Меню сайта

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації

Відповідно до теми дипломної роботи об’єктом аналізу умов праці є відділ бухгалтерії КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва. Приміщення відділу знаходиться на другому поверсі. Загальна площа приміщення становить 21 м2, висота - 3,6 м, приміщення має два вікна. Кількість працюючих у приміщенні - 4 чоловіка. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 5 м2 робочої площі. Згідно із СНиП 2.09.04 - 87 на кожного працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 (м2/чол.) робочої площі. Висота приміщення - не менше 2,5 м. Таким чином нормативи забезпечення працюючих робочою площею у відділі дотримано.

У приміщенні розташовано 4 комп’ютери та копіювальний апарат. Напруга джерела живлення комп’ютерів у приміщенні - 220 В. Окрім того, у приміщенні розташовано 6 письмових столів, одна шафа для зберігання документів та шафа для одягу. Система опалення - центральна, вентиляція природна, освітлення як і природне, так і штучне.

За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення відділу належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих .

Відповідно до ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ , НРБУ-97 та ДСанПіН 3.3.2.007-98 в КП “ШЕУ Обольнського р-ну” м. Києва на сьогодні діють такі норми:

- іонізуючого випромінювання: потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрана та корпуса відеотермінала не перевищує 7,74 х10-12А/кг (100 мкР/год), що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год;

- напруженості електростатичного поля: гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях з ВДТ (як у зон екрана дисплея, так і на поверхнях обладнання, клавіатури, друкувального пристрою) не перевищує рівнів 20 кВ/м;

- неіонізуючого електромагнітного випромінювання: напруженість електромагнітного поля на відстані 0,50 м навкруги ВДТ не перевищує за електричною складовою у діапазоні частот 30 МГц-50 МГц − 10 В/м; за магнітною складовою у діапазоні частот 30 МГц-50 МГц − 0,3 А/м;

- іонізації повітря: n+ 2300 на 1 см3 (2500000000 на 1 м3), n- 4000 на 1 см3.

На рівень звукового тиску у відділі впливають: друкувальні та копіювальні пристрої, ПК, автомашини за вікном. Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 приміщення планово-економічного відділу за видом трудової діяльності та робочого місця відноситься до програмістів ЕОМ, тому рівень звуку у приміщенні не повинен перевищувати 50 дБА, що зазвичай, не викликає шкідливого впливу на людину в процесі її трудової діяльності. Для захисту від автомобільного шуму у відділі стоять пластикові вікна, які попереджують проникнення шуму з вулиці.

Відповідно до ГОСТ 12.1.012-78 за видом вібрації робота у відділі бухгалтерії підприємства відноситься загальної вібрації 3, типу «в», що означає критерій - «комфорт». Тобто вібраційне навантаження працівників відділу не впливає на організм та на зменшення продуктивності праці.

Робоче місце працівника планово-економічного відділу відповідає вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 щодо нижчезазначених пунктів:

- конструкція робочого столу відповідає сучасним вимогам ергономіки і забезпечує оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів;

- висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ становить 700 мм, а ширина і глибина - 600 мм та 800 мм відповідно;

- робочий стілець підйомно-поворотний, регульований за висотою, з кутом нахилу сидіння та спинки;

- робочий стіл має простір для ніг заввишки 600 мм, завширшки - 600 мм, завглибшки 500 мм, на рівні простягнутої ноги - 650 мм;

- екран ВДТ розташовується на оптимальній відстані від очей користувача - 600 мм;

- персональний комп’ютер і його перефирійні пристрої (принтер, сканер, ксерокс) розташовані на основному робочому столі, зліва. Принтер при цьому не перешкоджає працівнику добре бачити зображення на моніторі;

- клавіатура розташовується на поверхні столу на відстані 200 мм від краю, звернутого до працюючого.

В цілому робочому місцю в даному відділі за гігієнічною класифікацією можна дати клас «Оптимальні умови праці».

З огляду на те, що однією з причин швидкої зорової втомлюваності є низький рівень освітлювання робочого місця, здійснимо аналіз загального освітлення приміщення. Усі столи розміщенні правильно - світло падає зліва (див.рис. 5.1) . Це полегшує роботу працівників і не спричиняє додаткової зорової напруженості.

Рисунок 4.1 - Схема приміщення для аналізу достатності природного освітлення

Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) для четвертого світлового поясу, в якому розташована Україна (), визначається у відсотках за наступною формулою:

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...