Меню сайта

Основні методики зовнішнього аудиту розрахунків з ПДВ

встановити, чи є підприємство платником податку;

з'ясувати законність застосування пільгового оподаткування;

підтвердити правильність і повноту визначення об'єктів оподаткування;

переконатись у правильності відображення розрахунків з ПДВ у бухгалтерському обліку і податковій звітності.

В умовах нашої економіки, що розвивається, та ще не сформованого податкового законодавства, в Україні на протязі декількох років було прийнято ряд законів та інших нормативно-правових актів з питань обліку податку на додану вартість, що докорінно відрізняються. Це призвело до того, що аудиторам доводилося розглядати декілька підходів до перевірки правильності розрахунків з бюджетом з ПДВ. Проте на сьогоднішній день аудит розрахунків з ПДВ для періоду з 20.12.1992р. по 01.10.1997р. уже не є актуальним, оскільки термін позовної давності по цих податках давно минув. Що ж стосується періодів з 01.10.98р. по 01.04.2001р., та періоду після 01.04.2001р., то варто зазначити, що в першому випадку при проведенні аудиту розрахунків з бюджетом з ПДВ варто керуватись Законом України „Про податок на додану вартість", а в іншому - Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.

Аудитор в процесі перевірки підприємства щодо розрахунків по ПДВ спершу повинен визначити, чи є підприємство платником податку, якими видами діяльності воно займається, а також чи має воно пільги з оподаткування на додану вартість. Надалі перевіряється правильність визначення і відображення в бухгалтерських документах об'єкта оподаткування та ставок податку. Слід особливу увагу звернути на те, що об'єктом оподаткування є обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), адже від того, наскільки правильно вони визначені, залежатиме достовірність оподатковуваної бази. Також тут значну роль відіграє диференціація обсягів продажу за різними податковими ставками. Отож необхідно окремо виділити реалізацію товарів, які обкладаються податком за ставкою 20%, 0% і не оподатковуються.

При перевірці слід простежити за повнотою і правильністю, своєчасністю нарахування ПДВ на продаж товарів (робіт, послуг) без оплати, або з частковою оплатою їх вартості, за бартерними операціями, а також за натуральними виплатами в рахунок оплати праці фізичним особам. В цих випадках аудитор повинен переконатись, що база оподаткування визначалась виходячи з фактичної ціни, але не нижче за звичайну ціну. Згідно з законом датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення таких операцій вважаються будь-яка з подій, що сталась раніше:

дата відвантаження товарів чи дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг);

дата оприбуткування платником податків товарів чи дата оформлення документів, що засвідчують факт одержання робіт (послуг).

Що ж стосується перевірки законності відшкодування ПДВ, то тут датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається перша з наступних:

дата списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів

дата отримання податкової накладної

Аудитор, розраховуючи суми податкового кредиту, повинен звернути увагу на наступне:

суми ПДВ, сплачені (нараховані) у звітному періоді у звязку з придбанням основних засобів, включаються до складу податкового кредиту цього звітного періоду, незалежно від термінів введення в експлуатацію основних фондів;

не включаються до податкового кредиту суми податку за операціями з товарами (роботами, послугами), звільненими від оподаткування;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...