Меню сайта

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації

(4.3)

де, - нормоване значення КПО для III світлового поясу ( = 1,5 % згідно з СНиП II - 4 - 79 );- коефіцієнт світлового клімату ( для України m = 0,9 );

с - коефіцієнт сонячності (з урахуванням розміщення вікон с = 0,815 ).

Тоді: = 1,5*0,9*1 = 1,1%.

Для визначення достатності природного освітлення потрібно розрахувати фактичне значення КПО наступним чином:

, (4.4)

де SВ - площа всіх вікон у приміщенні, м2 (2*1,5*1,5=4,5 м2);- площа підлоги приміщення, м2 (21 м2);

τз - загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу, беремо τз = 0,5;- коефіцієнт який враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення;

hв - світлова характеристика вікна;

Кбуд - коефіцієнт, що враховує затемнення вікон іншими будинками (будинків немає - отже, Кбуд = 1);

Кз - коефіцієнт запасу ( Кз = 1,4 ).

Для розрахунку коефіцієнта r1 необхідно розрахувати такі параметри:

) відношення глибини приміщення до висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна: 3,5/1,5 = 2,3;

) відношення відстані до розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення: 3/3,5 =0,9;

) середньозважений коефіцієнт відбиття ρ стелі, стін, підлоги: ρсз = 0,4;

) відношення довжини приміщення до його глибини: 6/3,5 = 1,7.

Звідси r1 = 0,82.

Здійснивши аналогічні розрахунки, з’ясуємо, що hв = 12,1.

Отже, . Таким чином фактичне значення природного освітлення на 0,05% перевищує нормативне, тобто додаткових заходів для підвищення освітленості вживати не треба.

Для оцінки ефективності штучного освітлення в приміщенні необхідно порівняти значення фактичного освітлення та нормованого значення за СНиП ІІ-4-79. Нормоване значення освітлення для адміністративного приміщення при загальному освітленні становить при використанні газорозрядних ламп - 300 лк, при використанні ламп розжарювання - 200 лк.

Значення фактичного освітлення, лк, у приміщенні можна знайти за допомогою методу коефіцієнта використання світлового потоку з формули:

, (4.5)

де Fл - світловий потік однієї лампи, лм (для люмінесцентних ламп типу ЛБ 40 - 3120 лм)

ηв - коефіцієнт використання світлового потоку (для світильників, які використовуються в адміністративних будівлях для традиційних розмірів приміщення і кольорового оздоблення взято середнє значення 0,5);- кількість світильників у приміщенні, яке досліджується, 4 шт.- кількість ламп у кожному світильнику, 2 шт.;- площа приміщення, 21 м2;- коефіцієнт запасу, k = 1,75;- коефіцієнт нерівномірності освітлення (для люмінесцентних ламп z = 1,1).

Отже, люкс, що підтверджує достатність освітлення в приміщенні.

Не менш важливим аспектом охорони праці є дослідження стану вентиляції. У відповідності зі СниП 2.09.04-87, при об’ємі робочого приміщення 20 м3 і більше на одного працюючого повітрообмін повинен становити не менше L' = 20 м3/год (у досліджуваному випадку 25,2 м3/чол.). Очевидно, необхідний повітрообмін має становити 3*20=60 м3/год. За даними атестації робочих місць фактичний повітрообмін становить 145 м3/год влітку та 412 м3/год взимку, тобто в 2,4 рази перевищує норму влітку та в 6,8 взимку.

Здійснимо аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань. У процесі аналізу було здійснено ознайомлення зі змістом актів про нещасний випадок ф. Н-1, професійних захворювань на виробництві - за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні три роки (див. табл. 4.2.1)

Таблиця 4.2.1

Динаміка показників стану виробничого травматизму та професійних захворювань

№ п/п

Показники

2010

2011

2012

1

Середньорічне число працюючих (Р), чол.

284

296

284

2

Число нещасних випадків (Nн.в.), всього:

2

2

2

у т. ч.: з тимчасовою втратою працездатності

1

2

2

з стійкою втратою працездатності

0

0

0

з смертельним наслідком

1

0

0

3

Втрати працездатності від травм, дн (Ттр)

6

256

288

4

Число захворювань (Nз)

45

67

38

5

Втрати працездатності через захворювання, дн (Тз)

310

335

193

6

Коефіцієнт частоти (на 1000 працюючих) нещасних випадків (Кчн=Nн.в.×1000/Р)

1,42

1,40

1,49

Коефіцієнт частоти захворювань (Кчз=Nз×1000/Р)

31,98

46,76

28,23

7

Коефіцієнт тяжкості нещасних випадків (Ктн=Ттр/Nнв)

3,00

128,00

144,00

Коефіцієнт тяжкості захворювань (Ктз=Тз /Nз)

6,89

5,00

5,08

8

Коефіцієнт втрати робочого часу (Кв=Кч×Кт)

4,26

178,65

213,97

9

Коефіцієнт інтенсивності випадків захворювань,

3,20

4,68

2,82

Коефіцієнт інтенсивності непрацездатності

22,03

23,38

14,34

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...