Меню сайта

Модель руху оборотних засобів підприємства

увесь виторг негайно направляти на поповнення запасу, як це було на ділянці 1;

враховуючи надмірність запасу, тимчасово припинити поставки, зменшивши таким чином запас.

При реалізації першої можливості запас залишається на попередньому рівніSуст, тому що є рівність припливу й відтоку. При цьому інтенсивність потоку продажів і, отже, оплати поставок слід підтримувати максимально можливою й такою, що дорівнює r1. Таке функціонування підприємства показане на початковому відрізку [t3, t4] ділянки 2 і зображується крапкою B на діаграмі ліворуч унизу.

Друга можливість реалізується після моменту t4, коли поставки й синхронна з ними оплата були тимчасово припинені, у той час як продажі зберігалися максимально можливими й такими, що дорівнюютьr1. У результаті запас товарів зменшується зі швидкістю продажівr1, а грошові кошти нарощуються від нульової величини з такою ж швидкістю. Зменшення запасу може тривати лише до величини, що відповідає крапці C (рис. 2.3, унизу), і дорівнює, виходячи з (2.11) r1TZ. В іншому випадку стане позначатися обмеженість продажів попитом і продажі не можна буде підтримувати на максимальному рівні r1. Тому час, протягом якого поставки були припинені, розраховується як

(2.21)

де в чисельнику лівої частини записана величина надлишкового запасу. За цей час кошти зросли до рівня

(2.22)

який визначається як добуток швидкості на час росту. Як видно, грошові кошти зростають на таку ж суму, що й зменшення запасу. Враховуючи нульову кредиторську заборгованість і сталість власних засобів

Z(t) + D(t) = const (2.23)

отже, рівні й протилежні за знаком збільшення Z(t) таD(t). На діаграмі періоду нульових поставок відповідає рух від крапки B до крапки C, приріст грошових коштів (2.22) може бути знайдений безпосередньо по діаграмі.

Після поновлення поставок, щоб підтримувати необхідний запас, їх інтенсивність повинна дорівнювати продажам, що й показане на кінцевому відрізку ділянки 2. Обидві можливості, з надлишковим запасом і без такого, забезпечують однаковий обсяг продажів, і тому рівноцінні стосовно розглянутого завдання.

На графіках і діаграмі показані крайні випадки без надлишкового запасу товарів і без грошових коштів. Можливі також проміжні випадки, з меншим періодом нульових поставок, що приведе до часткової конвертації надлишкового запасу в грошові кошти. При цьому крапка, що зображує стан підприємства, буде перебувати на відрізку CB усередині нього.

В кінці ділянки 2 ринок вертається до колишнього підвищеного рівня й тому до моментуt1 підприємство функціонує так само, як на ділянці 1.

В моментt1 підприємство одержує можливість користування товарним кредитом. Надання відстрочки оплати товарів на періодTK означає, що на відрізку [t1, t1+TK]оплата поставок тимчасово припиняється. Це приводить до росту грошових коштів і виникнення кредиторської заборгованості. У випадку грошових коштів постійний приплив дорівнює продажамSуст/TZ, відтік у вигляді оплати поставок відсутній, отже, кошти лінійно збільшуються зі швидкістю припливу й за часTKзростають із нульового рівня до Sуст(TK/TZ). Аналогічно, величина кредиторської заборгованості за цей час змінюється лінійно й стає негативною (відтік під час відсутності припливу) і дорівнює по абсолютній величині цьому ж значенню.

Таким чином, на ділянці 3 виникає новий стан підприємства зі збільшеними в результаті товарного кредиту джерелами засобів і відповідним ростом активів на цю же суму. Активи зростають за рахунок росту грошових коштів при «старому» рівні запасу, продажів і поставок, тому існує можливість відповідно до (2.11) збільшити продажі, конвертуючи актив у вигляді грошових коштів у запас товарів.

Тому що бажано забезпечити максимум продажів, то таку конвертацію бажано зробити якнайшвидше. Очевидно, швидше всього це можна зробити шляхом одноразової поставки партії товарів, що здійснюється в моментt2.

Необхідно враховувати, що величина партії поставки товарів може перевищувати наявну суму грошей. Це відбувається в періоди, коли приплив грошових коштів перевищує відтік: приплив збільшується в результаті поставки партії й приросту запасу товарів, а відтік залишається на попередньому, зниженому рівні ділянки 3, оскільки протягом періоду ТК (надання товарного кредиту) оплачуються «старі» поставки. Відповідно, величина партії, позначувана через Х, знаходиться в такий спосіб. Інтенсивність потоку продажів на ділянці 4, на підставі (2.11):

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...