявність розвиненої інфраструктури. У зв'язку з чим назріла потреба у проведенні роботи з подальшого вдосконалення інфраструктури ринку цінних паперів. Особливу увагу планується приділити вдосконаленню технічної інфраструктури. Необхідно проводити адаптацію торгової системи відповідно до специфіки діяльності регіонального фінансового центру міста Алмати, а саме, обіг цінних паперів іноземних емітентів, допуск до торгів іноземних брокерів та дилерів, використання клірингових систем тощо.

Висновки

фондовий торговий фінансовий ринок

В цілому можна відзначити, що зростання фондового ринку Республіки Казахстан набуває якісно нової динаміки за умови тривалого періоду політичної та економічної стабільності, а також активного розвитку ринкової інфраструктури. Такі умови надають реальну можливість на подальший збалансований ріст фондового ринку та національної економіки в цілому.

З відходом від командно-адміністративної економіки цілком природнім є те, що розвиток приватного сектору відіграє найвагомішу роль у розвитку фондового ринку, особливо щодо збалансування попиту та пропозиції на цінні папери. Звісно сильний приватний сектор економіки, що стрімко розвивається це успіх для будь-якої країни, проте необхідно керувати цим успіхом. Уряд Казахстану чудово розуміє це, розуміє, що держава є відповідальною за створення та впровадження «правил гри» у фінансовому секторі.

Прозоре і передбачуване законодавче та регуляторне середовище стимулює розвиток фінансового ринку та фондового ринку як його складової, підтримує повне та чесне розкриття всієї фінансової інформації про емітента цінних паперів, а також забезпечує чітке здійснення процедур банкрутства, спрямованих на реалізацію прав кредиторів. Всі реформи уряду Республіки Казахстан спрямовані на прозорість ринку і збільшення його привабливості для іноземних інвесторів, що стало основою довгого та стабільного розвитку фондового ринку країни.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...