Меню сайта

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації

(4.3)

де, - нормоване значення КПО для III світлового поясу ( = 1,5 % згідно з СНиП II - 4 - 79 );- коефіцієнт світлового клімату ( для України m = 0,9 );

с - коефіцієнт сонячності (з урахуванням розміщення вікон с = 0,815 ).

Тоді: = 1,5*0,9*1 = 1,1%.

Для визначення достатності природного освітлення потрібно розрахувати фактичне значення КПО наступним чином:

, (4.4)

де SВ - площа всіх вікон у приміщенні, м2 (2*1,5*1,5=4,5 м2);- площа підлоги приміщення, м2 (21 м2);

τз - загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу, беремо τз = 0,5;- коефіцієнт який враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення;

hв - світлова характеристика вікна;

Кбуд - коефіцієнт, що враховує затемнення вікон іншими будинками (будинків немає - отже, Кбуд = 1);

Кз - коефіцієнт запасу ( Кз = 1,4 ).

Для розрахунку коефіцієнта r1 необхідно розрахувати такі параметри:

) відношення глибини приміщення до висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна: 3,5/1,5 = 2,3;

) відношення відстані до розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення: 3/3,5 =0,9;

) середньозважений коефіцієнт відбиття ρ стелі, стін, підлоги: ρсз = 0,4;

) відношення довжини приміщення до його глибини: 6/3,5 = 1,7.

Звідси r1 = 0,82.

Здійснивши аналогічні розрахунки, з’ясуємо, що hв = 12,1.

Отже, . Таким чином фактичне значення природного освітлення на 0,05% перевищує нормативне, тобто додаткових заходів для підвищення освітленості вживати не треба.

Для оцінки ефективності штучного освітлення в приміщенні необхідно порівняти значення фактичного освітлення та нормованого значення за СНиП ІІ-4-79. Нормоване значення освітлення для адміністративного приміщення при загальному освітленні становить при використанні газорозрядних ламп - 300 лк, при використанні ламп розжарювання - 200 лк.

Значення фактичного освітлення, лк, у приміщенні можна знайти за допомогою методу коефіцієнта використання світлового потоку з формули:

, (4.5)

де Fл - світловий потік однієї лампи, лм (для люмінесцентних ламп типу ЛБ 40 - 3120 лм)

ηв - коефіцієнт використання світлового потоку (для світильників, які використовуються в адміністративних будівлях для традиційних розмірів приміщення і кольорового оздоблення взято середнє значення 0,5);- кількість світильників у приміщенні, яке досліджується, 4 шт.- кількість ламп у кожному світильнику, 2 шт.;- площа приміщення, 21 м2;- коефіцієнт запасу, k = 1,75;- коефіцієнт нерівномірності освітлення (для люмінесцентних ламп z = 1,1).

Отже, люкс, що підтверджує достатність освітлення в приміщенні.

Не менш важливим аспектом охорони праці є дослідження стану вентиляції. У відповідності зі СниП 2.09.04-87, при об’ємі робочого приміщення 20 м3 і більше на одного працюючого повітрообмін повинен становити не менше L' = 20 м3/год (у досліджуваному випадку 25,2 м3/чол.). Очевидно, необхідний повітрообмін має становити 3*20=60 м3/год. За даними атестації робочих місць фактичний повітрообмін становить 145 м3/год влітку та 412 м3/год взимку, тобто в 2,4 рази перевищує норму влітку та в 6,8 взимку.

Здійснимо аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань. У процесі аналізу було здійснено ознайомлення зі змістом актів про нещасний випадок ф. Н-1, професійних захворювань на виробництві - за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні три роки (див. табл. 4.2.1)

Таблиця 4.2.1

Динаміка показників стану виробничого травматизму та професійних захворювань

№ п/п

Показники

2010

2011

2012

1

Середньорічне число працюючих (Р), чол.

284

296

284

2

Число нещасних випадків (Nн.в.), всього:

2

2

2

у т. ч.: з тимчасовою втратою працездатності

1

2

2

з стійкою втратою працездатності

0

0

0

з смертельним наслідком

1

0

0

3

Втрати працездатності від травм, дн (Ттр)

6

256

288

4

Число захворювань (Nз)

45

67

38

5

Втрати працездатності через захворювання, дн (Тз)

310

335

193

6

Коефіцієнт частоти (на 1000 працюючих) нещасних випадків (Кчн=Nн.в.×1000/Р)

1,42

1,40

1,49

Коефіцієнт частоти захворювань (Кчз=Nз×1000/Р)

31,98

46,76

28,23

7

Коефіцієнт тяжкості нещасних випадків (Ктн=Ттр/Nнв)

3,00

128,00

144,00

Коефіцієнт тяжкості захворювань (Ктз=Тз /Nз)

6,89

5,00

5,08

8

Коефіцієнт втрати робочого часу (Кв=Кч×Кт)

4,26

178,65

213,97

9

Коефіцієнт інтенсивності випадків захворювань,

3,20

4,68

2,82

Коефіцієнт інтенсивності непрацездатності

22,03

23,38

14,34

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Управління формуванням прибутку підприємства
Сьогодні при постійному трансформуванні економіки країни, нестабільності фінансового сектора вкрай важливо максимально використовувати усі наявні резерви підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. А тому сучасна стратегія діяльності підприємств вимагає нових підходів до повед ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...